Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven wanneer genezing van een levensbedreigende ziekte niet meer mogelijk is. Behandeling richt zich op het verlichten van klachten.

In deze fase is het voorkomen van klachten en het behandelen van klachten het belangrijkste uitgangspunt. Bijvoorbeeld het behandelen van pijn en ondersteuning bij angst en verdriet. Er is ook aandacht voor het proces van het aanpassen aan en verwerken van de ziekte. De wensen van de patiënt en de familie of naasten staan centraal.

Palliatief Advies Team (PAT)

Het Palliatief Advies Team (PAT) bestaat uit verschillende zorgverleners. Ons team bestaat uit:

 • verpleegkundig consulent palliatieve zorg;
 • internist-oncoloog;
 • anesthesioloog;
 • longarts;
 • palliatief kader huisarts;
 • klinisch psycholoog;
 • geestelijk verzorger;
 • pijnverpleegkundige;
 • verpleegkundige van de thuiszorg.

Wat doet het PAT?

Het Palliatief Advies Team geeft advies en biedt ondersteuning aan uw medisch en verpleegkundig behandelteam bij de volgende vraagstukken:

 • Moeilijk behandelbare lichamelijke symptomen zoals pijn, misselijkheid, benauwdheid of vermoeidheid.
 • Problemen op psychosociaal gebied, zoals angst, somberheid of problemen in de thuissituatie
 • Zingevingsvragen zoals: wat vind ik belangrijk in deze laatste fase en hoe geef ik daar vorm aan
 • Ondersteuning bij beslissingen rondom levenseinde
 • Het vervolgen van zorg na ontslag uit het ziekenhuis

Het Palliatief Advies Team kan door specialisten, huisartsen, verpleegkundigen of verzorgenden uit het ziekenhuis of de thuiszorg om advies gevraagd worden.

Aanmelden

U wordt aangemeld door uw behandelend specialist of verpleegkundige in het ziekenhuis, of door uw huisarts of verpleegkundige van de thuiszorg. U kunt zelf geen contact opnemen, maar wel uw zorgverlener vragen om u aan te melden.

Kennismakingsgesprek

Na aanmelding plant de verpleegkundig consulent palliatieve zorg samen met u een kennismakingsgesprek in. Als u wilt kunnen uw familie of naasten hier bij zijn. Na dit gesprek overlegt het PAT met elkaar en brengt het PAT advies uit. Dit bespreken we met u. De andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw zorg, brengen we op de hoogte van het advies en eventuele afspraken die daarbij horen.

Overdrachtsdocument palliatieve zorg

We werken momenteel mee aan een project waarbij de adviezen en afspraken worden vastgelegd in een overdrachtsdocument palliatieve zorg dat bij u thuis komt te liggen. De betrokken zorgverleners kunnen wijzigingen in dit document noteren. Zo is voor iedereen inzichtelijk wat het behandelbeleid is en welke afspraken er gemaakt zijn.

Contact

Voor vragen die geen spoed hebben, kunt u het PAT bereiken via emailadres: PAT@antoniuszorggroep.nl 
Voor spoedvragen benadert u uw huisarts of behandelend specialist.

Meer weten?

De website www.overpalliatievezorg.nl biedt meer informatie over palliatieve zorg. De site helpt met tips, ervaringen van anderen en links naar websites van organisaties die kunnen helpen. Overpalliatievezorg.nl is een initiatief van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Locatie

Artikel @Antonius najaar 2016

'Leven toevoegen aan de dagen in plaats van dagen aan het leven' - Margot Faber, consulent palliatieve zorg.

 

Lees het artikel hier

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps