Cookies, aansprakelijkheid en meer over deze site

Uw privacy als gebruiker van onze website is van groot belang. Daarom informeren wij u graag omtrent het gebruik van cookies op deze website.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, uit cookies worden herleid.

We willen onze website voortdurend verbeteren. Hiervoor gebruikt Antonius Siteimprove. Met Siteimprove is contractueel vastgelegd dat alle verzamelde informatie het eigendom is van de Zorggroep. En deze informatie wordt niet aan derden wordt verstrekt. De cookies hebben geen impact op uw privacy omdat ze niet te herleiden zijn tot individueel niveau. Omdat de cookies worden gezien als uitzondering op de cookiewet vraagt mijnantonius.nl géén toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Video

Om filmpjes te kunnen laten functioneren op onze website maken wij gebruik van YouTube of Vimeo.

Cookies uitzetten/verwijderen

Het is mogelijk om het gebruik van cookies in uw browser uit te schakelen, zodat deze cookies niet geplaatst worden. Ook kunt u cookies die in het verleden in uw browser zijn geplaatst wissen.

U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

Wijzigingen

Dit cookie statement kan ten allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit cookie statement zullen via de website bekend worden gemaakt.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over dit cookie statement dan kunt u een e-mail sturen aan fg@mijnantonius.nl.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van deze website, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan Antonius jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.
De (medische) informatie op deze site dient enkel als informatie. Het is in geen geval een vervanging voor een consult of behandeling. Heeft u gezondheidsklachten raadpleeg dan altijd uw (huis)arts!

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets van de inhoud op deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antonius . Deze site is niet voor commercieel gebruik.

Foto’s medisch specialisten

Een deel van de pasfoto’s van de medisch specialisten in het smoelenboek op deze website is gemaakt door Almar Setz Fotografie.

Toegankelijkheid

Antonius vindt het belangrijk dat deze website voor iedereen toegankelijk is. Wij hebben onze website daarom zo ontworpen, gebouwd en ingericht dat deze door zoveel mogelijk bezoekers goed kan worden gebruikt.


Dit zorgt ervoor dat bijna alles op onze website gebruikt kan worden door bezoekers met een beperking, zoals mensen die slechtziend, blind of doof zijn. Ook voor mensen die moeite hebben met kleine letters, bijvoorbeeld senioren, is onze website toegankelijk. Mocht u toch moeite hebben om bepaalde delen van de site te lezen of te benaderen, meld dit dan via communicatie@mijnantonius.nl.


Ondersteuning browsers

Onze website is met de meeste browsers te benaderen. De website kan er in verschillende browsers wel anders uitzien.


Navigatie met toetsenbord

Onze website ondersteunt navigatie met de tab-toets.


Privacy

Medewerkers van Antonius gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die patiënten en cliënten via MijnAntonius.nl verstrekken. Zowel artsen, verpleegkundigen als andere zorgverleners die verbonden zijn aan Antonius zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor de behandeling. Lees meer over uw privacy.


Auteursrecht

Behalve de eigen patiëntgegevens mag niets van MijnAntonius.nl worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antonius. MijnAntonius.nl is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.


Verwijzing naar andere informatiebronnen

Op MijnAntonius.nl staan verwijzingen naar verschillende internetsites, waarvan sommigen door anderen dan Antonius worden beheerd. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Antonius draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps