Zorg voor kwetsbare ouderen

Transmurale zorgrotonde
De juiste zorg op de juiste plek

Patyna en Antonius hebben het initiatief genomen tot het opzetten van een transmurale zorgrotonde met het multidisciplinair team en de thuiszorgteams van Patyna, het ziekenhuis én de thuiszorgteams van Antonius. Zij zijn er trots op dat zij met elkaar zorgen voor passende zorg op het juiste moment voor de kwetsbare oudere in regio Zuidwest-Friesland.

 ‘In het project transmurale zorgrotonde is aandacht voor vroege signalering, juiste indicering en optimale overdracht in onze regio. Het geeft duidelijkheid voor de cliënt dat hij of zij direct op de goede plek is voor passende zorg op dat moment.’

Lenie de Jong - Projectleider transmurale zorgrotonde Antonius

‘De juiste inzet van een interdisciplinair zorg- en behandelteam in de thuissituatie kan helpen om de juiste zorg en behandeling in een eerder stadium in te zetten. Hierdoor kan een ziekenhuisopname voorkomen worden’.

Daniëlle Moolenaar - Projectleider transmurale zorgrotonde bij PatynaPassende zorg om langer thuis te kunnen wonen
Kwetsbare ouderen hebben vaak verschillende problemen. Het is belangrijk deze problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en  in kaart te brengen.

Door tijdig met de juiste indicatie de zorg die de cliënt op dat moment nodig heeft voor hem of haar te organiseren, voorkomen we onnodige drukte bij de huisarts en op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis en kunnen ouderen langer op een veilige en verantwoorde manier thuis wonen. Het geeft duidelijkheid voor de cliënt dat hij of zij direct op de goede plek is voor de zorg die nodig is.

De juiste zorg thuis: ontlasting van de spoedeisende hulp
De zorgprofessionals kunnen in de thuissituatie ook op tijd inschatten dat een cliënt (voorlopig) beter af is op een locatie waar 24 uur per dag zorg kan worden geboden. Deze vroege signalering kan ervoor zorgen dat de spoedeisende hulp wordt ontlast, omdat deze cliënten direct door kunnen stromen naar een revalidatie- en herstelzorgplaats. Ook kan de crisisopname worden voorkomen en kan er direct passende zorg en behandeling worden gestart op de revalidatie- en herstelafdeling.
Patyna werkt hiervoor met een interdisciplinair team bij cliënten thuis. Antonius heeft een netwerk van thuiszorgteams voor verzorging en verpleging, met ondersteuning van specialistische zorgteams en nauw contact met het ziekenhuis van Antonius.

"We zien dat cliënten vanuit de thuissituatie pas bij een vastlopende situatie worden ingestuurd naar de spoedeisende hulp - of worden aangemeld bij een verpleeghuis op basis van een crisisopname. De juiste inzet van zorg in de thuissituatie kan helpen om de zorgvragen beter in kaart te brengen en de juiste zorg en behandeling in een eerder stadium in te zetten. Hierdoor kan een opname voorkomen worden."
Inje Huizinga, mede-initiatiefnemer van de transmurale zorgrotonde bij Patyna

Samenwerking in de zorgrotonde
Bij andere organisaties wordt nog wel eens gesproken over een zorgbrug. Patyna en Antonius spreken liever van een zorgrotonde: het gaat niet alleen om de brug van ziekenhuis naar huis, maar ook om een goede overgang van ziekenhuis naar tijdelijk verblijf, naar huis – of andersom. Dit vraagt een nauwe samenwerking tussen alle partijen. Zorgprofessionals van Patyna en Antonius hebben een e-learning voltooid over de transmurale zorgrotonde, om de samenwerking inhoudelijk vorm te geven.

Informatie voor zorgprofessionals
Wil je meer weten over ‘hoe we de  juiste zorg op de juiste plaats, kunnen bieden?’. Deze informatie is hieronder gratis te downloaden. Denk aan informatie over: wanneer doe ik een koude en wanneer een warme overdracht? Wat zijn de indicaties voor revalidatie- en herstelzorg?

Posters:

Wilt u meer informatie over zorg bij u thuis?

Vind hier het zorgteam van Antonius bij u in de buurt of neem contact op met onze afdeling zorgbemiddeling via zorgbemiddeling@mijnantonius.nl of (0515) - 46 11 63.

Meer weten over dit project? Contactpersoon Patyna: Daniëlle Moolenaar, projectleider Patyna, 06-13379840danielle.moolenaar@patyna.nl

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps