Physician assistants niet meer weg te denken uit Antonius

Physician assistants, kortweg PA’s, zijn bezig aan een duidelijke opmars. Ook in het Antonius winnen deze medische zorgprofessionals aan terrein. Wat zijn hun taken en wat is hun meerwaarde voor patiënten, medisch specialisten en verpleegkundigen? ‘We kunnen écht iets voor onze patiënten betekenen’, verzekeren PA’s Marianne Nagelhout en Annet Schröder.

Marianne begon in 2016 aan de opleiding tot physician assistant in het Antonius. ‘Na twaalf jaar op de IC begon het te kriebelen en wilde ik mijn kennis graag verbreden.’ Zo gezegd, zo gedaan. Marianne doorliep de intensieve masteropleiding en sindsdien is ze als PA verbonden aan de vakgroep Maag-, darm- en leverziekten (MDL) van het Antonius. Haar keuze voor dit specialisme is geen toeval. ‘MDL is een puzzelvak, dat ligt mij wel.’

Visite
Als PA heeft Marianne een aantal taken overgenomen van de MDL-artsen. Een goed voorbeeld is de dagelijkse visite op de verpleegafdeling. ‘Ik beoordeel de toestand van mijn patiënten en zo nodig pas ik hun medicatie en het medisch beleid aan.’ De PA is elke ochtend werkzaam op de MDL-afdeling en daardoor vormt ze dus een vertrouwd gezicht voor patiënten én verpleegkundigen. ‘Ik kan relatief veel tijd besteden aan het beantwoorden van vragen en overleg. Juist omdat ik daar dagelijks aanwezig ben, weten verpleegkundigen mij goed te vinden. Mijn drempel is laag.’

Spreekuur
’s Middags houdt Marianne zelfstandig spreekuur op de polikliniek MDL. ‘Ik vraag de klachten uit en zo nodig verricht ik lichamelijk onderzoek.’ Afhankelijk van haar bevindingen kan ze vervolgonderzoek aanvragen zoals een endoscopie, CT- en labonderzoek. Op basis van die resultaten stelt ze een diagnose en formuleert een behandelplan. Bij vragen of twijfel schakelt ze meteen met de MDL-artsen. ‘Zij zijn laagdrempelig beschikbaar voor advies en overleg, dat lijntje is heel kort.’
Bij niet-complexe zorgvragen fungeert de PA van begin tot eind als aanspreekpunt voor de patiënt. ‘Het is fijn om patiënten vanaf hun eerste consult tot de laatste controleafspraak te kunnen begeleiden’, licht Marianne toe. ‘Op die manier kan ik er echt voor hen zijn.’

Vertrouwensrelatie
PA’s zijn dus in de eerste plaats herkenbaar, maar er is meer. Marianne en Annet hebben namelijk vaak wel even tijd om bij hun patiënten te gaan zitten en een luisterend oor te bieden. ‘Zo bouwen we in korte tijd een vertrouwensrelatie met hen op.’
De komst van PA’s is ook goed nieuws voor de medisch specialisten. ‘Doordat wij hen zoveel taken uit handen nemen, worden zij tussendoor minder gestoord voor overleg en advies. Dat schept rust.’ Bovendien hebben dokters dankzij de PA’s meer tijd voor complexe zorgvragen. ‘Dat komt de kwaliteit van zorg ten goede.’

‘Ik ben hier helemaal op mijn plek’


Zelfstandig werken, een medische blik en veel verantwoordelijkheid. Dat zijn volgens Annet Schröder de belangrijkste kenmerken van haar rol als physician assistant (PA). En ondanks haar gedegen opleiding en jarenlange ervaring blijft ze zich voortdurend ontwikkelen. ‘Iedere patiënt is anders en elke behandeling is maatwerk. Dat vereist een open en nieuwsgierige blik.’

Annet begon haar loopbaan in het Antonius als verpleegkundige op intensive care. In 2014 kreeg ze de kans om te starten met de opleiding tot physician assistant. Inmiddels werkt ze bijna acht jaar als PA in de kliniek.
Annet werd in het najaar van 2020 aangesteld als PA op de COVID-afdeling en dat bleek een pittige uitdaging. ‘Patiënten gingen soms in korte tijd hard achteruit waardoor ik snel moest schakelen. Het was een heftige tijd, maar dankzij de steun van een goed functionerend team was het ook een waardevolle en leerzame periode.’

Vertrouwen
Nadat de COVID-dampen waren opgetrokken, pakte Annet haar reguliere taken als PA weer op. Zo werkt ze ’s ochtends als PA op de longafdeling waar ze alle patiënten bezoekt en medisch beoordeelt. Het feit dat zij dagelijks op de verpleegafdeling is, zorgt voor continuïteit in de zorg. ‘Ik leer mijn patiënten kennen én omgekeerd. Dat schept vertrouwen.’

Spreekuur
’s Middags stemt Annet haar medische bevindingen af met een longarts. Vervolgens houdt ze spreekuur voor patiënten die een longfunctieonderzoek of tbc-screening moeten ondergaan. Verder schrijft ze ontslagbrieven, voert familiegesprekken en beoordeelt patiënten die voor controle komen. Ook op de polikliniek blijft de PA bereikbaar voor verpleegkundigen van de longafdeling. ‘Als zij de toestand van een patiënt niet vertrouwen, kom ik er meteen aan. Ik heb liever dat ze me tien keer te vroeg inseinen, dan één keer te laat.’

Vreemde eend
Physician assistants vormen een vreemde eend in de bijt, want ze zitten tussen verpleegkundigen en dokters in. ‘Ja, ik ben een solist, maar ik ben niet eenzaam’, verzekert Annet. ‘Ik ben onderdeel van het team van longverpleegkundigen én ik voel me thuis bij de longartsen. Ik ben hier helemaal op mijn plek.’

 Op de foto: Een collega verpleegkundige (l) met Physician assistant Annet Schröder (Longgeneeskunde)(r): ‘We kunnen écht iets voor onze patiënten betekenen.’

 

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps