Verzorging & Verpleging

Als u hulp nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging of verpleging, dan bent u bij ons in vertrouwde handen. Onze verzorgenden en verpleegkundigen helpen u bij uw dagelijkse verzorging zoals:

 • wassen;
 • aankleden;
 • zwachtelen;
 • oogdruppelen;
 • wond behandelen;
 • medicijnen toedienen;
 • pijnbestrijding;
 • en alle andere voorkomende (complexe) verpleegkundige handelingen bij u thuis.
 • Daarnaast helpen onze medewerkers bij het eten en drinken als daarvoor een medische reden is.

Indien het nodig is, komen ook 's nachts onze eigen medewerkers bij u thuis. U kunt bij ons ook terecht voor advies en begeleiding over bijvoorbeeld ziekenverzorging door familie en vrienden (mantelzorg).

Al onze 30 zorgteams bieden alle vormen van zorg en ondersteuning die u kunnen helpen om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen paraat. U kunt een beroep op ons doen voor kortere of langere tijd, één of meerdere keren per week of een aantal kortere bezoeken per dag. De zorg kan binnen 1 werkdag ingezet worden.

Aanvragen Thuiszorg

Als u voor het eerst thuiszorg aanvraagt, meer informatie of een persoonlijk advies wil kunt u contact opnemen met onze wijkverpleegkundigen. U kunt voor het aanvragen van thuiszorg contact opnemen met het zorgteam bij u in de buurt of dit formulier invullen.

Na een ziekenhuisopname

Als u in het ziekenhuis opgenomen bent geweest, zorgen wij voor een naadloze overgang van het ziekenhuis naar thuis. De zorg wordt goed op elkaar afgestemd. Tijdens uw opname worden er al afspraken gemaakt, zodat u weet waar u op kunt rekenen als u weer thuis komt.

Indicatie voor thuiszorg

Als u voor zorg van Antonius een AWBZ-vergoeding wilt ontvangen, is er altijd een indicatiestelling nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ is een onafhankelijke organisatie, die bepaalt of u in aanmerking komt voor hulp, welke vorm van hulp u nodig heeft en op hoeveel uur hulp u kunt rekenen. Wij kunnen de aanvraag voor de indicatie voor u doen.

Starten van de zorg

De wijkverpleegkundige van het zorgteam bij u in de buurt neemt contact met u op. Samen maakt u een afspraak voor een intake. Dit is afhankelijk van hoe snel u zorg nodig heeft.

Intake

Tijdens de intake komt de wijkverpleegkundige vrijblijvend bij u lang om uw situatie en wensen te bespreken op het gebied van zorg thuis. Tijdens dit bezoek komen de volgende punten aan bod:

 • Afspraken rondom uw zorgvraag;
 • Afspraken over welke zorg op welk moment nodig is;
 • Uw wensen op welke tijden u zorg wilt;
 • Eventueel de rol van mantelzorg;
 • Bespreken van uw medische geschiedenis (anamnese);
 • Doornemen van het zorgleefplan: map met informatie over de afspraken rondom (uw) thuiszorg;
 • Uitleg geven over de bereikbaarheid van Antonius;
 • Aangeven wie uw aanspreekpunt is (eerstverantwoordelijke);
 • Informatie geven over de zorgovereenkomst.

Tweede bezoek

In het tweede bezoek tekent u de zorgovereenkomst. Ook krijgt u dan informatie over zaken zoals:

 • Afspraken;
 • Privacy;
 • Preventieprotocol;
 • Folders;

En daarna…

Na vier weken kijkt de eerstverantwoordelijke of het zorgplan goed is ingevuld. Ook vult u samen een formulier over gezondheidsrisico’s in. Ook evalueert u de zorg. Dat houdt in dat er wordt gekeken hoe het gaat en wat er beter kan. Vervolgens vind de evaluatie elke zes maanden plaats.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het zorgteam bij u in de buurt. Ook kunt u terecht bij onze klantenservice, via telefoonnummer: 0515 - 46 11 63 of e-mail: zorgbemiddeling@mijnantonius.nl.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps