CVA-nazorgteam

Voor wie is CVA-nazorg?

CVA-nazorg wordt geleverd aan patiënten die weer naar huis mogen na een beroerte (CVA/herseninfarct). Voor deze patiënten kan het soms moeilijk zijn om weer thuis te komen. Vaak wordt thuis namelijk pas duidelijk welke gevolgen een CVA op het dagelijkse leven heeft. Het is niet eenvoudig om hiermee om te gaan. Binnen Antonius is er een team met wijkverpleegkundigen geschoold op het gebied van CVA. Zij bieden de patiënt nazorg en begeleiding. Dit in de vorm van één of meerdere gesprekken thuis bij de patiënt. Deze gesprekken worden vergoed door de zorgverzekering.

Wat kan de CVA wijkverpleegkundige voor u betekenen?


In het gesprek met de CVA Wijkverpleegkundige wordt in kaart gebracht waar u in uw thuissituatie tegenaan loopt en waar u en uw naasten behoefte aan hebben. U kunt hierbij denken aan:

- Wat het voor u en uw naasten betekent om een CVA doorgemaakt te hebben;
- Het verstrekken van adviezen en voorlichting;
- Inzet van hulpmiddelen en aanpassingen;
 -Begeleiding bij verwerking en omgaan met beperking(en);
- Het verloop van uw herstel;
- Bij een specifieke hulpvraag kan de CVA Wijkverpleegkundige u doorverwijzen naar andere hulpverleners.

Aanvragen CVA-nazorg

Na ontslag uit het ziekenhuis komt u na 4 tot 6 weken terug op de poli bij de verpleegkundig consulent neurologie. Deze meldt u aan bij de CVA Wijkverpleegkundige. Zij neemt vervolgens contact op voor het maken van een afspraak bij u thuis. Deze afspraak vindt plaats 10 tot 14 weken na uw bezoek aan de poli Neurologie.  

Bij ontslag vanuit een revalidatiesetting, is er geen vervolg op de poli neurologie. Voor een nazorggesprek wordt u rechtstreeks aangemeld bij de CVA Wijkverpleegkundige.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps