Dementiezorg TinZ

Vanaf 1 januari 2017 nemen Thuiszorg Zuidwest Friesland, Meriant en Patyna, samen met Thuiszorg Het Friese Land de activiteiten van dementienetwerk TinZ over. Dat betekent dat iedereen die betrokken is bij de zorg voor mensen met dementie voortaan terecht kan bij Thuiszorg Zuidwest Friesland. Wij leggen u graag uit wat deze verandering voor u betekent. 

Klik hieronder op een onderwerp waar u meer over wilt lezen:

U bent verwijzer

Als huisarts of medewerker in de (geriatrische) zorg bent u vaak het eerste aanspreekpunt voor familie of mantelzorgers die te maken krijgen met een dementerende partner of naaste. Voortaan kunt u bij Thuiszorg Zuidwest Friesland iemand aanmelden voor begeleiding en zorg op maat. Wij maken gebruik van een aanmeldingsformulier. De procedure voor doorverwijzen naar de casemanagers blijft hiermee gelijk. Iemand aanmelden doet via het digitaal aanmeldformulier.

Klik hier voor het aanmeldformulier

U kreeg eerder zorg van TinZ

Wanneer u al begeleiding of zorg ontvangt van TinZ zal Thuiszorg Zuidwest Friesland deze werkzaamheden vanaf januari 2017 overnemen. De casemanagers van TinZ zijn per 1 januari 2017 verbonden aan Thuiszorg Zuidwest Friesland. U houdt uw eigen casemanager.

U bent familie of mantelzorger

Dementie ontstaat heel sluipend en is daardoor in de beginfase lastig te herkennen. Twijfelt u of uw naaste, familielid of kennis (beginnende) dementie heeft? Neemt u dan contact op met uw huisarts. Hij of zij adviseert u vervolgens over de vervolgstappen.

Meer informatie

Heeft u vragen over dementiezorg van Thuiszorg Zuidwest Friesland? Wij horen het graag. Stel uw vraag via tinz@thuiszorgzwf.nl of bel 088 – 51 09 910 (altijd bereikbaar).

Op de website van Alzheimer Nederland vindt u uitgebreide informatie over dementie, de eerste verschijnselen en de diagnose.

Aanmeldformulier dementiezorg

Aanmelder
Naam aanmelder (organisatie)*
Telefoonnummer*
Cliëntgegevens
Achternaam + voorletters*
Geslacht*
Adres, straatnaam*
Postcode + woonplaats*
Telefoonnummer*
Geboortedatum*
Zorgverzekeraar*
Polisnummer*
BSN-nummer*
Burgerlijke staat*
Eerste contactpersoon
Achternaam + voorletters*
Relatie tot patiënt*
Telefoonnummer*
Adres, straatnaam
Postcode + woonplaats
Betrokken hulpverleners
Naam huisarts*
Telefoonnummer huisarts
Naam thuiszorg
Telefoonnummer thuiszorg
Naam WMO
Telefoonnummer WMO
Naam dagbesteding
Telefoonnummer dagbesteding
Naam klinische geriatrie
Telefoonnummer klinische geriatrie
Naam GGZ ouderen
Telefoonnummer GGZ ouderen
Naam geheugenpoli
Telefoonnummer geheugenpoli
Naam maatschappelijk werk
Telefoonnummer maatschappelijk werk
indicatieaanvraag
Indicatieaanvraag in gang gezet?*
Zo ja, waarvoor?
Diagnose dementie
De diagnose is gesteld door:*
Diagnose*
Datum diagnose gesteld
Reden casemanagement
>
Urgentie
Spoed reden
Overig
Situatieschets*
Medische voorgeschiedenis*
Medicatie
Mantelzorg bestaat uit
Overige informatie
Vul hier niets in a.u.b.

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps