kosten en tarieven

Kosten en tarieven

Ga naar... 

 

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hier vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg.

 

Informeer vóór behandeling

Het kan zijn dat de kosten van uw behandeling niet worden vergoed.

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Kijkt u dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling volledig, gedeeltelijk of niet worden vergoed. Komt u er niet helemaal uit of vraagt u zich af met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft? Schroom niet om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Met alle grote zorgverzekeraars heeft het Antonius Ziekenhuis een contract afgesloten voor de medische zorg in 2016. Op deze plek vindt u het meest actuele overzicht.

 

Financiële gevolgen

Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico, het actuele tarief vindt u hier, in 2016 is de hoogte van het bedrag 385 euro. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen.

 

Antonius Ziekenhuis te Sneek sluit geen contract af met zorgverzekeraar Achmea voor de volgende budgetpolissen:

  • Zilveren Kruis Basis Budget,
  • Zilveren Kruis Ziezo
  • NS/SPF Zorg Plan Selectief van Avéro
  • Ook voor de budgetpolis Zekur van Univé is geen contract gesloten.

 

Als ziekenhuis contracteren we deze polissen niet, omdat deze polissen de patiënten o.i. beperken in hun keuze voor zorgaanbieders. Via deze polissen is de vergoeding voor de reguliere zorg bovendien lager dan normaal. De Antonius Zorggroep wil er zijn voor alle inwoners van onze regio! De zorgverzekeraars zijn wel verplicht zorg te vergoeden aan deze polishouders als er sprake is van spoedeisende hulp, verloskunde, in geval van tertiaire verwijzing of als verzekerden jonger zijn dan 18 jaar. Met alle andere verzekeraars zijn inmiddels wel contracten gesloten.

 

Verplicht eigen risico

De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar als u naar een ziekenhuis gaat dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Een overzicht van de zorgverzekeraars waarmee de Antonius Zorggroep een contract heeft, vind u hier. Het ziekenhuis stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent na betaling van de ziekenhuisfactuur het eigen risico met u. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplichte eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u per kalenderjaar de eerste 385 euro (bedrag van 2016) aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. De startdatum van een DBC is bepalend voor het jaar waarin het eigen risico in rekening wordt gebracht.

DBC’s met een startdatum in 2014 of eerder, kunnen maximaal 365 dagen duren. DBC’s gestart vanaf 01-01-2015 kunnen maximaal 120 dagen duren. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u ook een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het verplichte en vrijwillige eigen risico samen is maximaal 860 euro (bedrag van 2014).

 

Bent u aanvullend verzekerd?

Sommige ziekenhuiszorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering. Dat betekent dat u de rekening – of een deel daarvan - zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering vallen, volledig zelf betalen. Het ziekenhuis stuurt in de meeste gevallen deze rekening rechtstreeks naar u toe.

 

Omschrijving

Zorgproduct

Declaratiecode

Prijs 2017

Sterilisatie van de man

 

210301002

17B343

€390,00

Circumcisie

 

149899017

17C912

€850,00

Operatie ooglid

 

079999017

17E309

€1.000,00

Sterilisatie van de vrouw

210301005

17B345

€1.590,00

Rijbewijs: rapport op verzoek CBR voor rekening te keuren houder/aanvrager rijbewijs, toeslag icm 119027, per 15 min extra direc.pat.geb tijd of (met voorw.) per 15 min extra indir.tijd,max.2 toeslag.

 

OVPXXXXXX

119029

€40,00

Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) omvat 15 min patiëntgeb. tijd en 15 min indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven).

OVPXXXXXX

119027

€80,00

 

Geen contract met zorgverzekeraar?

Als uw ziekenhuis geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. Het ziekenhuis brengt dan de zogenaamde passantenprijs in rekening, aan u als patiënt of aan de zorgverzekeraar. Deze passantenprijslijst kunt u hier vinden. Door goede afspraken met de zorgverzekeraar te maken, proberen ziekenhuizen te voorkomen dat u zelf de rekening van het ziekenhuis ontvangt. U kunt ook overstappen naar een zorgverzekeraar die wel een contract heeft met uw ziekenhuis. U kunt één keer per jaar van zorgverzekering veranderen. Uw bestaande verzekering moet u dan opzeggen vóór 1 januari. Vóór 1 februari daaropvolgend moet u een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

 

Geen medische noodzaak?

Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) wordt nooit vergoed uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt het ziekenhuis vragen wat dit kost.

 

Verwijzing

U heeft een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijzing als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Voor spoedeisende hulp heeft u geen verwijzing nodig. Het is wel belangrijk dat u verzekerd bent, anders moet u zelf de kosten hiervoor betalen. In de meeste gevallen krijgt u een verwijzing via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijzing is, na afgifte, een jaar geldig.

 

Spoedeisende hulp of huisartsenpost

Bezoekt u de spoedeisende hulp van een ziekenhuis? Dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u die extra kosten vergoed, ook als uw zorgverzekeraars geen contract met het ziekenhuis heeft.

Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. De huisartsenpost is ook ’s avonds, in het weekend en op feestdagen geopend.

 

Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die zorgverzekeraar krijgt dus de rekening, ook als u tijdens de behandeling overstapt naar een andere zorgverzekeraar. 

 

Als u niet verzekerd bent

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan meestal eerst een voorschot.

 

Hoe komen de prijzen tot stand?

Ziekenhuizen gebruiken Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Er zijn ruim 4500 DBC’s met elk een eigen prijs. Uw totale behandeling (van het eerste consult bij de medisch specialist tot en met de laatste controle) kan uit meerdere DBC’s bestaan.

 

Afhankelijk van de soort behandeling die u ondergaat - poliklinisch, dagbehandeling, opname en/of operatie - kan de prijs verschillen. Ook is de prijs afhankelijk van of er een aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld een CT-scan) plaatsvindt.

 

Wat kost mijn behandeling?

De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig. Soms moet u ook onderzocht worden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het ziekenhuis. De prijzen van de meeste ziekenhuisbehandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen uw zorgverzekeraar en het ziekenhuis.

 

Uw zorgnota

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die vanaf 1 juni 2014 starten, ziet u precies wat uw behandeling kost. Dit is: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC’s, de kosten, de begin- en einddatum van een DBC en de zorgactiviteiten. Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling een of meerdere DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt dan naar de zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw ‘mijn omgeving’ staan. Heeft u nog geen persoonlijke online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

Mocht u hierna nog vragen hebben over uw factuur, dan kunt u contact opnemen met de afdeling zorgadministratie van de Antonius Zorggroep, te bereiken via functiegroep1@antonius-sneek.nl of telefoonnummer 0515 – 48 81 88.

 

Meer weten?

Neem contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u vertellen of uw behandeling wordt vergoed, wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd. Wilt u weten hoeveel een behandeling gaat kosten? Neem dan contact op met het ziekenhuis voor een prijsindicatie via DBCvragen@antonius-sneek.nl.

De startdatum van een DBC is bepalend voor het tarief dat van toepassing is. 

 

 

Zie www.dezorgnota.nl voor meer uitleg over de gegevens op uw zorgnota.

 

Terug naar boven

Veelgestelde vragen
Kan ik gebruik maken van Wi-Fi in het ziekenhuis?
Heb ik altijd een verwijzing nodig van mijn huisarts?
Mag ik roken in het ziekenhuis?
Ik wil graag mijn medisch dossier opvragen. Waar kan ik terecht?
Wat zijn de wachttijden en de toegangstijden van het ziekenhuis?
Ik ben slecht ter been. Kan ik voor de deur parkeren?
Kan ik in het ziekenhuis geld pinnen?
Is het mogelijk om 's avonds een afspraak te maken op de poli?
Mag ik mijn huisdier meenemen naar het ziekenhuis?
Is het mogelijk 's avonds een afspraak te maken bij Radiologie?
Toon alle vragen

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00