Over de Antonius Zorggroep

Antonius: duizendste heupoperatie 2.0

Vijf jaar geleden introduceerde het Antonius Ziekenhuis een nieuwe operatietechniek in Sneek voor patiënten met een totale heupprothese. Deze nieuwe methode, kortweg ASI, bevordert het herstel en voorkomt spierzwakte na de operatie. 'Patiënten zijn sneller op de been', verzekert orthopedisch chirurg Bob van Steijnen. Na de zomervakantie wordt de ASI-techniek voor de duizendste keer in het Antonius Ziekenhuis toegepast.

Uitbreiding Raad van Bestuur Antonius Zorggroep

Sandra Timmermans is door de Raad van Commissarissen van de Antonius Zorggroep benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Met ingang van 16 september 2017 zal de Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep bestaan uit de voorzitter Raad van Bestuur, de heer Marcel Kuin en het lid Raad van Bestuur. Hiermee is de Raad van Bestuur compleet, na het besluit in het najaar van 2016 om over te gaan van een één- naar een tweehoofdige Raad van Bestuur.  

 

Sandra Timmermans heeft nu een managementfunctie in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Na verschillende managementfuncties in de zorg, is een bestuurdersfunctie voor Sandra een logische volgende stap in haar carrière. ”Ik krijg de nadrukkelijke opdracht om synergie tussen het ziekenhuis en de thuiszorg te creëren. Hoe mooi kan je opdracht zijn.”

 

“Met de benoeming van Sandra versterken we onze Raad van Bestuur met iemand met veel ervaring in zowel de ziekenhuiszorg als de thuiszorg. Sandra heeft ervaring met interne trajecten en de samenwerking met andere organisaties. We hebben er alle vertrouwen in dat ze samen met Marcel Kuin een sterke Raad van Bestuur voor onze organisatie zal vormen”  aldus Ab Meijerman, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Antonius Zorggroep.

 

Sandra Timmermans had eerder verschillende managementfuncties in de zorg. Ze werkte onder meer voor Evean, een grote zorgaanbieder in Noord-Holland, met onder andere thuiszorg en verpleeghuiszorg. Bij het UMCG was ze onder andere verantwoordelijk voor projecten op het gebied van de Spoedeisende Hulp en Ouderenzorg. In het Antoni van Leeuwenhoek is zij drijvende kracht achter het Programma Zorglogistiek, dat er op gericht is de zorg zo in te richten dat het voor de patiënt zo soepel mogelijk verloopt.

 

De Antonius Zorggroep bestaat uit het Antonius Ziekenhuis en  Thuiszorg Zuidwest Friesland. Klantgerichtheid en kwaliteit staan voor de Antonius Zorggroep voorop. Het Antonius Ziekenhuis, met vestigingen in Sneek en Emmeloord, heeft een breed zorgaanbod, met een focus het toenemende aantal patiënten met meerdere aandoeningen en acute zorg. Thuiszorg Zuidwest Friesland is regioaanbieder voor  thuiszorg in Zuidwest-Friesland, met alle vormen van zorg thuis. De Antonius Zorggroep werkt samen met andere partners in een zorgnetwerk, steeds met het doel om de cliënt en diens omgeving (familie/mantelzorgers) de best mogelijke zorg te bieden.

 

Roze lintjes voor borstkankerzorg Friese ziekenhuizen

De Friese ziekenhuizen hebben ook dit jaar elk afzonderlijk het roze lintje ontvangen van de landelijke Borstkanker Vereniging (BVN). Dat betekent dat de patiënten in Friesland kunnen rekenen op borstkankerzorg op het hoogste niveau. Om die goede zorg ook in de toekomst te kunnen bieden, hebben de ziekenhuizen vorige week aangekondigd dat ze nog intensiever gaan samenwerken op het gebied van borstkankerzorg.
 

Het roze lintje is een meetinstrument van de BVN (om de kwaliteit van de borstkankerzorg in Nederland te meten en te vergelijken). Het roze lintje helpt patiënten om te kiezen voor goede borstkankerzorg die aansluit bij de specifieke wensen van de patiënt. De vereniging stimuleert hiermee de kwaliteit van de borstkankerzorg in Nederland. Via de Monitor Borstkankerzorg (monitorborstkankerzorg.nl) zijn alle gegevens in te zien.
 
“Binnen Friesland leggen we de lat hoog en we zijn trots dat we deze erkenning van de BVN opnieuw mogen ontvangen. Het is een verdienste van de multidisciplinaire teams van de vier ziekenhuizen,” zo lichten oncologisch chirurgen Joke Afke van der Zee en Kitty van Riel toe. “Door de volledige inzet van alle betrokken medisch specialisten en medewerkers lukt het om elk jaar de best mogelijke zorg te leveren aan de individuele patiënt.”

Fries Borstkankercentrum
Patiënten met verdenking op borstkanker kunnen straks binnen een werkdag terecht in het Fries Borstkankercentrum. In dit centrum, met locaties bij het Antonius Ziekenhuis Sneek-Emmeloord, het Medisch Centrum Leeuwarden, ziekenhuis Nij Smellinghe en Tjongerschans, krijgen patiënten dan op dezelfde dag onderzoek en de uitslag: wel of geen borstkanker. Het overleg tussen betrokken specialisten en de operatieve ingreep wordt geconcentreerd en aangeboden in Leeuwarden.

 

Vervolg  samenwerking ziekenhuizen Noordoostpolder en Urk

Onderzoek naar ziekenhuiszorg op één locatie
Antonius Zorggroep en MC Groep onderzoeken om vanuit één gebouw ziekenhuiszorg aan te bieden aan de regio Noordoostpolder/Urk. Uit een analyse is gebleken dat het Dokter J.H. Jansencentrum daar het meest geschikt voor is. Nieuwbouw en de locatie van de Antonius Zorggroep zijn onhaalbaar of ongeschikt gebleken. Het onderzoek richt zich dan ook op samenwerking vanuit het Dokter J.H. Jansencentrum in Emmeloord.

 

In gesprek met diverse betrokkenen

De komende maanden onderzoekt een projectgroep hoe beide organisaties zo goed mogelijk ziekenhuiszorg vanuit één zorgplein kunnen leveren aan de inwoners in de regio. Zowel de Antonius Zorgroep als MC Groep blijven zelfstandig en behouden hun eigen identiteit. Bekeken wordt hoe de ziekenhuizen praktisch gezien een zo goed mogelijke zorg kunnen bieden, maar ook of ze bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van elkaars voorzieningen. Om alles goed in kaart te brengen wordt ook gesproken met de andere partners in de zorg zoals huisartsen, cliëntenraden en zorginstellingen. Daarnaast worden de medewerkers, medisch specialisten en ondernemingsraden bij het onderzoek betrokken.

 

Betrokkenheid gemeenten

De wethouders van beide gemeenten zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen van de ziekenhuiszorg. Wethouder Hennie Bogaards van gemeente Noordoostpolder: ‘De afgelopen periode hebben we diverse gesprekken gevoerd over het aanbieden van ziekenhuiszorg op één locatie. Ik denk dat deze vorm van samenwerken heel positief is voor onze inwoners. Ik ben dan ook blij met deze ontwikkeling.’

 

Planning

Half november willen de bestuurders van beide organisaties een besluit nemen over de samenwerking. Bij een positief besluit start de samenwerking begin 2018 vanuit het Dokter J.H. Jansencentrum.

Minder slapeloze nachten door samenwerking Friese ziekenhuizen bij borstkanker

Patiënten met verdenking op borstkanker kunnen straks binnen 24 uur terecht in het Fries Borstkankercentrum. In dit centrum, met locaties bij alle vier de Friese ziekenhuizen, kunnen patiënten binnen een werkdag terecht voor onderzoek en de uitslag: wel of geen borstkanker. Ervaring leert dat duidelijkheid hierover helpt en leidt tot minder “slapeloze nachten”. Het overleg tussen betrokken specialisten en de operatieve ingreep wordt geconcentreerd en alleen aangeboden bij het MCL in Leeuwarden. Dit is de uitkomst van onderzoek dat door een speciaal opgerichte projectgroep is gedaan.

Antonius Zorggroep sluit 2016 goed af

De Antonius Zorggroep sluit 2016 af met een positief resultaat van bijna 2 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarrekeningen 2016. In 2015 is voor zowel het Antonius Ziekenhuis als Thuiszorg Zuidwest Friesland een ombuigingsprogramma gestart, om de organisatie financieel toekomstbestendig te maken. Ook in 2016 is deze ombuiging doorgezet. In 2016 boekte het ziekenhuis een winst van 3,3 miljoen euro. De thuiszorg sloot het jaar nog af met 1,3 miljoen euro verlies. Het verlies bij de thuiszorg is voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal gemeenten voor de hulp in de huishouding en begeleiding een te lage vergoeding betaalden. Deze tarieven zijn inmiddels aangepast.

Antonius Ziekenhuis transparant over kwaliteit

Het Antonius Ziekenhuis is transparant over de kwaliteit van zorg. In het Kwaliteitsvenster staat onafhankelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen en revalidatie-instellingen.

 

Bekijk hier de resultaten van het Antonius Ziekenhuis 

 

In het Kwaliteitsvenster van ziekenhuizen en revalidatiecentra staan dertig onderwerpen en behandelingen. Bezoekers kunnen op die website nu niet alleen de meest recente cijfers vinden over algemene kwaliteit van zorg en revalidatiezorg, maar ook van tien veelvoorkomende of planbare behandelingen. Nieuw zijn onder andere cijfers over prostaatoperaties, longkanker, geboortezorg, de operatie aan een verwijde buikslagader en staaroperaties.

Meer cliënten kiezen voor Thuiszorg Zuidwest Friesland in Joure

Steeds meer mensen die zorg thuis nodig hebben, weten in Joure de weg naar Thuiszorg Zuidwest Friesland te vinden. Het aantal cliënten in Joure is de afgelopen periode flink toegenomen. Om hen de juiste zorg met persoonlijke aandacht te kunnen blijven bieden, is ook het aantal medewerkers in Joure gegroeid. In Joure zijn vanaf nu vier teams van Thuiszorg Zuidwest Friesland actief.

Opnieuw kwaliteitscertificaat NIAZ-Qmentum voor de Antonius Zorggroep

Sneek/Emmeloord, 21 april 2017

 

De zorgverlening door het Antonius Ziekenhuis en Thuiszorg Zuidwest Friesland staat op een hoog peil. Vandaag kreeg de Antonius Zorggroep van het NIAZ het bericht dat de accreditatie wederom behaald is. Begin dit jaar is het Antonius Ziekenhuis en Thuiszorg Zuidwest Friesland bezocht door het Nederlands Instituut Accreditatie in de Zorg (NIAZ) en getoetst op de kwaliteitsnorm Qmentum.

Kom langs in Sneek en Emmeloord op de huidkankerdag

Kom langs in Sneek en Emmeloord op de huidkankerdag

Laat gratis je huid controleren in het Antonius Ziekenhuis

 

Op zaterdag 20 mei 2017 doet het Antonius Ziekenhuis weer mee met de jaarlijkse ‘Huidkanker’dag. Met deze dag in Sneek en Emmeloord willen de dermatologen mensen bewust maken van de gevaren van de zon en het belang van huidcontrole om zo huidkanker in een vroeg stadium te herkennen.

Samenwerking Voedingszorg Antonius Zorggroep en horecaopleiding ROC Friese Poort

20 april 2017

 

De horecaopleidingen van ROC Friese Poort en het Antonius Ziekenhuis in Sneek starten een samenwerking op het gebied van voeding. Deze week was de kick-off, 90 mbo studenten kregen een rondleiding in het ziekenhuis en volgden de eerste les. De lessen worden verzorgd door de koks, diëtisten en andere medewerkers van het ziekenhuis.  Daarnaast krijgen de studenten praktijklessen en lopen ze stage in de ziekenhuisrestaurants en in de keuken. Ook voor de ontwikkeling van een koffiecorner, nieuwe gerechten en nieuwe ideeën voor maaltijden in het ziekenhuis en thuis wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en ervaring.

Pluim apotheek Antonius Ziekenhuis: Barcode ziekenhuismedicatie vergroot patiëntveiligheid

05-04-2016 

 

De ziekenhuisapotheek van het Antonius Ziekenhuis in Sneek kreeg een pluim van GS1 in de categorie “gezondheidszorg”. GS1 is een wereldwijde organisatie gericht op het ontwerp en de invoering van standaarden op het gebied van elektronische communicatie tussen bedrijven. Eén van hun meest bekende producten is de barcode. Door de barcode op elk geneesmiddel te scannen, wil het Antonius Ziekenhuis zoveel mogelijk fouten met medicatie voorkomen. Door het consequent toepassen van scanbare barcodes, waarbij menselijke fouten nog meer worden uitgesloten, heeft de ziekenhuisapotheek een grote stap richting 100% medicatieveiligheid gezet. “Deze ziekenhuisapotheek vervult een voortrekkersrol in Nederland,” aldus het juryrapport. Met de pluimen wil GS1 succesvolle projecten voor het voetlicht brengen, andere organisaties in de sector inspireren en organisaties die het goed doen in het zonnetje zetten.

 

Mutsen voor chemopatiënten in het Antonius Ziekenhuis

Sneek, 28-03-2017

 

Vrijwilligers van ‘Fighting Cancer’ bieden het Antonius Ziekenhuis mutsen aan voor patiënten die chemotherapie ondergaan om ze een hart onder de riem te steken. Vrijwilliger Riet van der Meulen bracht samen met een patiënt onlangs de eerste 50 mutsen langs.

Blaaskanker sneller ontdekt met nieuwe methode

16-02-2017

 

Een nieuwe scopietechniek die het Antonius Ziekenhuis in Sneek sinds kort in huis heeft, stelt urologen in staat om blaaskanker in een vroeg stadium aan het licht te brengen. Met NBI (narrow band imaging) worden tumoren in de blaas eerder zichtbaar dan met de tot nu toe gebruikelijke technieken. De kans dat blaaskanker vroeg ontdekt wordt, neemt zienderogen toe, en daarmee ook de kans op succesvolle behandeling.

Tjongerschans en Antonius slaan handen ineen voor kwetsbare ouderen

Tjongerschans en Antonius slaan handen ineen voor optimale zorg voor kwetsbare ouderen

 

Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen en Antonius Ziekenhuis in Sneek gaan samenwerken op het vakgebied Klinische Geriatrie. Het doel is het creëren van een optimaal behandelaanbod voor de (kwetsbare) oudere die tweedelijnszorg nodig heeft.  Met deze samenwerking zorgen de ziekenhuizen ervoor dat deze patiënten optimale zorg krijgen.

Antonius Ziekenhuis krijgt certificaat voor ooglidcorrecties

02-02-2017

 

De afdeling Oogheelkunde van het Antonius Ziekenhuis in Sneek heeft een kwaliteitscertificaat van Het Oogzorgnetwerk ontvangen, voor de uitvoering van ooglidcorrecties (oculoplastische chirurgische ingrepen). De afdeling ontvangt het certificaat omdat het hoog scoort op het gebied van medische techniek, kwaliteit en veiligheid.

Overlevingskansen bij prostaatkanker nemen toe

 01-02-2017

 

Hoewel prostaatkanker de meest voorkomende kankersoort is bij Nederlandse mannen, kan de ziekte in meer dan zeventig procent van de gevallen worden genezen.

 

Dat werd afgelopen dinsdag duidelijk bij het Antonius College van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Uroloog dr. Evert Barten en Physician Assistant Urologie Vivian Nijenhuis gingen daarbij respectievelijk in op prostaatkanker zelf en de behandeling er van. Daarnaast was ook de belangenvereniging Prostaat Kanker Stichting aanwezig en konden vragen worden gesteld aan de cliëntenraad en aan een wijkverpleegkundige van Thuiszorg Zuidwest Friesland.

Huisartsen Lemmer behandelen botbreuken zelf

01-02-2017

 

Lemsters die een bot breken of een schouder of ander gewricht uit de kom hebben, hoeven voor een behandeling hiervan niet langer naar het ziekenhuis. Dit scheelt hen tijd en geld. Patiënten krijgen de keus voorgelegd of ze door de speciaal opgeleide huisartsen of in het ziekenhuis behandeld willen worden.

5 jaar levensboeken, 150 prachtige verhalen

27-01-2017

 

Vijf jaar geleden startte het project levensboeken van Thuishotel. Het vijfjarig bestaan van het project werd gevierd met een feestelijke bijeenkomst in Lewinski in Sneek, met verschillende sprekers en workshops. Inmiddels zagen 150 levensboeken, van evenzovele ouderen, het levenslicht. De boeken werden geschreven door ruim 100 vrijwilligers. De vrijwillige schrijvers en de verhalenvertellers hoorden hoe Gea Akkerman, wethouder van de gemeente Súdwest- Fryslân, vertelde uit eigen ervaring hoe waardevol herinneringen van ouderen zijn. Voor henzelf, maar ook voor de mensen om hen heen. Dat is precies de kracht van een levensboek. Hierin staan de persoonlijke en unieke herinneringen over het leven van een oudere. Verteld door hem- of haarzelf, opgeschreven en vormgegeven door vrijwilligers.

 

Meer regie en meer gemak voor patiënten in Friese ziekenhuizen door aanmeldzuilen

23-01-2017

 

Iedereen die binnenkort een afspraak heeft in het Antonius Ziekenhuis in Sneek of Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen, meldt zich eerst met zijn legitimatiebewijs bij een aanmeldzuil in de centrale hal van het ziekenhuis.

 

Vanaf begin februari werken deze beide ziekenhuizen met de zogenoemde aanmeldzuilen. In de werkwijze zit per ziekenhuis wel enig verschil maar in grote lijnen is het proces hetzelfde.

Marcel Kuin nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Antonius Zorggroep

27-12-2016

 

Op 1 maart 2017 wordt Marcel Kuin de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep. De Raad van Commissarissen heeft in Marcel  Kuin de juiste persoon gevonden om de ingezette koers van de Antonius Zorggroep verder  te vervolgen. Marcel Kuin woont in Friesland en wil zich graag gaan inzetten om met het team van de Antonius Zorggroep verder inhoud te geven aan een hechte organisatie met een duidelijke positie in het Friese en het Nederlandse zorglandschap.

Dia-Sit idee wint prijs voor beste diabetesidee

20-12-2016

 

De digitale oppasbemiddeling die kinderarts Barbara Werrij van het Antonius Ziekenhuis met een van haar patiënten ontwikkelde, heeft een prijs van 25.000 euro opgeleverd van het Diabetes Fonds. De prijs wordt gebruikt om de app verder te ontwikkelen.

Netwerkorganisatie TinZ maakt doorstart

Netwerkorganisatie dementie TinZ maakt een doorstart. Casemanagers dementie gaan door met hun werkzaamheden. Zo wordt alle expertise op het gebied van zorg thuis voor mensen met dementie behouden. De cliënten houden hun eigen casemanager.

1000ste baby Antonius Ziekenhuis Sneek geboren

 

Op 13 december is in het Antonius Ziekenhuis in Sneek de 1000ste baby in 2016 geboren. Sarah Venema uit Elahuizen kwam ter wereld in blakende gezondheid, onder toeziend oog van verloskundige in opleiding Wieke Rotman, verloskundige Mattanja Heenck en verpleegkundige Grietje Kamstra. Na een voorspoedige bevalling konden de gelukkige ouders, Grietje en Durk Venema, rond 10.00 uur ‘s ochtends hun prachtige dochter in de armen sluiten.

Vuurwerkbril om oogletsel te voorkomen

6-12-2016           

 

Om de kans op vuurwerkletsel te verkleinen, is het dringende advies om rond de jaarwisseling een vuurwerkbril te dragen. Vuurwerkbrillen zijn vanaf nu weer verkrijgbaar bij de afdeling Oogheelkunde van het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord. De brillen kosten €1,00 per stuk en zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Dia-Sit idee genomineerd voor beste diabetesidee van Nederland

2-12-2016

 

De app Dia-Sit is genomineerd voor het beste diabetesidee van Nederland. De app brengt ouders van kinderen met diabetes en tieners met diabetes bij elkaar. Dia-Sit is een idee van kinderarts Barbara Werrij, van het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord, en patiënte Carolien.

Prima scores Antonius in Elsevier

17-11-2016

 

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek/Emmeloord laat wederom zien dat de medische zorg er goed is en dat het ziekenhuis patiëntgericht. Dit blijkt uit de jaarlijkse ziekenhuistest van weekblad Elsevier. Het Antonius haalde, net als in de afgelopen jaren, op beide items hoge scores. Onlangs nog kwam het ziekenhuis ook in de jaarlijkse ranglijst van het Algemeen Dagblad netjes naar voren, met een flinke sprong op de ranglijst.

 

Kwaliteitskeurmerk voor prostaatkankerzorg Antonius Ziekenhuis

2-11-2016           

 

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord krijgt een belangrijk keurmerk voor prostaatkankerzorg.  Ziekenhuizen die goede zorg bieden aan patiënten met prostaatkanker komen in aanmerking voor het groene vinkje voor prostaatkankerzorg. Dit keurmerk wordt door ProstaatKankerStichting.nl en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) toegekend aan ziekenhuizen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Het Antonius Ziekenhuis voldoet ruimschoots aan deze criteria.

Stomazorg Antonius Ziekenhuis voldoet aan hoogste eisen

2-11-2016           

 

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord voldoet opnieuw aan de strenge normen voor stomazorg, zowel voor urine- als darmstoma’s.

 

Dit heeft de Stomavereniging bekend gemaakt op een website voor stomadragers: www.stomazorgwijzer.nl. Ziekenhuizen die goede stomazorg bieden, krijgen het groene vinkje, het patiëntenkeurmerk voor goede stomazorg. 

Antonius Ziekenhuis wint prijs voor bijdrage aan excellente oogzorg

26-05-2016        

 

Tijdens de Oogzorgnetwerkdag op donderdag 26 mei 2016 is de Oogzorgnetwerk Partnerprijs uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een partner die een bijzondere inzet heeft getoond en een grote bijdrage heeft geleverd aan excellente oogzorg in Nederland. Dit jaar heeft het Antonius Ziekenhuis uit Sneek de prijs in de wacht gesleept.

Het Antonius Ziekenhuis scoort hoog in ‘Stresstest’ van BDO

4-10-2016           

 

Het Antonius Ziekenhuis scoort hoog in de jaarlijkse ‘Stresstest’ van BDO Accountants en Adviseurs. Met een rapportcijfer 10, staat het ziekenhuis op de tweede plaats.  Voor het onderzoek worden de jaarcijfers van de ziekenhuizen bekeken, en of ze financieel gezien tegen een stootje kunnen. Vorig jaar stond het Antonius nog op de 57e plek.

Meer zorg op maat én een beter betaalbare Thuiszorg

25-02-2016        

 

andaag hebben we een persbericht verzonden. Dat kunt u hieronder lezen.
Eerst vindt u een aantal gestelde vragen en antwoorden. 

 

Vragen en antwoorden:

 

Ik krijg nu zorg van Thuiszorg Zuidwest Friesland. Wat verandert er voor mij?


Onze medewerkers geven u nog steeds de zorg die u nodig hebt, op de betrokken manier waarop u dat van hen gewend bent. Op termijn willen we dat er minder regels komen, en dat de medewerker in de zorg nog beter in kan spelen op uw specifieke zorgvraag.

Voor de pers

Vragen van de pers beantwoorden we graag.
Journalisten kunnen hun vragen stellen aan de afdeling Communicatie van de Antonius Zorggroep.
Bent u journalist en wilt u onze persberichten ontvangen? Stuur ons dan gerust een mail.

T: 0515 - 48 89 21
E: communicatie@antoniuszorggroep.nl

Om op de hoogte te blijven over de Antonius Zorggroep, het Antonius Ziekenhuis en Thuiszorg Zuidwest Friesland kunt u ons ook volgen op twitter of Facebook.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten?

 

Dan kunt u hier uw gegevens achterlaten

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00