Antonius Ontwikkelingsfonds

AOF_2.jpg

In Nederland is goede zorg de gewoonste zaak van de wereld. In ontwikkelingslanden is dit echter helemaal niet het geval. Er is vaak geen geld voor goede ziekenhuizen en medische apparatuur. Het Antonius Ontwikkelingsfonds is opgericht om gezondheidsprojecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen.

Dit gebeurt op verschillende manieren:

 1. Langdurige hulp aan ziekenhuizen of zorginstellingen.
 2. Eenmalige bijdragen aan kleinschalige initiatieven.
 3. Door medische spullen naar ontwikkelingslanden te sturen.

Het Antonius Ontwikkelingsfonds wordt gesteund door maandelijkse donaties, o.a. van medewerkers van de Zorggroep en door eenmalige donaties (van cliënten of van een afdeling of maatschap van de Zorggroep). Af en toe organiseert het AOF een grote actie, zoals een kunstveiling, waarmee geld wordt ingezameld.

In 1994 is in Sneek het nieuwe ziekenhuisgebouw geopend, voorzien van alle medische faciliteiten. Toen ontstond, onder het motto "wij een ziekenhuis, zij een ziekenhuis" de wens om iets te doen voor mensen in ontwikkelingslanden. De Mwambani-werkgroep werd opgericht en bood tot 2005 hulp aan het Mwambani Ziekenhuis in Tanzania. De werkgroep is in 2008 omgevormd tot Antonius Ontwikkelingsfonds. Het fonds wordt gevuld door bijdragen van medewerkers van de Antonius Zorggroep.

Op deze pagina staan de laatste projecten die het AOF steunt of heeft gesteund. Volledige overzichten staan in het jaarverslag.

Het AOF heeft een ANBI-status. De leden van het bestuur en van de werkgroep ontvangen geen salaris of reisvergoedingen en verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Fiscaal nummer: 8211.13.999

Onderdelen financieel jaarverslag 2019 zijn hier te vinden:

 1. Kostensoort
 2. Samenvatting
 3. Bezittingen

 

Meer informatie over het ontwikkelingsfonds kunt u in de folder van het AOF lezen.

Toiletten voor ziekenhuis in Mozambique

toiletgebouq_mozambique.jpg

In 2012 konden de medewerkers van de Antonius Zorggroep voor de kerstpakketten zelf een cadeau kiezen of het geld aan een goed doel geven. Het AOF was één van die goede doelen. Het AOF besloot om de bijdrage van de kerstpakkettenactie ten goede te laten komen aan het project Schoon water voor Mozambique.

Een ziekenhuis zonder fatsoenlijke toiletten is in Nederland ondenkbaar. In Mozambique is het de realiteit. Dankzij financiële steun van AOF, heeft het Friese project ‘Schoon water voor Mozambique’ een toiletgebouw kunnen bouwen voor het districtsziekenhuis in Maxixe. Maxixe is een grotere stad dan Leeuwarden.

Agosto Bambo is een van de hoofdverplegers van het ziekenhuis en verantwoordelijk voor sanitatie gerelateerde ziekten zoals diarree en cholera. Hij is enthousiast over het nieuwe gebouw. ‘Eindelijk hebben we een toiletgebouw! Niet alleen voor de mensen die in het ziekenhuis liggen, maar ook voor ons personeel.’ Tot nu toe maakten de ziekenhuisbezoekers gebruik van een traditioneel toilet, dat wil zeggen een gat in de grond met een stuk hout om de voeten op te zetten.

toilet_mozambique.jpg

Contact

Wilt u meer informatie over een project of bent u medewerker en wilt u een project aanmelden of donateur worden, neem dan contact op.

E-mailadres: aof@antoniuszorggroep.nl

Postadres
Antonius Zorggroep
t.a.v. Antonius Ontwikkelingsfonds
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps