Medisch technische zorg

U woont thuis in uw eigen vertrouwde omgeving, maar u heeft bijvoorbeeld sondevoeding, een infuus of behandelingen van pijnbestrijding nodig. Het team thuiszorgtechnologie van Thuiszorg Zuidwest Friesland biedt deze Medisch Technische zorg thuis, aan kinderen en volwassenen. Zo kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Team Thuiszorgtechnologie

Het team Thuiszorgtechnologie bestaat uit verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van Medisch Technische zorg thuis. Het team werkt in het hele werkgebied van Thuiszorg Zuidwest Friesland en is dag en nacht, zeven dagen per week, bereikbaar en inzetbaar.

Zij verrichten medisch-specialistische verpleging in de thuissituatie en bieden ondersteuning bij onder andere:

 • Sondevoeding;
 • Infuusbehandeling (vocht, voeding en/of medicatie);
 • Pijnbestrijding (epiduraal, intratheceaal, subcutaan of intraveneus);
 • Tracheacanulebehandeling.

We begeleiden u en uw familieleden, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt functioneren. Daarnaast geven we instructie en bijscholing aan wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden, zodat wij de zorg op een gegeven moment aan hen over kunnen dragen. Natuurlijk is de medisch-specialistische verpleging bij u thuis de belangrijkste taak van team Thuiszorgtechnologie.

Medisch Technische zorg

Dankzij het team Thuiszorgtechnologie is het mogelijk om thuis op een verantwoorde manier Medisch Technische zorg te krijgen. Door moderne technologie kunnen we veel behandelingen uitvoeren. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld eerder naar huis na een ziekenhuisopname of kunnen we zelfs een ziekenhuisopname voorkomen. Natuurlijk overleggen we met u en andere betrokkenen, zoals specialisten, huisartsen en diëtisten over uw zorg.

Aanvragen medisch-specialistische verpleging

Voor meer informatie of om medisch-specialistische verpleging aan te vragen, neemt u contact op met het team Thuiszorgtechnologie, telefoon 0515 - 48 89 67. Wij kunnen ook de indicatie voor u aanvragen. Wij vragen u nieuwe aanvragen voor 14:00 uur door te geven. Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.

Contact

Team Thuiszorgtechnologie
Adres: Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK  Sneek
Telefoonnummer: 0515 - 48 89 67 (24 uur per dag)
E-mail: thuiszorgtechnologie@thuiszorgzwf.nl

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps