Antonius en Patyna slaan de handen ineen voor kwetsbare ouderen

Om ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen te voorkomen en ze op een veilige en verantwoorde manier langer thuis te laten wonen, hebben Antonius en ouderenzorgorganisatie Patyna de handen ineengeslagen. Door gezamenlijk een transmurale zorgrotonde op te zetten zorgen Antonius en Patyna voor de juiste zorg op de juiste plek voor kwetsbare ouderen in Zuidwest-Friesland.

Daarin zijn een goede samenwerking, afstemming en goede overdracht cruciaal. Bij de huisartsen en de spoedeisende hulp wordt de druk om cliënten met een acute zorgvraag van passende zorg te voorzien steeds groter. ‘Om de juiste zaken aan te pakken is een projectgroep samengesteld van professionals die veel met kwetsbare ouderen werken. Er bleek veel behoefte te zijn om gezamenlijk zorg te gaan dragen voor de kwetsbare ouderen in onze regio’, aldus initiatiefneemster Daniëlle Moolenaar van Patyna. Daaruit is de transmurale zorgrotonde ontstaan.

Zorgrotonde

Bij andere organisaties wordt nog wel eens gesproken over een zorgbrug, maar Antonius en Patyna spreken liever van een zorgrotonde. ‘Het gaat niet alleen om de brug van ziekenhuis naar huis, maar ook om een goede overgang van ziekenhuis naar tijdelijk verblijf, naar huis – of andersom’, aldus projectleider Lenie de Jong van Antonius. ‘Dit vraagt een nauwe samenwerking tussen alle partijen.’

Duidelijkheid

In de transmurale zorgrotonde zijn meerdere disciplines opgenomen. Het multidisciplinair team en de thuiszorgteams van Patyna gaan hierin samenwerken met het ziekenhuis en de (specialistische) thuiszorgteams van Antonius. ‘In de transmurale zorgrotonde is aandacht voor vroege signalering, juiste indicering en optimale overdracht in onze regio’, legt De Jong uit. ‘Het geeft duidelijkheid voor de cliënt en diens familie dat iemand op de juiste plek is voor de beste en meest passende zorg op dat moment.’

Opnames voorkomen

De zorgprofessionals kunnen in de thuissituatie op tijd inschatten dat een cliënt (voorlopig) beter af is op een locatie waar 24 uur per dag zorg kan worden geboden. Patyna werkt hiervoor met een interdisciplinair team bij cliënten thuis. Antonius heeft een netwerk van thuiszorgteams voor verzorging en verpleging, met ondersteuning van specialistische zorgteams en nauw contact met het ziekenhuis van Antonius. ‘We zien dat cliënten vanuit de thuissituatie pas bij een vastlopende situatie worden ingestuurd naar de spoedeisende hulp - of worden aangemeld bij een verpleeghuis op basis van een crisisopname’, vertelt Inje Huizinga van Patyna, die tevens bijdroeg aan de ontwikkeling van de transmurale zorgrotonde. ‘De juiste inzet van zorg in de thuissituatie kan helpen om de zorgvragen beter in kaart te brengen en de juiste zorg en behandeling in een eerder stadium in te zetten, om daarmee ziekenhuisopnames te voorkomen.’

Eerste resultaten merkbaar
Ruim 450 zorgprofessionals van zowel Patyna als Antonius hebben een opleidingstraject gevolgd, waarin de speerpunten van de transmurale zorgrotonde centraal stonden. De eerste resultaten zijn al merkbaar in de regio; er zijn minder spoedopnames in de verpleeghuizen en op de spoedeisende hulp in de avonden, nachten en weekenden. De scholing blijft voor alle nieuwe medewerkers beschikbaar. In het komende jaar zal verdere samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders in de regio worden onderzocht.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps