Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven wanneer genezing van een levensbedreigende ziekte niet meer mogelijk is. Behandeling richt zich op het verlichten van klachten. In deze fase is het voorkomen van klachten en het behandelen van klachten het belangrijkste uitgangspunt. Bijvoorbeeld het behandelen van pijn en ondersteuning bij angst en verdriet. Er is ook aandacht voor het proces van het aanpassen aan en verwerken van de ziekte. De wensen van de patiënt en de familie of naasten staan centraal.

Palliatief Advies Team (PAT)

In het team werken verschillende medisch specialisten en andere deskundigen samen, zoals:

 • Verpleegkundig consulent palliatieve zorg
 • Internist-hematoloog-oncoloog
 • Longarts
 • Geriater
 • Palliatief kader huisarts of specialist ouderengeneeskunde
 • Klinisch psycholoog
 • Geestelijk verzorger
 • Pijnspecialist
 • Specialistisch verpleegkundige van de thuiszorg
 • Transferverpleegkundige

Wat doet het PAT?

Het Palliatief Advies Team geeft alleen advies. Uw behandelaar, huisarts of medisch specialist blijft verantwoordelijk voor uw behandeling en verzorging.

Het Palliatief Advies Team geeft adviseert en ondersteunt uw medisch en verpleegkundig behandelteam over:

 • Het behandelen van pijn en andere lichamelijke klachten, zoals misselijkheid, jeuk en benauwdheid.
 • Psychische en sociale problemen, zoals angst, spanning en het verwerken van nare ervaringen.
 • Levensvragen en zingeving.
 • Het nemen van belangrijke beslissingen, zoals de vraag of een behandeling wel of niet moet doorgaan.
 • Vragen over beslissingen rondom het levenseinde.
 • Zorgmogelijkheden binnen en buiten het ziekenhuis.

Aanmelden

U kunt zich niet rechtstreeks aanmelden. U kunt uw zorgverlener vragen om u aan te melden. Als u in het ziekenhuis bent opgenomen of in behandeling bent, dan kunt u de hulp van het Palliatief Advies Team inschakelen via uw behandelend arts. Vanuit de thuissituatie kunt u bij uw huisarts aangeven dat u het Palliatief Advies Team wilt inschakelen. 

Kennismakingsgesprek

Na aanmelding plant de verpleegkundig consulent palliatieve zorg samen met u een kennismakingsgesprek in. Als u wilt kunnen uw familie of naasten hier bij zijn. Na dit gesprek overlegt het PAT met elkaar en brengt het PAT advies uit. Dit bespreken we met u. De andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw zorg, brengen we op de hoogte van het advies en eventuele afspraken die daarbij horen.

Overdrachtsdocument palliatieve zorg

We werken momenteel mee aan een project waarbij de adviezen en afspraken worden vastgelegd in een overdrachtsdocument palliatieve zorg dat bij u thuis komt te liggen. De betrokken zorgverleners kunnen wijzigingen in dit document noteren. Zo is voor iedereen inzichtelijk wat het behandelbeleid is en welke afspraken er gemaakt zijn.

Contact

Voor algemene informatie over palliatieve zorg of als u na het lezen van deze website/folder nog vragen hebt, dan kunt u mailen naar het PAT@mijnantonius.nl
Voor spoedvragen benadert u uw huisarts of behandelend specialist.

Meer weten?

De website www.overpalliatievezorg.nl biedt meer informatie over palliatieve zorg. De site helpt met tips, ervaringen van anderen en links naar websites van organisaties die kunnen helpen. Overpalliatievezorg.nl is een initiatief van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Locatie

Artikel @Antonius najaar 2016

'Leven toevoegen aan de dagen in plaats van dagen aan het leven' - Margot Faber, consulent palliatieve zorg.

 

Lees het artikel hier

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps