Kosten en tarieven

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden meestal de kosten van ziekenhuiszorg die valt onder de basisverzekering. Of de zorg in het ziekenhuis van Antonius door uw zorgverzekeraar wordt vergoed kunt u vinden op de pagina zorgverzekeraars . Voor ziekenhuiszorg die uit de basisverzekering wordt vergoed, betaalt u een eigen risico.

Ga direct naar…

Consulten op afstand

Sinds 1 januari 2018 kan een consult op afstand in rekening worden gebracht bij u of uw zorgverzekeraar. Een consult op afstand is, onder voorwaarden, gelijkgesteld aan een herhaal-polikliniekbezoek en er wordt dan ook hetzelfde tarief gebruikt. Onder een consult op afstand wordt verstaan:

 • een belconsult
 • een schriftelijk consult
 • een screen-to-screen consult (een video-consult)

De financiële afhandeling van een consult op afstand is gelijk aan de financiële afhandeling bij een polikliniekbezoek. Dit consult telt mee voor het eigen risico dat u betaalt. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met de zorgadministratie via dbczorgadministratie@mijnantonius.nl.

Eigen risico

In 2023 is de hoogte van het verplichte eigen risico 385 euro per jaar. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u ook een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het verplichte en vrijwillige eigen risico samen is in 2023 maximaal 885 euro.

Uw zorgverzekeraar verrekent het eigen risico met u. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplichte eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt.

Dit betekent dat u per kalenderjaar de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. De startdatum van een zorgtraject (DBC, diagnose behandelingscombinatie) bepaalt over welk jaar het eigen risico in rekening wordt gebracht.

Hieronder staat een informatiekaart van het NZA over het eigen risico. 

Verwijzing

U heeft een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijzing als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Voor spoedeisende hulp heeft u geen verwijzing nodig. Het is wel belangrijk dat u verzekerd bent, anders moet u zelf de kosten hiervoor betalen. In de meeste gevallen krijgt u een verwijzing via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijzing is, na afgifte, een jaar geldig.

Spoedeisende hulp of huisartsenpost

Bezoekt u de spoedeisende hulp van een ziekenhuis? Dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u die extra kosten vergoed, ook als uw zorgverzekeraars geen contract met het ziekenhuis heeft.

Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. De huisartsenpost is ook ’s avonds, in het weekend en op feestdagen geopend.

Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die zorgverzekeraar krijgt dus de rekening, ook als u tijdens de behandeling overstapt naar een andere zorgverzekeraar. 

Als u niet verzekerd bent

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan meestal eerst een voorschot.

Prijslijsten

Prijslijst ziekenhuis

De actuele tarieven voor zorg in het ziekenhuis kunt u vinden in de prijslijst passanten ziekenhuis 2024.

Prijslijst meest voorkomende behandelingen

Een overzicht met prijzen van de meest voorkomende behandelingen buiten het basispakket vindt u hieronder.

 

Hoe komen de prijzen tot stand?

Ziekenhuizen gebruiken Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Er zijn ruim 4500 DBC’s met elk een eigen prijs. Uw totale behandeling (van het eerste consult bij de medisch specialist tot en met de laatste controle) kan uit meerdere DBC’s bestaan.

De prijs van een DBC wordt in de onderhandeling met de zorgverzekeraar afgesproken.

Wilt u weten wat een DBC is en hoe deze tot stand komt? Klik dan hier voor het filmpje van de NZa ‘Betalen van ziekenhuiszorg’.

Wat kost mijn behandeling?

De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig. Soms moet u ook onderzocht worden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het ziekenhuis.

Uw zorgnota / declaratieoverzicht

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar. Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling een of meerdere DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt dan naar de zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw ‘mijn omgeving’ staan.

Meer weten?

Neem contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u vertellen of uw behandeling wordt vergoed, wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd.

Wilt u weten hoeveel een behandeling gaat kosten? Neem dan contact op met het ziekenhuis voor een prijsindicatie via Zorgadministratie.ziekenhuis@mijnantonius.nl.

Mocht u hierna nog vragen hebben over uw factuur, dan kunt u contact opnemen met de afdeling zorgadministratie van het Antonius, te bereiken via Zorgadministratie.ziekenhuis@mijnantonius.nl of telefoonnummer 0515 – 48 81 88.

 

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps