Duurzaamheid

Voor toekomstbestendige zorg investeren wij in duurzaamheid. Voor de komende 5 jaar maken wij een investerings- en huisvestingsplan dat bijdraagt aan een beter milieu. Wij nemen deel aan het landelijk programma van de NVZ, Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst.

 

We werken op het gebied van duurzaamheid aan 4 hoofdthema’s:

• Vermindering CO2-uitstoot. Resultaat in 2030: 49% reductie ten opzichte van 2013;
• Circulariteit bevorderen;
• Minder medicijnresten in oppervlakte- en grondwater;
• De leefomgeving verbeteren om gezondheid te bevorderen.

 

Certificaat Milieu Platform Zorg

Dit jaar willen we het certificaat zilver voor de milieuthermometer van het Milieu Platform Zorg behalen. Vorig jaar zou een autit plaatsvinden, omdat het certificaat was aangescherpt. Vanwege het coronavirus is de audit verplaatst naar 2021.

 

Zonnepanelen

We wekken voor een deel onze eigen energie op door zonnepanelen. In 2020 zorgden we voor maar liefst 298.000 kW zonne-energie door de zonnepanelen. Hierdoor bespaarden we 117.000 kg CO2.

 

LED-verlichting

In alle openbare ruimtes gebruiken we LED-armaturen met aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling.

 

Circulaire werkomgeving

Ten aanzien van het reduceren van de CO2 uitstoot zijn we een samenwerking aangegaan met leverancier Opnieuw. Zij renoveren meubilair, waardoor meubels 5 jaar langer mee kunnen gaan. Meubelstukken die niet meer te repareren zijn, worden uit elkaar gehaald en gerecycled tot nieuwe meubels. Door deze samenwerking bieden we een duurzame werkomgeving, oftewel: een circulaire werkomgeving.

 

Plaszakkenproef

In november 2020 startten we een proef met plaszakken om te voorkomen dat röntgencontrastmiddelen in het milieu terechtkomt. Medicijnresten zijn moeilijk te verwijderen uit afvalwater. Met deze proef voorkomen we verontreiniging door medicijnresten. Patiënten die meewerken aan deze proef zijn heel enthousiast.

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps