Voorbereiding op een afspraak

U wilt zich natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op uw afspraak in het ziekenhuis. 

Ga direct naar:

Kom op tijd en controleer uw gegevens

Zeker als u al een tijdje niet meer in het ziekenhuis bent geweest, raden wij u aan om een kwartiertje eerder te komen. Zo heeft u voldoende tijd om te controleren of uw gegevens volledig en nog actueel zijn. U meldt zich aan en controleert uw gegevens op de aanmeldzuil in de centrale hal van het ziekenhuis. U kunt uw gegevens ook thuis controleren door in te loggen met uw DigiD op www.mijnantonius.nl/inloggen-op-mijnantonius

In Emmeloord meldt u zich bij de balie.

Niet vergeten!

Wij vragen u vriendelijk om bij ieder bezoek aan het ziekenhuis de volgende zaken mee te nemen:

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
 • Een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) Als u thuis medicijnen gebruikt, is het voor uw artsen belangrijk te weten welke medicijnen dit zijn. Vraag daarom uw apotheek dan een AMO voor u uit te printen.
 • Heeft u een brief of formulier gekregen van de huisarts? Neemt u deze dan ook mee.

Voor een goede doorstroming vragen we u deze gegevens bij de hand te hebben als u aan de beurt bent.

Neem contact met ons op indien

Daarnaast vragen wij of u zo spoedig mogelijk contact met ons kunt opnemen indien u:

 • in de afgelopen 2 maanden in een buitenlandse zorginstelling opgenomen bent geweest
 • woont op een bedrijf met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens
 • bedrijfsmatig contact heeft met, levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens
 • contact met een MRSA positieve patiënt/partner/huisgenoot heeft gehad

In dit geval doen wij tijdens uw afspraak een onderzoek om te bepalen of u drager bent van MRSA (resistente bacterie).

Legitimeren

Volgens de zorgverzekeringswet is het ziekenhuis van Antonius verplicht uw BSN en identiteitsnummer in het ziekenhuissysteem op te nemen. Daarnaast moeten zorgverleners er zeker van zijn dat het om de juiste persoon gaat. Iedere patiënt moet daarom bij een bezoek aan het ziekenhuis zijn of haar identiteit kunnen aantonen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Dit geldt ook voor kinderen onder de 14 jaar.

Terug naar boven

Zorgverzekeraar

Uw behandeling kan financiële gevolgen hebben indien u niet voldoende bent verzekerd of wanneer het ziekenhuis geen contract heeft met uw verzekeraar voor bepaalde polissen (oa budget polis). Controleer uw verzekeringsvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar voordat u een bezoek aan ons ziekenhuis brengt.

 

Rechten en plichten (WGBO)

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie en de rechten en plichten tussen patiënt en zorgverlener. Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. De wettelijke regeling is niet alleen een leidraad als er problemen ontstaan tussen patiënt en hulpverlener, maar zij moet vooral voorkómen dat die problemen ontstaan. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de WGBO.

 

In de WGBO staat onder meer dat de zorgverlener moet u in begrijpelijke taal informeren over:

 • uw ziekte of aandoening;
 • de aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek;
 • de gevolgen of de eventuele risico’s van behandeling of onderzoek;
 • andere behandelingsmogelijkheden;
 • vooruitzichten voor uw gezondheid;
 • de medicijnen en eventuele bijwerkingen.

Informatie over uw onderzoek of behandeling

Elke afdeling heeft een pagina op deze website. Hier kunt u onder andere informatie lezen over:

 • Behandelingen
 • Onderzoeken
 • De afdeling
 • Specialisten

Ga naar de pagina specialismen en afdelingen

Voorbereiding op een gesprek met de arts / zorgverlener

In het kader van de WGBO is het belangrijk dat u een gesprek met de arts / zorgverlener waar u een afspraak mee heeft, goed voorbereidt. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen is het nodig dat u de arts / zorgverlener uw klacht of klachten zo duidelijk mogelijk kunt vertellen. Ga na welke zorgen u hebt en hoe u die op een goede manier onder woorden kunt brengen. Het kan helpen om de belangrijkste dingen voor uzelf op te schrijven en deze te gebruiken als een geheugensteuntje bij het gesprek.

Onderstaand een lijst met tips die is bedoeld als een hulpmiddel ter voorbereiding op uw gesprek met een hulpverlener. U kunt daar de tips uithalen die u aanspreken en die voor u van toepassing zijn.

U zou aan de volgende onderwerpen kunnen denken:

Dat u vóór het gesprek met de arts / zorgverlener:

 • weet met wie u gaat spreken
 • het doel weet van uw gesprek
 • weet wat u wilt vertellen
 • de vragen die u heeft voorbereidt
 • weet welke medicijnen u slikt
 • op de hoogte bent van welke kosten uw zorgverzekeraar betaalt en welke kosten niet.

 Het kan voor u belangrijk zijn om informatie te krijgen over:

 • wat de zorgverlener denkt dat u mankeert (de diagnose)
 • het onderzoek en/of de behandeling
 • het doel van het onderzoek en/of de behandeling
 • de gevolgen en risico’s van het onderzoek en/of de behandeling
 • andere onderzoeken en/of behandelingen die in aanmerking komen en de gevolgen en risico’s daarvan
 • wanneer en hoe u de uitslag van het onderzoek en/of de behandeling te horen krijgt
 • wat u moet doen of juist niet moet doen vóór het onderzoek en/of de behandeling
 • wanneer het onderzoek en/of de behandeling zal plaatsvinden (de wachttijd) en hoe lang het onderzoek en/of de behandeling zal duren
 • de medicijnen die u eventueel moet slikken en wat de bijwerkingen daarvan kunnen zijn
 • uw vooruitzichten (de prognose)
 • wat u na het onderzoek en/of de behandeling (niet) mag of kan doen en hoe u zich zult voelen
 • wat er gebeurt wanneer u zich niet laat onderzoeken en/of behandelen.

Terug naar boven

 

 

 

 

Goed voorbereid met Indiveo

Antonius maakt, naast de patiëntenfolders, ook gebruik van Indiveo. Indiveo is patiëntinformatie waarbij gebruik gemaakt wordt van animaties (beeld en geluid) in combinatie met tekst. Deze animaties met tekst worden divi’s genoemd.  Een divi kan gaan over een onderzoek, ziektebeeld of behandeling. De divi’s zijn te bekijken in MijnAntonius, het digitale patiëntenportaal van Antonius.

 

Voordelen van patiënteninformatie met Indiveo

Beelden zijn vaak beter te begrijpen en te onthouden dan tekst. U kunt de informatie bekijken op het moment dat het u het beste uitkomt en zo vaak als u wilt. U kunt de divi van tevoren bekijken zodat u zich goed kunt voorbereiden en beter weet wat u te wachten staat.

 

 

De animaties worden gemaakt door het bedrijf Indiveo. Het bedrijf zelf heeft geen toegang tot uw medische gegevens en/of het patiëntenportaal en stuurt u geen informatie. Dat gaat altijd via Antonius.

 

Hoe werkt Indiveo binnen het Antonius?

U ontvangt van Antonius een e-mail met een bericht dat er informatie klaarstaat in uw patiëntenportaal MijnAntonius. U logt in met uw Digid-gegevens op: www.mijnantonius.nl/login en vindt de informatie onder het kopje “patiënteninformatie”.

 

Hebt u problemen met of vragen over MijnAntonius?

De helpdesk MijnAntonius ondersteunt u graag.

U kunt de helpdesk op verschillende manieren bereiken:

B: in het Digipunt in de hal van het ziekenhuis (op maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 16:30)

T: 0515 - 48 87 03 (op maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 16:30)

E: mijnantonius@mijnantonius.nl

Toestemming

Zorg dat u voldoende tijd heeft om over het voorgestelde onderzoek en/of de voorgestelde behandeling na te denken. Beslis of u toestemming geeft voor een onderzoek en/of behandeling en maak die beslissing kenbaar aan de arts.

 

Contact met de polikliniek via BeterDichtbij

Antonius maakt gebruik van de app BeterDichtbij. Met deze app kunt u algemene en medische vragen stellen en beeldbellen met de afdelingen en poliklinieken. Nog niet elke zorgverlener binnen het ziekenhuis maakt gebruik van de app. De komende tijd breiden we het aantal afdelingen en zorgverleners in de app verder uit én nodigen we steeds meer patiënten uit om gebruik te gaan maken van BeterDichtbij. Vraag er gerust naar bij de polikliniek.

Meer informatie?

Ga naar

Terug naar boven

 

Lees meer... 

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps