Oncologische zorg thuis in de Noordoostpolder en op Urk

Unieke samenwerking Antonius en ZONL

Oncologische zorg thuis in Noordoostpolder en Urk

Inwoners van de gemeenten Noordoostpolder en Urk kunnen vanaf medio november oncologische behandeling, zoals chemotherapie, in eigen huis ontvangen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een nauwe samenwerking tussen Antonius en de wijkverpleging van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL). Zorgverzekeraar Zilveren Kruis organiseerde structurele bekostiging, zodat steeds meer zorgaanbieders oncologische zorg thuis of dichtbij kunnen aanbieden.

Patiënten wonend in de Noordoostpolder en op Urk hoeven voor chemo- en immunotherapie niet altijd meer naar het ziekenhuis van Antonius in Sneek of de dagverpleging in Emmeloord. ZONL en Antonius hebben de afgelopen periode hard gewerkt om samen ‘Toediening Thuis’ mogelijk te maken. Dit betekent dat patiënten die een korte kuur of injectie nodig hebben, dit in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen ontvangen.

Ziekenhuiszorg thuis

“Het is ziekenhuiszorg die aan huis geleverd wordt”, beschrijft teammanager Ronald van der Meer van Antonius deze bijzondere vooruitgang. “De oncologieverpleegkundigen van ZONL leveren precies dezelfde zorg die in het ziekenhuis gegeven wordt, alleen hoeft de patiënt er niet voor te reizen. De langdurende kuren moeten wel in ons ziekenhuis gegeven worden, maar de kortdurende kuren en injecties kunnen verplaatst worden naar de thuissituatie.” Antonius is in 2020 gestart met Toediening Thuis in de regio Zuidwest Friesland. In samenwerking met het specialistische thuiszorgteam van ZONL is het nu ook voor inwoners van de gemeenten Noordoostpolder en Urk mogelijk om oncologische behandelingen in de thuissituatie te ontvangen.

Vanuit het MTH-team (Medische Technisch Handelen) van ZONL wordt specialistische zorg thuis geboden. “We hebben ons team uitgebreid met drie oncologieverpleegkundigen en er zijn nog vier in opleiding. Zo staan we samen met Antonius sterk om in de regio oncologische zorg thuis te bieden”, geeft Marjan Seefat, manager van de specialistische thuiszorgteams van ZONL aan. “Naast chemotherapie en immunotherapie voor mensen met kanker, wordt ook infuustherapie voor mensen met chronische ziekten, zoals reuma en MS, nog vaak in het ziekenhuis gegeven. Denk aan pijnbestrijding met ketamine-infusen of aderladen. Wij bieden al infuustherapie thuis, maar willen dit naast de oncologische behandeling in samenwerking met Antonius steeds meer in de thuissituatie mogelijk maken.”

 Vertrouwd

Reina van der Hoek, oncologieverpleegkundige van ZONL, sprak tijdens haar meeloopdagen in het ziekenhuis van Antonius met patiënten uit de Noordoostpolder en Urk die het superfijn zouden vinden als ze de behandeling thuis kunnen krijgen. ”Het scheelt veel reistijd. Thuis hebben ze meer rust. Soms vergeten ze dat ze in behandeling zijn, omdat ze in hun eigen omgeving zitten. Zo aan de eigen keukentafel voelt het minder beladen. Ze voelen zich minder ziek dan in het ziekenhuis. Je hebt ook andere gesprekken, het is veel persoonlijker.”

De eerste kuren vinden altijd plaats in het ziekenhuis, om te kijken hoe de patiënt erop reageert. De screening en voorbereiding worden uitgevoerd door de oncologieverpleegkundigen van het Oncologisch Dagcentrum van Antonius in samenwerking met het laboratorium, de apotheek en logistieke dienst van Antonius. Wanneer alles zonder bijwerkingen verloopt en de thuissituatie geschikt is, kan de behandeling thuis worden voortgezet. Hiervoor worden de oncologieverpleegkundigen van ZONL ingeschakeld. Reina van der Hoek van ZONL: “De samenwerking met de oncologen en gespecialiseerd verpleegkundigen van Antonius is heel erg goed. Zij blijven betrokken bij de behandeling”.

Toename
Het aantal patiënten met kanker neemt toe. In de afgelopen 10 jaar is het aantal nieuwe diagnoses met 20% gestegen en voor de komende 10 jaar wordt een verdere stijging van 32% verwacht. Ondertussen is er krapte in de zorg en vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid meer en meer aandacht voor het centraal stellen van eigen regie en een waardevol leven voor de patiënt. Deze ontwikkelingen benadrukken het belang van het bieden van ‘de juiste zorg, op de juiste plek’. “Om mensen te voorzien van kwalitatief hoogwaardige oncologische zorg, moeten we dus verder kijken dan de muren van het ziekenhuis”, legt Van der Meer uit.

Dat is exact de reden dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis de beweging naar meer specialistische zorg thuis al een aantal jaar ondersteunt en een jaar geleden bij de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) een officiële betaaltitel heeft geregeld voor chemotherapie thuis. “Samenwerkende ziekenhuizen en zorggroepen kunnen dankzij aanpassingen in de bekostiging rechtstreeks bij ons declareren”, schetst Anouk Baars, strategisch adviseur van Zilveren Kruis. “We zijn blij dat oncologische zorg thuis nu ook in de Noordoostpolder en Urk beschikbaar is. Niet alleen voor onze verzekerden. We horen ook dat verpleegkundigen het waarderen, omdat het afwisseling en uitdaging biedt in hun werkzaamheden. We hopen komend jaar in meer regio’s afspraken hierover te maken.”

 

 

 

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps