Voorbereiding op een afspraak

Ga direct naar:

Kom op tijd en controleer uw gegevens

Zeker als u al een tijdje niet meer in het ziekenhuis bent geweest, raden wij u aan om een kwartiertje eerder te komen. Zo heeft u voldoende tijd om te controleren of uw gegevens volledig en nog actueel zijn. U meldt zich aan en controleert uw gegevens op de aanmeldzuil in de centrale hal van het ziekenhuis. U kunt uw gegevens ook thuis controleren door in te loggen met uw DigiD op www.mijnantonius.nl/inloggen-op-mijnantonius

In Emmeloord meldt u zich bij de balie. 

Wij vragen u vriendelijk om bij ieder bezoek aan het ziekenhuis de volgende zaken mee te nemen:

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
 • Zorgverzekeringspas
 • Ziekenhuisstickers (als u die heeft)
 • Overzicht van de medicijnen die u op dit moment gebruikt

Voor een goede doorstroming vragen we u deze gegevens bij de hand te hebben als u aan de beurt bent.

Legitimeren

Volgens de zorgverzekeringswet is het ziekenhuis van Antonius verplicht uw BSN en identiteitsnummer in het ziekenhuissysteem op te nemen. Daarnaast moeten zorgverleners er zeker van zijn dat het om de juiste persoon gaat. Iedere patiënt moet daarom bij een bezoek aan het ziekenhuis zijn of haar identiteit kunnen aantonen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Dit geldt ook voor kinderen onder de 14 jaar.

Terug naar boven

Zorgverzekeraar

Als u een afspraak heeft in het ziekenhuis neemt u ook uw verzekeringsbewijs mee.

Rechten en plichten (WGBO)

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie en de rechten en plichten tussen patiënt en zorgverlener. Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. De wettelijke regeling is niet alleen een leidraad als er problemen ontstaan tussen patiënt en hulpverlener, maar zij moet vooral voorkómen dat die problemen ontstaan. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de WGBO.

 

In de WGBO staat onder meer dat de zorgverlener moet u in begrijpelijke taal informeren over:

 • uw ziekte of aandoening;
 • de aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek;
 • de gevolgen of de eventuele risico’s van behandeling of onderzoek;
 • andere behandelingsmogelijkheden;
 • vooruitzichten voor uw gezondheid;
 • de medicijnen en eventuele bijwerkingen.

 

Kijk voor meer informatie in deze folder: 

Uw rechten en plichten als patiënt

Informatie over uw onderzoek of behandeling

Elke afdeling heeft een pagina op deze website. Hier kunt u onder andere informatie lezen over:

 • Behandelingen
 • Onderzoeken
 • De afdeling
 • Specialisten

Ga naar de pagina specialismen en afdelingen

Voorbereiding op een gesprek met de arts / zorgverlener

In het kader van de WGBO is het belangrijk dat u een gesprek met de arts / zorgverlener waar u een afspraak mee heeft, goed voorbereidt. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen is het nodig dat u de arts / zorgverlener uw klacht of klachten zo duidelijk mogelijk kunt vertellen. Ga na welke zorgen u hebt en hoe u die op een goede manier onder woorden kunt brengen. Het kan helpen om de belangrijkste dingen voor uzelf op te schrijven en deze te gebruiken als een geheugensteuntje bij het gesprek.

Onderstaand een lijst met tips die is bedoeld als een hulpmiddel ter voorbereiding op uw gesprek met een hulpverlener. U kunt daar de tips uithalen die u aanspreken en die voor u van toepassing zijn.

U zou aan de volgende onderwerpen kunnen denken:

Dat u vóór het gesprek met de arts / zorgverlener:

 • weet met wie u gaat spreken
 • het doel weet van uw gesprek
 • weet wat u wilt vertellen
 • de vragen die u heeft voorbereidt
 • weet welke medicijnen u slikt
 • op de hoogte bent van welke kosten uw zorgverzekeraar betaalt en welke kosten niet.

 Het kan voor u belangrijk zijn om informatie te krijgen over:

 • wat de zorgverlener denkt dat u mankeert (de diagnose)
 • het onderzoek en/of de behandeling
 • het doel van het onderzoek en/of de behandeling
 • de gevolgen en risico’s van het onderzoek en/of de behandeling
 • andere onderzoeken en/of behandelingen die in aanmerking komen en de gevolgen en risico’s daarvan
 • wanneer en hoe u de uitslag van het onderzoek en/of de behandeling te horen krijgt
 • wat u moet doen of juist niet moet doen vóór het onderzoek en/of de behandeling
 • wanneer het onderzoek en/of de behandeling zal plaatsvinden (de wachttijd) en hoe lang het onderzoek en/of de behandeling zal duren
 • de medicijnen die u eventueel moet slikken en wat de bijwerkingen daarvan kunnen zijn
 • uw vooruitzichten (de prognose)
 • wat u na het onderzoek en/of de behandeling (niet) mag of kan doen en hoe u zich zult voelen
 • wat er gebeurt wanneer u zich niet laat onderzoeken en/of behandelen.

Terug naar boven

Toestemming

Zorg dat u voldoende tijd heeft om over het voorgestelde onderzoek en/of de voorgestelde behandeling na te denken. Beslis of u toestemming geeft voor een onderzoek en/of behandeling en maak die beslissing kenbaar aan de arts.

 

Contact met de polikliniek via BeterDichtbij

Antonius maakt gebruik van de app BeterDichtbij. Met deze app kunt u algemene en medische vragen stellen en beeldbellen met de afdelingen en poliklinieken. Nog niet elke zorgverlener binnen het ziekenhuis maakt gebruik van de app. De komende tijd breiden we het aantal afdelingen en zorgverleners in de app verder uit én nodigen we steeds meer patiënten uit om gebruik te gaan maken van BeterDichtbij. Vraag er gerust naar bij de polikliniek.

Meer informatie?

Als u meer wilt weten dan kunt u vragen naar aanwezige folders. Veel folders kunt u vinden in het informatiecentrum in de centrale hal. (bijvoorbeeld over het onderzoek en/of de behandeling, de ziekte of over uw rechten als patiënt) en eventueel bestaande patiëntenverenigingen en websites.

Ga naar

Terug naar boven

 

Lees meer... 

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8601 ZK  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps