Voorbereiding op een operatie

U meldt zich voor het preoperatief spreekuur (POS) bij de balie op route 3. Hier worden uw patiëntengegevens gecontroleerd. Indien u een ingevulde papieren vragenlijst heeft kunt u die hier afgeven. Als u een uitnodiging heeft gekregen de vragenlijst digitaal in te vullen kunt u de vragenlijst digitaal invullen.

Vragenlijst digitaal invullen

Op deze pagina leest u meer over: 

Het gesprek

Op het POS heeft u een gesprek met een verpleegkundige en een anesthesioloog. Dit kan een andere anesthesioloog zijn dan degene die u treft op de dag van uw operatie. Tijdens dit gesprek wordt de door u ingevulde vragenlijst met u doorgenomen. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

De apothekersassistent neemt telefonisch contact met u op over het gebruik van uw medicatie. 

Lichamelijk onderzoek

Tijdens het eerste gesprek doen we een lichamelijk onderzoek. Zo nodig wordt aanvullend onderzoek verricht, zoals bloedonderzoek, een hartfilmpje (ECG) of een onderzoek aangevraagd bij een andere specialist, bijvoorbeeld een cardioloog.

Aanvullend onderzoek

Wanneer een aanvullend onderzoek door een andere specialist nodig is, krijgt u hiervoor een aparte afspraak. Als het kan kiest u samen met de anesthesioloog de meest geschikte vorm van anesthesie. U krijgt daar uitleg over.

Medicijnen

Neemt u medicijnen? U kunt een overzicht van de medicijnen die u gebruikt bij uw apotheek halen. De anesthesioloog vertelt welke u wel of niet kunt blijven gebruiken. De afspraken die met u worden gemaakt leggen we vast in uw elektronische patiëntendossier. Zo is de anesthesioloog die u helpt op de dag van uw operatie hier ook van op de hoogte.

Ongeveer een half uur voordat u naar de operatiekamer gaat krijgt u van de verpleegkundige op de afdeling pijnstillers (vaak is dat paracetamol).

Operatie in Dagbehandeling

Wanneer u in Dagbehandeling wordt geopereerd, zorg er dan voor dat u paracetamoltabletten of zetpillen in huis heeft. De verpleegkundige van de Dagbehandeling geeft u bij ontslag uitleg over het gebruik daarvan. Soms krijgt u van de verpleegkundige aanvullende pijnmedicijnen mee naar huis voor de eerste 24 uur na de operatie.

Folder

U krijgt een folder mee van de medewerker van de planning/opname waar u voor opname bent ingeschreven. De anesthesioloog of verpleegkundige kan dan eventueel de met u gemaakte afspraken over uw medicijngebruik en de gekozen vorm van verdoving noteren.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps