Dolfijn

Over deze site

Cookies, aansprakelijkheid en meer over deze site

Cookies

De Antonius Zorggroep gebruikt zogeheten cookies voor de analyse van het gedrag van websitebezoekers. Met als belangrijkste doel in de gaten te houden hoe vaak de website bezocht wordt en hoe vaak specifieke pagina’s bezocht worden. Een cookie is een heel klein databestandje dat bij een bezoek aan onze website op uw eigen PC wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, moet u in uw browser ‘cookies off’ instellen of de button ‘cookies off’ aanklikken. Accepteert u cookies, dan blijven deze in uw computer staan, tenzij u ze zelf verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van deze website, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan de Antonius Zorggroep jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.
De (medische) informatie op deze site dient enkel als informatie. Het is in geen geval een vervanging voor een consult of behandeling. Heeft u gezondheidsklachten raadpleeg dan altijd uw (huis)arts!

 

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets van de inhoud op deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Antonius Zorggroep. Deze site is niet voor commercieel gebruik.


Toegankelijkheid

De Antonius Zorggroep vindt het belangrijk dat deze website voor iedereen toegankelijk is. Wij hebben onze website daarom zo ontworpen, gebouwd en ingericht dat deze door zoveel mogelijk bezoekers goed kan worden gebruikt.


Dit zorgt ervoor dat bijna alles op onze website gebruikt kan worden door bezoekers met een beperking, zoals mensen die slechtziend, blind of doof zijn. Ook voor mensen die moeite hebben met kleine letters, bijvoorbeeld senioren, is onze website toegankelijk. Mocht u toch moeite hebben om bepaalde delen van de site te lezen of te benaderen, meld dit dan via communicatie@antoniuszorggroep.nl.


Ondersteuning browsers

Onze website is met de meeste browsers te benaderen. De website kan er in verschillende browsers wel anders uitzien.


Navigatie met toetsenbord

Onze website ondersteunt navigatie met de tab-toets.


Privacy

Medewerkers van de Antonius Zorggroep gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die patiënten via MijnAntonius.nl verstrekken. Zowel artsen, verpleegkundigen als andere zorgverleners die verbonden zijn aan de Antonius Zorggroep zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor de behandeling.


Auteursrecht

Behalve de eigen patiëntgegevens mag niets van MijnAntonius.nl worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Antonius Zorggroep. MijnAntonius.nl is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.


Verwijzing naar andere informatiebronnen

Op MijnAntonius staan verwijzingen naar verschillende internetsites, waarvan sommigen door anderen dan de Antonius Zorggroep worden beheerd. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. De Antonius Zorggroep draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00