Aanpassingen ziekenhuiszorg in toekomst onontkoombaar

De gemeenten Heerenveen en Súdwest-Fryslân hebben op 28 maart een rapport van Lysias gepubliceerd over de impact van de toekomstplannen van de Friese ziekenhuiszorg. Het is een goede zaak dat ze dit hebben laten onderzoeken. Ons uitgangspunt is dat we op termijn goede ziekenhuiszorg in de directe omgeving van de inwoners van Friesland en de aangrenzende gemeenten willen blijven bieden.

Vernieuwd OK-complex groter, moderner en duurzamer

Groter, moderner en duurzamer. Drie steekwoorden die passen bij het nieuwe operatiecomplex (OK) en de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) van Antonius en tegelijkertijd het verschil met de oude kort maar krachtig samenvatten.

Verbouwing Radiologie in Emmeloord!

In Antonius Emmeloord wordt van 15 februari tot 4 maart 2024 verbouwd. Patiënten die vanaf 15 februari t/m 1 maart 2024 een afspraak hebben voor een röntgenfoto bij Antonius Emmeloord, kunnen terecht in het Dr. Janssencentrum aan de Urkerweg 1.

Zorgcoördinatie, sneller de juiste zorg, nu ook in de Noordoostpolder-Urk

Door het initiatief Zorgcoördinatie Noordoostpolder-Urk krijgt de patiënt buiten de openingstijden van de huisartsenpraktijken de juiste zorg op de juiste plek. En dat op het juiste moment en van de juiste persoon. Hierdoor vermindert ook de druk op de Huisartsenspoedpost in Emmeloord en de spoedeisende hulp van Antonius.

Wereldkankerdag; symposium op maandag 5 februari in MCL

het Oncologisch Netwerk Friesland (ONF) organiseert in samenwerking met De Skulp Friesland op maandag 5 februari een symposium in het MCL. Het thema is dit jaar: kom in beweging!

Antonius heeft contracten met alle zorgverzekeraars

Voor zowel de zorg thuis als de zorg in het ziekenhuis heeft Antonius contracten afgesloten voor 2024 met alle zorgverzekeraars.

De trotse ouders met onze kraamverzorgster Elma van Veen

Geen oliebollen maar beschuit met roze muisjes

Op 1 januari om 18:30 uur is de allereerste baby van 2024 in ons ziekenhuis is geboren; baby Ellis! Een prachtig begin van het nieuwe jaar voor dit kersverse gezin.

Heel Friesland en de Noordelijk Flevoland aan de Virtual Fracture Care!

Dankzij een handige en slimme app is het voor patiënten met een ongecompliceerde botbreuk of ander stabiel letsel niet langer nodig om voor vervolgafspraken in het ziekenhuis te komen. Vanaf 12 december 2023 biedt het ziekenhuis van Antonius op de Spoedeisende Hulp in Sneek en op de spoedpost in Emmeloord behandelingen aan volgens de Virtual Fracture Care-methode (VFC). In Friesland gebruiken nu alle ziekenhuizen deze methode. Met behulp van deze app kunnen patiënten zelf oefeningen doen en kunnen ze in hun vertrouwde thuisomgeving werken aan hun herstel. Een extra ziekenhuisbezoek is in dat geval niet meer nodig.

Antonius verlengt contract met thuismonitoring van Luscii

Al meer dan honderdvijftig patiënten maken inmiddels gebruik van deze online applicatie, waarmee ze thuis gemonitord kunnen worden.

Betere inzet thuiszorg verlaagt druk op de huisarts

Als de Dokterswacht en de thuiszorg in de spoedzorg gezamenlijk de binnenkomende zorgvragen beoordelen en afhandelen, leidt dit tot een effectievere inzet van zowel de huisarts als de wijkverpleegkundige. Dit blijkt uit het proefproject ‘Multidisciplinaire Triage Friesland’ van de Dokterswacht Friesland en thuiszorgorganisaties KwadrantGroep, Thuiszorg Het Friese Land en Antonius.

Collega Age Boelens geïnterviewd door RIVO-Noord

Sinds 2017 is Age Boelens werkzaam als anesthesioloog-intensivist bij Antonius met ziekenhuislocaties Sneek en Emmeloord. Sinds 2019 is hij ook de eerste Chief Medical Information Officer (CMIO) bij Antonius en zet hij zich in voor verdergaande gegevensuitwisseling.

Oncologische zorg thuis in de Noordoostpolder en op Urk

Inwoners van de gemeenten Noordoostpolder en Urk kunnen vanaf medio november oncologische behandeling, zoals chemotherapie, in eigen huis ontvangen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een nauwe samenwerking tussen Antonius en de wijkverpleging van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL).

Bloedanalyse Antonius volledig geautomatiseerd

Het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) van Antonius neemt op 15 november een geavanceerde bloedanalyse-straat in gebruik. Vanaf die datum worden buisjes met bloed volautomatisch verwerkt. Dat bevordert de doorstroming, verkort de verwerkingstijd en vermindert de kans op fouten. Deze vernieuwing komt de betrouwbaarheid van onze bloeduitslagen ten goede’, vat klinisch chemicus Marjon Smit samen. ‘Het KCL is weer helemaal up-to-date.’

Nieuwe lokalisatietechniek bij borstsparende operaties

Pintuition is een nauwkeurige lokalisatietechniek die gebruik maakt van een magneetzaadje om de tumor eenvoudig op te sporen en te opereren.

Patiënten van de Trombosedienst gaan vanaf vandaag aan de slag met de app van PortaVita. ‘Het is patiëntvriendelijk & duurzaam'

Overzichtelijk, betrouwbaar en eenvoudig in gebruik. De nieuwe PortaVita-app biedt louter voordelen voor Trombosepatiënten van Antonius. Vanaf vandaag (vrijdag 13 oktober) start de uitrol van de Mijn PortaVita app voor mensen tot 75 jaar.

Inspiratie dag voor geraakten door kanker: Pluk de dag in Friesland

Op 21 oktober vindt een inspiratie dag plaats in Van der Valk Hotel in Sneek. De dag is bedoeld voor (ex-)borstkankerpatiënten en een naaste. Er is gelegenheid om 2 workshoprondes bij te wonen en lotgenoten te ontmoeten, ervaringen en inspiratie op te doen en te ontspannen. Wij vinden het fantastisch dat wij deze dag aan kunnen bieden in Friesland aan patiënten die geraakt zijn door borstkanker en hopen u te ontmoeten!

Jong en kanker: dat verandert alles Leeftijdsspecifieke oncologisch zorg bij Antonius

Elk jaar horen ongeveer 3.900 jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar in Nederland dat zij kanker hebben. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn in de bloei van hun leven en verliezen bij de diagnose vaak de grip op hun leven. Antonius biedt al jaren leeftijdsspecifieke zorg, maar heeft deze zorg nu verder geprofessionaliseerd. Wij geven deze jonge patiënten ondersteuning die samenhangt met hun medische behandeling, thuis of in het ziekenhuis. Deze AYA-zorg gaat uit van de vraag: “Wie ben jij en wat heb je nodig?” tijdens en ook na kanker. Het AYA-team van Antonius in Sneek en in Emmeloord bestaat uit zorgprofessionals die specifieke kennis hebben over kanker op jongvolwassen leeftijd.

Antonius lezing: Palliatieve zorg, leven na de diagnose

Op donderdag 12 oktober ‘23 organiseren wij een Antonius lezing over palliatieve zorg.
Zorgprofessionals bespreken de vraag hoe je nog ’leven aan de dagen’ kunt toevoegen, als
genezing niet meer mogelijk is. Sprekers zijn huisarts Wouter Hanssen uit Emmeloord, de
palliatief verpleegkundigen van Zorggroep Oude en Nieuwe land, Internist-oncoloog-hematoloog Gerrit Jan Veldhuis en de consulenten van het Palliatief Adviesteam Antonius. Ook zijn er informatiestands van diverse organisaties en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Stichting Embrace. 

 

Aanmelden voor deze lezing is niet meer mogelijk.

 

Dag: Donderdag 12 oktober 
Tijdstip: 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) 
Locatie: Theater ’t Voorhuys, Beursstraat 1 in Emmeloord 

U kunt hier meer lezen over palliatieve zorg.

Gedenkdag 2023

Op zaterdag 11 november organiseren we in het Antonius Ziekenhuis in Sneek een gedenkdag om stil te staan bij de mensen die hier het afgelopen jaar zijn overleden. Onze geestelijke verzorging biedt de gelegenheid om stil te staan bij het verlies en het gemis. Een moment van troost en bezinning. Het zijn korte bijeenkomsten met algemeen levensbeschouwelijk karakter waarin kaarsen worden ontstoken, de namen van de overledenen worden genoemd en passende muziek te horen is.

 

Kunst in het ziekenhuis

Overal in het ziekenhuis is kunst te zien. De kunstwerken zijn gemaakt door kunstenaars, kinderen of bezoekers. Kunst speelt een belangrijke rol in het ziekenhuis en heeft veel doelen. De kunst draagt bij aan een goed en bijzonder leef- en werkklimaat. De kunstwerken kunnen voor de gebruikers veelzeggend zijn, het verblijf veraangenamen, het welzijn bevorderen en een bijdrage leveren aan een genezende omgeving. Kunstwerken dienen ook ter verbijzondering van de ruimten en/of ter lering en vermaak. 

 

Verspillingsvrije week: bloedbesparing

Het is deze week verspillingsvrije week. Antonius is op verschillende manieren bezig met het verminderen van verspilling, bijvoorbeeld in het laboratorium. Hieronder lees je hoe Antonius op jaarbasis meer dan 70.000 euro heeft bespaard door bloedbesparing.

 

Nieuw operatiecomplex en CSA bij Antonius

Antonius heeft deze week vijf nieuwe operatiekamers in gebruik genomen. De eerste operaties in deze nieuwe operatiekamers zijn succesvol verlopen. Het ziekenhuis heeft nu een modern, hoogontwikkeld operatiekamercomplex, dat niet alleen voldoet aan alle landelijk gestelde kwaliteitseisen, maar ook aansluit bij de ambities van Antonius op het gebied van kwaliteit, digitalisering en duurzaamheid. Eerder werd bij het ziekenhuis ook de geheel nieuwe sterilisatieafdeling (CSA) opgeleverd, die gekoppeld is aan de operatiekamers. Vanwege de mogelijke plannen voor nieuwbouw op de lange termijn, wordt rekening gehouden met een gebruik van het operatiekamercomplex van circa 10 jaar.

Heeft u plasklachten? U bent welkom op de poli urologie van Antonius

Hebt u klachten met plassen, last van urineverlies of bijvoorbeeld erectiestoornissen? De artsen en medewerkers van de afdeling Urologie van Antonius helpen u graag. https://www.mijnantonius.nl/urologie   

Provinciale toekomstgerichte samenwerking nachtzorg in de wijkverpleging

Vanaf 1 juli 2023 werken Friese thuiszorgorganisaties nauw met elkaar samen als het gaat om het leveren van nachtzorg. Met elkaar hebben zij afspraken gemaakt over de nachtzorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen, chronische zieken en palliatieve zorgvragers met een acute zorgvraag.

Friese ziekenhuizen zetten plaszak in voor schoner water

Patiënten van de vier Friese ziekenhuizen (MCL, Nij Smellinghe, Tjongerschans en Antonius) die een CT-scan met contrastvloeistof hebben gehad, krijgen voortaan een speciale plaszak mee naar huis om de contrastvloeistof in uit te plassen. Op deze manier wordt voorkomen dat de contrastvloeistof in het rioolwater terechtkomt. Zo werken de Friese ziekenhuizen samen en maken ze vanuit het Inkoopsamenwerking Friese Ziekenhuizen (IFZ) een stap in duurzaamheid.

Uitnodiging Olijf Congresdag 2023

Op zaterdag 7 oktober organiseert Stichting Olijf haar tweejaarlijkse landelijke Olijf Congresdag met als thema ‘Nieuwe ontwikkelingen & late gevolgen van gynaecologische kanker’.

Telefonische bereikbaarheid zomermaanden

Telefonische bereikbaarheid zomermaanden

In de zomerperiode zijn de poliklinieken mogelijk telefonisch minder bereikbaar. Als u belt en de polikliniek is niet bereikbaar dan hoort u een bandje. U krijgt dan meer informatie over de bereikbaarheid van de polikliniek. 

Voorkeursscenario toekomstbestendige ziekenhuiszorg: Op lange termijn van vier naar drie ziekenhuizen in Friesland

Vanaf oktober 2022 hebben bestuurders van de vier Friese ziekenhuizen MCL, Tjongerschans, Antonius en Nij Smellinghe, samen met de zorgverzekeraars De Friesland, Zilveren Kruis en coöperatie VGZ, scenario’s ontwikkeld voor toekomstbestendige ziekenhuiszorg in Friesland. Begin juni is na intensief overleg unaniem gekozen voor het voorkeursscenario van drie ziekenhuizen in plaats van vier; een topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden, Nij Smellinghe in Drachten en een nieuw te bouwen ziekenhuis in Joure, waar de ziekenhuislocaties van Antonius en Tjongerschans dan in opgaan. Dit scenario wordt de komende tijd verder onderzocht op haalbaarheid. Het gaat om een plan voor de lange termijn. Het realiseren ervan duurt zeker tot 2030 en verder.

Kersten hulpmiddelen sluit op maandag 5 juni al om 15.00 uur

Uitleen Kersten hulpmiddelen aan de Zorgboulevard is vandaag 5 Juni vanaf 15.00 gesloten in verband met een scholing van het personeel. De rest van de week zijn de openingstijden weer zoals vertrouwd. 

Antonius sluit 2022 af met bescheiden plus

Antonius heeft het jaar 2022 afgesloten met een positief nettoresultaat van € 1,5 miljoen voor de stichting Antonius Zorggroep als geheel.

Antonius en Patyna slaan de handen ineen voor kwetsbare ouderen

Om ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen te voorkomen en ze op een veilige en verantwoorde manier langer thuis te laten wonen, hebben Antonius en ouderenzorgorganisatie Patyna de handen ineengeslagen.

PGO’s bij steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen in Friesland te gebruiken

Noordelijke ziekenhuizen starten samen voorlichtingscampagne

Start valpoli Emmeloord: hoe een val te voorkomen

Een ongelukkige en onschuldig ogende valpartij kan soms nare gevolgen met zich meebrengen voor iemand met een wat oudere leeftijd. Het is daarom belangrijk om te weten hoe het risico op een val zo klein mogelijk te houden. Sinds 2019  biedt de polikliniek klinische geriatrie van het Antonius ziekenhuis beoordeling op de valpoli aan in Sneek. Om de zorg voor de patiënten rondom Emmeloord dichterbij te brengen, zijn we in samenwerking met Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) ook een valpoli in het Dokter Jansencentrum in Emmeloord gestart. Deze vindt één keer per twee weken plaats.

Antonius doneert 10.000 euro voor hulpverlening in rampgebied Turkije en Syrië

De aardbevingen in Turkije en Syrië hebben op grote schaal verwoestende schade aangericht. Niet alleen aan gebouwen, maar vooral ook aan families.

Hoogste punt nieuwbouw OK van Antonius bereikt

Bij ziekenhuis Antonius in Sneek vieren we op  vrijdag 3 februari dat het hoogste punt is bereikt van de nieuwbouw van het operatiekamercomplex en de centrale sterilisatieafdeling. Dit wordt gevierd met het bouwend personeel van SPIE divisie Building Solutions en Medexs, de technici van Antonius en de betrokken adviseurs. Het hoogste punt is de markering van een belangrijke stap in het nieuwbouwtraject. Medio 2023 zal deze eerste fase van dit project (de nieuwbouw) worden afgerond.

Nij Smellinghe waarborgt met PET-CT toekomstbestendige zorg voor de regio, in samenwerking met Antonius

PET-CT-scanner van Siemens Healthineers in t voorjaar 2024

Afsluiting A7 zorgt voor vertraging

Het aquaduct onder het prinses Margrietkanaal tussen Joure en Sneek is sinds 14 december afgesloten voor verkeer over de A7. Dat is hinderlijk voor patiënten en medewerkers van Antonius. Het laatste nieuws van Rijkswaterstaat over de werkzaamheden vindt u op hun website https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a7-herstelwerkzaamheden-prinses-margriettunnel 

Symposium Betere kwaliteit van leven met en na kanker op Wereldkankerdag

Programma Wereldkankerdag 2023. 

‘Een potlood, een gummetje en een vel papier. Meer heb je niet nodig’

Ze trekken het nodige bekijks, de tekeningen van Spoedeisende Hulpverpleegkundige Robin Dijkstra. De muur van de eerste verdieping  hangt vol met zijn creaties, die van januari tot en met maart zien zijn als expositie in het ziekenhuis van Antonius.

Uitvaartzorg doneert voor hemelwieg

De kraamafdeling van Antonius in Sneek heeft donderdag twee hemelwiegjes en twee acrylglas waterwiegen met hemelwiegdekens in ontvangst mogen nemen. Dit is bedoeld voor ouders die tijdens de zwangerschap een kindje zijn verloren.

Save-the-date: symposium ‘Betere kwaliteit van leven met en na kanker’ op 4 februari 2023 (Wereldkankerdag)

Op zaterdag 4 februari 2023 is het Wereldkankerdag. Een dag waarop we ieder jaar stilstaan bij de impact van deze ziekte, waar één op de drie Nederlanders mee te maken krijgt. Op deze dag organiseren Oncologisch Netwerk Friesland (ONF) en De Skulp (centrum voor leven met en na kanker) een symposium met het thema Betere kwaliteit van leven met en na kanker.

Een compleet digitaal patiënt- en cliëntdossier nu heel dichtbij

Zorgverleners in Drenthe, Friesland en Groningen gaan gezamenlijk een Zorgviewer bouwen. Hiermee moet alle zorginhoudelijke informatie over patiënten en cliënten beter met elkaar uitgewisseld kunnen worden.

‘Een digitale vinger aan de pols met de Thuismeten App van Luscii’

Gewoon vanuit je eigen woonkamer contact met Antonius. Het is allemaal mogelijk via thuismonitoring. In november 2022 is Antonius gestart met de Thuismeten App van ontwikkelaar Luscii. Met dit systeem kunnen we patiënten COPD en Hartfalen op afstand monitoren, waardoor ze minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen.

Bereikbaarheid Antonius ziekenhuis tijdens gedeeltelijke wegafsluiting A7

Voor patiënten uit de gemeenten Súdwest-Fryslan, Noordoostpolder en Urk is het Antonius ziekenhuis in Sneek nog altijd goed bereikbaar en leidt de gedeeltelijke wegafsluiting op de A7 tussen Joure en Sneek tot weinig extra reistijd.  

De touwtjes weer stevig in handen hebben (en houden) dankzij Thuisbegeleiding van Antonius

Of het nu gaat om ouderen, jongeren, gezinnen, of mensen met psychische problemen; Thuisbegeleiding is er voor iedereen. ,,We hebben een hele brede doelgroep van nul tot honderd jaar en ouder”, vertelt Carolien Odding

Antonius Thuiszorg met knallend rapportcijfer in top tien van Zorgkaart Nederland

Onze thuiszorgmedewerkers werden over het kalenderjaar 2022 beoordeeld met een knallend cijfer: een 9,1! 

Aanschaf PET-CT-scanner voor toegankelijke en goede zorg in de regio

Ziekenhuis Nij Smellinghe en Antonius zijn een samenwerking aangegaan voor de aanschaf van een PET-CT-scanner. 

Antonius beperkt openingstijden spoedpost Emmeloord

De spoedpost van Antonius in Emmeloord is vanaf 1 december alleen nog geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 17.30 uur.

Antonius start verbeterproject antibiotica. 'We gaan chirurgisch te werk'

Hoe zorg je er nu voor dat je antibiotica nóg gerichter kunt inzetten dan nu al gebeurt? Het fundament van dit project ligt aan de start van een opname, legt ziekenhuisapotheker Cornelis Smit uit.

 

Hoera! Duizendste baby van 2022 geboren!

Zaterdagnacht 8 oktober om 01:37 uur zijn Berry en Aly Beernink uit Espel trotse ouders geworden van een prachtige zoon Wout. De geboorte van Wout is extra bijzonder omdat hij de 1000ste baby van 2022 is die in ons ziekenhuis is geboren!

Antonius steunt landelijke oproep: Investeer nu in de wijkverpleging van morgen

De toekomst van de zorg is thuis. In de eigen omgeving herstellen mensen sneller. Goede zorg thuis staat of valt met deskundige wijkverpleging. Maar is die wijkverpleegkundige er straks nog wel? De wijkzorg staat onder enorme druk. Daarom luiden wij, 19 zorgorganisaties, de noodklok. De toekomst van de wijkverpleging staat op het spel!

Minder operaties in augustus bij Antonius

Het hoge ziekteverzuim in het ziekenhuis van Antonius is en blijft, met name in de kliniek en de operatieafdeling, helaas hoog. Dit betekent dat er een aantal in augustus geplande operaties moet worden verschoven. Patiënten worden hierover gebeld door het ziekenhuis.

Er was een dalende trend in het ziekteverzuim te zien, maar het kortdurend ziekteverzuim neemt nu weer toe. Hierdoor zijn er te weinig zorgprofessionals beschikbaar om de gewenste zorg te kunnen bieden. Naast de maatregelen die de afgelopen weken zijn genomen en om de werkdruk voor de aanwezige medewerkers niet nog hoger op te laten lopen, ziet Antonius zich genoodzaakt om per 2 augustus één operatiekamer te sluiten.

Dit betekent er dat de komende 4 weken 3 operatiekamers worden ingezet in plaats van de geplande 4 operatiekamers. Dit zijn twee operatiekamers voor patiënten met een geplande operatie. De spoedzorg blijft beschikbaar voor patiënten, er is één operatiekamer voor spoedoperaties.

Financiële resultaten Antonius onder druk

De financiële resultaten van Antonius hebben in 2021 een flinke knauw gekregen door COVID-19  en de daarmee samenhangende kosten. De jaarrekening 2021 van Antonius kent nog wel zwarte cijfers, namelijk een positief resultaat van €2,5 mln. Dit resultaat is vergelijkbaar met het in 2020 behaalde resultaat, maar het is lager dan in de pre-COVID jaren 2018 en 2019, en ook fors lager dan was begroot.

Antonius in top 3 beste ziekenhuizen van keurmerk Voedselveiligheid

ONF gaat geld ophalen voor VR-brillen oncologische patiënt Friesland

In actie voor Oekraïne

Wat er nu gebeurt in Oekraïne raakt ons allemaal. Door de oorlog is een humanitaire ramp ontstaan. De ziekenhuizen daar hebben een groot tekort aan hulpmiddelen en medicijnen. Behoefte aan directe noodhulp zoals onderdak, medische zorg en schoon drinkwater is ontzettend groot. Er zijn gelukkig al veel initiatieven ontstaan die hulp bieden. Ook wij vinden het van belang om een bijdrage te leveren.  

Parkinson cliënten krijgen thuis dezelfde behandeling als in het ziekenhuis

Om de zorg toekomstbestending te maken is het anders organiseren van zorg noodzakelijk. Goede samenwerking is hierbij belangrijker dan ooit. Bij Antonius zijn de professionals van het ziekenhuis en de professionals in de wijk deze samenwerking aangegaan. Sinds juli 2021 werkt Antonius met een integraal team Parkinson.

Webinar Nazorg bij Kanker door Oncologische Netwerk Friesland

Het Oncologisch Netwerk Friesland (ONF) organiseert op Wereldkankerdag samen met De Skulp (centrum voor leven met kanker) een webinar waarin artsen live vragen behandelen over dit thema.

Maaltijden op maat met smaak voor sneller herstel

20-01-2022

 

“Wat wilt u eten vandaag?” De voedingsassistent registreert het antwoord op deze vraag, waarna de maaltijd in de vernieuwde keukens op de afdelingen wordt bezorgd. Heeft de patiënt aangepast eten nodig? Dan zorgt het voedingsteam voor een maaltijd op maat.

Antonius Zorggroep: nieuwe naam, nieuw profiel én een nieuwe huisstijl

Nieuwe versie elektronisch patiëntendossier


Artsen en verpleegkundigen in het Antonius Ziekenhuis werken vanaf vandaag met een nieuwe versie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) van software leverancier ChipSoft. Met vereende krachten is het afgelopen jaar deze overstap voorbereid. Gisteravond is de migratie in gang gezet. En vanmiddag is de nieuwe versie in gebruik genomen.

Contact met uw arts of verpleegkundige? Thuis kan het ook!

Voor kleine zorgvragen of een persoonlijk gesprek hoeft u niet altijd naar uw zorgverlener toe. Via appen en beeldbellen kunt u eenvoudig en veilig op afstand persoonlijk contact hebben met uw zorgverlener.

Druk op de zorg leidt tot uitstel afspraken en operaties

Zowel in het ziekenhuis als bij de thuiszorg zien we een toename van het aantal Covid patiënten. De druk voor onze medewerkers is hoog en we hebben een tekort aan personeel. 

Thuiszorg Zuidwest Friesland, Antonius Ziekenhuis en Antonius Zorggroep vanaf 1 januari één organisatie, onder de naam Antonius

We willen laten zien dat we één organisatie zijn, waar je altijd kunt rekenen op de zorg die je nodig hebt. Thuis én in het ziekenhuis.

Complexe zorg thuis door eigen Technisch Thuiszorgteam

Thuiszorg Zuidwest Friesland introduceert een regionaal Technisch Thuiszorgteam. Sinds 1 oktober richt dit gespecialiseerde team zich uitsluitend op het werkgebied van Thuiszorg Zuidwest Friesland. Dit is goed nieuws voor cliënten, stelt Sjirk Thibaudier, unitleider van het Technisch Thuiszorgteam. ‘We werken met een compact team in een overzichtelijke regio. Door de beperkte reisafstanden zijn we heel flexibel en staan we nog sneller bij onze cliënten op de stoep.’

Hoera! Duizendste baby van 2021 geboren

Op 29 september is de 1000ste baby van 2021 in ons ziekenhuis geboren! Jorrit en Annerixt de Jong zijn de trotse ouders geworden van dochtertje June Rieke.

De Antonius Zorggroep is er voor iedereen

Wij respecteren ieders individuele en vrijwillige keuze met betrekking tot het vaccineren. Bovenal willen we benadrukken dat de Antonius Zorggroep er is voor iedereen; iedereen heeft recht op onze zorg.

Uitbreiding samenwerking Kersten Hulpmiddelen

Vanaf heden breiden we als Antonius Zorggroep onze samenwerking met Kersten Hulpmiddelen uit, in eerste instantie voor de komende drie jaar.

Overdracht ziekenhuispsychiatrie Antonius Zorggroep aan MoleMann Mental Health

De ziekenhuispsychiatrie van de Antonius Zorggroep kan, in tegenstelling tot eerdere berichten, toch worden gecontinueerd.

Herintroductie mondkapje per 16 juli 2021

Patiënten en bezoekers van het Antonius Ziekenhuis en al onze medewerkers van het ziekenhuis en de thuiszorg dragen per vrijdag 16 juli weer een mondkapje.

Het ROAZ Noord-Nederland bedankt alle zorgmedewerkers en inwoners

Het ROAZ Noord-Nederland bedankt alle zorgmedewerkers voor hun enorme inzet en inwoners voor hun hulp en doorzettingsvermogen tijdens de covid-pandemie tot nu toe. Een mooie boodschap van het ROAZ die we graag delen.

Mondkapje niet meer verplicht

Patiënten en bezoekers hoeven geen mondkapje meer te dragen. Voorwaarde is wel dat er 1,5 meter afstand van elkaar gehouden kan worden. Als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een behandeling of onderzoek, draagt onze zorgverlener een mondkapje.

Opnieuw kwaliteitscertificaat Qualicor Europe voor Antonius Zorggroep

De Antonius Zorggroep biedt mensen goede zorg door betrokken medewerkers, thuis of in het ziekenhuis. Dat beeld is onlangs weer bevestigd door de auditoren van Qualicor Europe (voorheen NIAZ Qmentum). Zij hebben de accreditatie op basis van Qmentum Global voor de Antonius Zorggroep opnieuw met vijf jaar verlengd.

Polikliniek Gynaecologie krijgt Freya Pluim toegekend voor fertiliteit

De polikliniek Gynaecologie krijgt voor de periode 2021-2022 de Freya Pluim toegekend voor de afdeling Fertiliteit.

Verruiming bezoekregeling

Het aantal besmettingen met COVID-19 neemt steeds verder af en dat betekent dat we de bezoekregeling in het ziekenhuis kunnen verruimen.

Onzeker jaar, toch positief financieel resultaat Antonius Zorggroep

Afgelopen jaar is ontzettend veel van de zorg gevraagd. Het werd een bijzonder jaar, met ingrijpende momenten, hartverwarmende reacties en ook met verdriet en bijzonder veel inzet. Begin 2020 overviel COVID-19 ons allemaal.  Dit had een enorme impact op de medewerkers, specialisten, en de patiënten en cliënten van de Antonius Zorggroep. Om de benodigde COVID-19 zorg te kunnen aanbieden, is de reguliere zorg een paar keer noodgedwongen afgeschaald. In 2020 werd eens te meer duidelijk hoe belangrijk de koers van de organisatie dan is en hoe strategische samenwerking met verschillende partners van wezenlijk belang is.

Meer spreiding over bloedafnamelocaties Antonius Ziekenhuis Emmeloord

Om iedereen op een meer patiëntvriendelijke manier te kunnen ontvangen, wil het Antonius Ziekenhuis meer spreiding over beide locaties in Emmeloord.

Opnamestop cardiologie Antonius Ziekenhuis Sneek  opgeheven

De opnamestop voor de afdeling Cardiologie van het Antonius Ziekenhuis in Sneek is weer opgeheven.

Opnamestop cardiologie Antonius Ziekenhuis Sneek door COVID-19 besmetting

Drie patiënten op de afdeling Cardiologie van het Antonius Ziekenhuis in Sneek zijn positief getest op COVID-19.Het ziekenhuis heeft daarom een opnamestop voor patiënten met cardiologische klachten afgekondigd.

De Antonius Zorggroep stopt per 1 januari 2022 met psychiatrische zorg vanuit het ziekenhuis

Andere invulling voor psychiatrische zorg in Zuidwest-Friesland, de Noordoostpolder en Urk

 

De Antonius Zorggroep heeft na een intensief onderzoek, waarbij verschillende scenario’s zijn verkend, besloten om de psychiatrische zorg vanuit het Antonius Ziekenhuis in Sneek te stoppen. In overleg met De Friesland en GGZ-zorgaanbieders wordt gezocht naar mogelijkheden om de psychiatrische zorg in Zuidwest-Friesland, de Noordoostpolder en Urk voort te zetten.

Onafhankelijk onderzoek: goede reumatologische zorg

In opdracht van de Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep en het bestuur van MSB Cureo is door een onafhankelijke commissie onderzoek verricht naar het functioneren van de reumatologie in het ziekenhuis. Uitkomst van het onderzoek is dat de reumatologische zorg binnen de Antonius Zorggroep anders vorm wordt gegeven.

Team Thuiszorgtechnologie viert zilveren jubileum

Team Thuiszorgtechnologie van de Antonius Zorggroep bestaat deze maand 25 jaar. De afgelopen kwart eeuw stond bol van de technische ontwikkelingen, maar de essentie van het werk bleef onveranderd. ‘We bieden gespecialiseerde zorg bij cliënten thuis, hun persoonlijke wensen staan centraal’, verzekeren Karen de Kruif en Rina Tol, verpleegkundigen van Team Thuiszorgtechnologie.

Antonius Ziekenhuis start menopauzespreekuur

In Nederland zijn meer dan 1 miljoen vrouwen tussen de 45 en 55 jaar. Zij zitten in de periode waarin de hormoonbalans verandert en de vruchtbaarheid voorgoed verdwijnt. Een fase waar niet altijd naar uit wordt gekeken, maar die ook een brug vormt naar een volgende fase in het leven. 80% van deze vrouwen heeft in meer of mindere mate overgangsklachten die hen hinderen in het dagelijks leven. Voor deze groep vrouwen is het Antonius Ziekenhuis gestart met een speciaal menopauzespreekuur.

Na ziekenhuisopname door COVID-19 eerder naar huis om te herstellen

De Antonius Zorggroep start met thuismonitoring van COVID-19 patiënten zodat deze eerder vanuit het ziekenhuis naar huis kunnen om daar verder te herstellen.

Antonius Zorggroep en Patyna: leren doe je samen

Om ook in de toekomst goede én voldoende zorg te kunnen blijven bieden, hebben Thuiszorg Zuidwest Friesland en Patyna de handen ineengeslagen. Samen met ROC Friese Poort Volwassenenonderwijs ontwikkelden zij een opleidingstraject waarin 24 nieuwe medewerkers worden opgeleid tot verzorgende IG (mbo-niveau 3).

Eerste coronavaccinaties Antonius Ziekenhuis

Op vrijdag 8 januari om 7.00 uur ’s ochtends kregen internist Leonie van der Burg en COVID-19 arts Philip d’Ailly de eerste coronavaccinaties in het  Antonius Ziekenhuis in Sneek. Beide artsen werken op de COVID-19 afdeling van het ziekenhuis en staan in de frontlinie van de coronazorg, net als de andere zorgprofessionals die vandaag en morgen geprikt worden. Landelijk is bepaald dat deze professionals als eerste gevaccineerd worden. Bij de Antonius Zorggroep zijn dat ziekenhuismedewerkers en artsen van de spoedeisende hulp, de intensive care en de corona-afdeling. Medewerkers van Thuiszorg Zuidwest Friesland, die immers ook in de frontlinie van de coronazorg staan, krijgen later deze maand een vaccinatie via de GGD in het WTC in Leeuwarden.

Toediener Petra v/d Bij vaccineert COVID-19 arts Philip d’Ailly

Omdat de apothekersassistenten van het Antonius Ziekenhuis erin geslaagd zijn om 6 vaccinaties per dosis uit de aangeleverde vaccinatieampullen te halen, konden alle medewerkers uit de frontlinie die een vaccinatie wilden ook worden opgeroepen. Meer dan 90% van deze medewerkers laat zich vaccineren.

Apothekersassistentie Annemieke Kok zorgt dat er 6 vaccinaties per vaccinatieampul zijn.

De vaccins voor het ziekenhuis in Sneek werden donderdagavond 7 januari gebracht vanuit het UMCG. Medewerkers van de apotheek hebben alles diezelfde nacht nog voorbereid, zodat vanaf vrijdagochtend 7.00 uur  geprikt kon worden. Binnen 48 uur kunnen bij alle zorgprofessionals uit de eerste ronde de eerste prikken worden gezet. De afspraken voor de tweede prik die nodig is zijn al gemaakt, voor begin februari.

Antonius Ziekenhuis in Sneek stelt 70% van de geplande operaties uit

Het Antonius Ziekenhuis Sneek/Emmeloord heeft te maken met een toenemend aantal COVID-19 (corona)patiënten. Net als bij andere ziekenhuizen in Nederland is de druk op de zorg hoog en is er een flinke toename van coronapatiënten uit de regio en daarbuiten.

Om deze toestroom en de druk op de zorg te kunnen opvangen, worden vanaf maandag 21 december vier van de zes operatiekamers tijdelijk gesloten.

campagne “Het is onze zorg” Veilig op bezoek?

Friese ziekenhuizen lanceren campagne “Het is onze zorg” rond coronamaatregelen

De Friese ziekenhuizen starten deze week een gezamenlijke campagne rond coronamaatregelen. Onder het thema “Het is onze zorg” vragen de ziekenhuizen onder meer via social media aandacht voor de belangrijkste maatregelen in de ziekenhuizen.

Medicatievoorschrift uit ziekenhuis sneller en gemakkelijker bij apotheek

De Friese ziekenhuizen en Revalidatie Friesland gaan medicatievoorschriften digitaal verzenden naar de apotheek van de keuze van de patiënt.

Netwerk Dementie Fryslân live

30 november 2020

 

De website van Netwerk Dementie Fryslân is vanaf vandaag, 30 november, live! Op de website is informatie te vinden over dementie en over gespecialiseerd casemanagement dementie. Het live zetten van de website betekent ook de officiële start van Netwerk Dementie Fryslân.

 

Op www.netwerkdementiefryslan.nl staat informatie over dementie en wat een gespecialiseerd casemanager doet. Er staan ook verschillende verhalen van casemanagers en mensen met dementie op de website en per gemeente wordt aangegeven welke zorgaanbieders gespecialiseerd casemanagement dementie aanbieden.

 

Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie
Bij het netwerk zijn alle gespecialiseerde casemanagers dementie aangesloten die bij KwadrantGroep (De Friese Wouden, Elkander, Palet), Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest Friesland, Meriant en ZuidOostZorg werken. Het netwerk faciliteert casemanagers dementie in hun dagelijkse werk zodat zij lokaal een sterk netwerk op kunnen bouwen rondom de persoon met dementie en hun naasten. Alles met maar één doel: de best mogelijke, persoonsgerichte zorg in Fryslân voor mensen met dementie en hun omgeving.

Plaszak voorkomt dat röntgencontrastvloeistof in milieu belandt

Patiënten van het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord die een CT-scan ondergaan, krijgen vanaf half november 2020 een plaszak mee. 

Antonius Ziekenhuis in top van Elsevier-onderzoek: De beste ziekenhuizen 2020

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord behoort volgens Elsevier tot de beste ziekenhuizen van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Beste Ziekenhuizen 2020’ van Elsevier dat vandaag is verschenen.

Antonius Ziekenhuis organiseert online gedenkdag overledenen

Ieder jaar wordt er door alle Friese ziekenhuizen een gedenkdag georganiseerd om patiënten te gedenken die in het afgelopen jaar tijdens hun verblijf in het ziekenhuis zijn overleden. Omdat het in deze tijd niet mogelijk is om in het ziekenhuis een herdenkingsbijeenkomst te organiseren, bieden de ziekenhuizen een alternatief. Het Antonius Ziekenhuis nodigt nabestaanden uit om de herdenking voor de patiënten die in het Antonius Ziekenhuis zijn overleden online bij te wonen.

 

De geestelijk verzorger van het Antonius Ziekenhuis, Michiel van Blanken, verzorgt de gedenkdag en is blij dat het in deze vorm toch kan worden aangeboden. “Voor veel nabestaanden draagt de gedenkdag bij aan het rouwproces. Normaal gesproken komen we in het ziekenhuis bijeen, maar omdat dit nu niet kan organiseren we dit jaar een online gedenkdag. We staan samen stil bij de patiënten die afgelopen jaar zijn overleden in ons ziekenhuis, waarbij we een speciale versie hebben waarin we stilstaan bij de kinderen die zijn overleden. We hopen dat deze alternatieve herdenking bijdraagt aan het verwerken van het verlies. We willen nabestaanden van harte uitnodigen om thuis de gedenkdag bij te wonen en samen met ons een kaarsje aan te steken voor de dierbaren die we hebben moeten laten gaan”, aldus Van Blanken.

 

De gedenkdag staat vanaf vrijdag 13 november online. De nabestaanden zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Omdat niet alle adressen bekend zijn, bent u ook via deze weg als nabestaande van harte uitgenodigd om de opname te bekijken. Vul het formulier in op www.mijnantonius.nl/gedenken en u ontvangt de link om de opname te bekijken.

 

Meer informatie over de gedenkdag kan worden verkregen via de afdeling geestelijke verzorging van het Antonius Ziekenhuis. Telefoonnummer : 0515 – 48 88 88

 

Nieuw asfalt Antonius Ziekenhuis Sneek

Op 23 en 24 oktober wordt het terrein van het Antonius Ziekenhuis in Sneek opnieuw geasfalteerd. De toegang voor patiënten en bezoekers en ambulances is altijd mogelijk.

Mondkapje verplicht bij de Antonius Zorggroep

Vanaf 5 oktober 2020 zijn patiënten en bezoekers in het Antonius Ziekenhuis in Sneek of Emmeloord verplicht een mondkapje te dragen. Voor medewerkers is dit beleid op vrijdag 2 oktober ingegaan, in zowel het Antonius Ziekenhuis en bij Thuiszorg Zuidwest Friesland. De Antonius Zorggroep doet dit nadat de overheid dinsdag een dringend advies heeft afgegeven over het dragen van mondkapjes in de publieke binnenruimten.

Meer opleidingsplekken voor anesthesiemedewerkers en operatieassistenten in het Noorden

Onder de noemer ‘Zorg voor het Noorden’ werken de negen ziekenhuizen en drie ambulancediensten in Groningen, Friesland en Drenthe nauw met elkaar samen op het gebied van opleiding en werving van personeel. Van het landelijk College Zorg Opleiding (CZO) kreeg Zorg voor het Noorden de ruimte om de opleiding voor anesthesiemedewerkers en operatieassistenten te innoveren. En dat was nodig, want in de oude vorm was het niet mogelijk om voldoende mensen op te leiden, vertelt UMCG P&O-directeur Michiel Kahmann namens Zorg voor het Noorden.

Antonius Zorggroep krijgt certificering NEN 7510: gegevens patiënten en cliënten in veilige handen

De Antonius Zorggroep heeft vertrouwelijke omgang met gegevens van patiënten, cliënten en medewerkers hoog in het vaandel staan. De Antonius Zorggroep, met Antonius Ziekenhuis in Sneek/Emmeloord en Thuiszorg Zuidwest Friesland, is dan ook blij met de certificering NEN 7510 door het TüV. NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, die richtlijnen biedt voor de omgang met gegevens, onafhankelijk van de vorm (digitaal of papier). Cliënten en patiënten zijn er door deze certificering van verzekerd dat alleen die medewerkers die hen zorg verlenen toegang hebben tot die gegevens die zij nodig hebben om goede zorg te kunnen bieden.

Gezondheidscentrum in Emmeloord krijgt vorm

Het nieuw te bouwen gezondheidscentrum in Emmeloord wordt concreter. De 12 samenwerkende partijen1, waarvan de Antonius Zorggroep één is, vinden dat samenwerken de komen jaren intensiever en anders moet om goede zorg te kunnen blijven verlenen aan inwoners in de regio. In gesprek met Marcel Kuin, Albert Hilvers en Wiljo van Alebeek.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps