Investeringen zetten resultaat Antonius onder druk

Antonius investeerde in 2023 in goede zorg voor de komende jaren. Zo werd een nieuw operatiekamercomplex in gebruik genomen, is er geïnvesteerd in het klinisch chemisch laboratorium en zijn er op het gebied van digitalisering en duurzaamheid verdere stappen gemaakt. Ook digitalisering en kosten voor diagnostisch onderzoek namen toe, net als de kosten voor energie. Antonius sluit 2023 af met een verlies van 9 ton.

Ziekenhuiszorg thuis en personele kosten niet vergoed

Innovatie brengt soms hogere kosten met zich mee, die in 2023 niet altijd in rekening konden worden gebracht. Zo werd ziekenhuiszorg de afgelopen periode door Antonius al geboden in de thuissituatie, zoals bijvoorbeeld oncologische zorg thuis en infusie thuis. Dit zijn zaken die  in het Integraal Zorgakkoord (IZA) ook worden aangemoedigd. Deze afspraken tussen het Ministerie van VWS en meerdere grote zorgpartijen, passen goed bij het streven van Antonius om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Echter werd dit onvoldoende vergoed door de zorgverzekeraars.

Dit geldt ook voor de hoge kosten door een nieuwe CAO. Deze kosten werden slechts voor deel vergoed in de tarieven van de zorgverzekeraar. Om het personeelstekort het hoofd te bieden en goede zorg te kunnen blijven bieden, is het afgelopen jaar ook binnen Antonius personeel niet in loondienst ingezet, in zowel het ziekenhuis als in de thuiszorg.

Sterke organisatie voor goede zorg

Als reactie op de resultaten, is Antonius begin 2024 gestart met een verbetertraject op het gebied van efficiëntie en werkinrichting. Met deze vernieuwingen wordt Antonius klaargestoomd voor een financieel gezonde toekomst. Antonius blijft inzetten op goede zorg voor nu en in de toekomst. De organisatie werkt aan een gezonde en duurzaam ‘fitte’ organisatie, die wendbaar is en meebeweegt met de zorgvraag. Dit is tevens de rode draad in de dit jaar ontwikkelde strategie, ‘Antonius in beweging’ die de organisatie houvast biedt in de weg naar een gezonde toekomst.

 

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps