Ontwikkelingen Noordoostpolder en Urk

Heeft u vragen over de ziekenhuiszorg in de Noordoostpolder en op Urk? U kunt ons bellen via 0515 - 488 703, onze speciale informatielijn. Via onderstaande link vindt u meer informatie en veelgestelde vragen en antwoorden.

 

Lees meer
Sluit melding

Kosten

Thuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben

De kosten van de Thuiszorg worden vergoed uit verschillende bronnen. Dit is afhankelijk van de soort zorg die u ontvangt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de wijkverpleging, langdurige zorg en hulp in de huishouding. Voor een vergoeding is het wel noodzakelijk dat u een indicatie of een beschikking heeft voor de zorg.
Bij de langdurige zorg en de hulp in de huishouding betaalt u voor de zorg die u thuis ontvangt een eigen bijdrage. 

Wijkverpleging

De wijkverpleging wordt vergoed uit uw zorgverzekering, indien u hiervoor een indicatie heeft. Voor deze zorg hoeft u niet bij te betalen. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. Ook het eigen risico van de zorgverzekering is niet van toepassing op de Thuiszorg.

Het is wel noodzakelijk dat uw zorgverzekeraar een contract met Thuiszorg Zuidwest Friesland heeft gesloten. Als er geen contract is loopt u het risico dat u een deel van de kosten toch zelf moet betalen.

Voor 2018 heeft Thuiszorg Zuidwest Friesland met alle zorgverzekeraars voor de wijkverpleging een contract, met uitzondering van de zorgverzekeraars Promovendum, Besured en National Academic. Bent u bij een van deze zorgverzekeraars verzekerd en hebt u in 2018 Thuiszorg nodig dan loopt u het risico dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.  

Langdurige zorg

Bent u vanwege een ziekte of aandoening blijvend aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht, dan wordt de zorg vergoed vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Meestal betreft dit zorg in een instelling, maar deze zorg kan ook thuis worden geboden.
Voor de zorg die wordt vergoed vanuit de WLZ hebt u een indicatie besluit nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).  

Uiteraard kunnen wij u helpen bij het aanvragen van een indicatie.

Voor de zorg thuis betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan  is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De eigen bijdrage wordt berekend en in rekening gebracht door het CAK (Centraal administratiekantoor).  Cliënten die jonger zijn dan 18 jaar, hoeven geen eigen bijdrage voor zorg uit de WLZ te betalen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het CIZ of het CAK.  

Hulp in de huishouding

Huishoudelijke hulp wordt door de gemeente vergoed uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook voor deze zorg heeft u een beschikking nodig. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont.
Voor 2018 heeft Thuiszorg Zuidwest Friesland voor de huishoudelijke hulp een contract met de gemeenten Sudwest Fryslan, Fryske Marren. Er is geen  contract met de gemeenten Waadhoeke en Leeuwarden voor de inwoners van de voormalige gemeente Littenseradiel. Inwoners van voormalige gemeente Littenseradiel die in zorg waren bij Thuiszorg Zuidwest Friesland blijven hulp ontvangen ook na 1 januari 2018. Door uw nieuwe gemeente zult u benaderd gaan worden voor vervolgafspraken.

Voor hulp in de huishouding die wordt vergoed uit de WMO betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan  is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De eigen bijdrage wordt berekend en in rekening gebracht door het CAK (Centraal administratiekantoor). Cliënten die jonger zijn dan 18 jaar, hoeven geen eigen bijdrage voor hulp in de huishouding  te betalen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het CIZ  of het CAK.

Persoonsgebonden budget

Als u een Persoonsgebonden budget (PGB) heeft, bespreekt u de zorginhoud met uw wijkverpleegkundige. De zorg die wij verlenen uit een PGB wordt door Thuiszorg Zuidwest Friesland gedeclareerd bij de zorgverzekeraar (bij een PGB voor wijkverpleging) of bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) als het gaat om een PGB voor WLZ-zorg of een PGB voor WMO-ondersteuning.

Meer informatie over het PGB vindt u op de website regelhulp van de overheid.

Geen indicatie?

Heeft u geen indicatie voor een vergoeding van Thuiszorg uit de zorgverzekering, de WLZ of de WMO? En wilt u toch thuiszorg ontvangen?

Uiteraard is dit mogelijk. In dat geval betaalt u de kosten van de thuiszorg zelf. In overleg werken we graag een offerte voor u uit. Hiervoor kunt u contact opnemen met het zorgteam bij u in de buurt of onze afdeling zorgbemiddeling,
telefoon: 0515 46 11 63
of e-mail: zorgbemiddeling@antoniuszorggroep.nl.

 

Tabel gecontracteerde zorgaanbieders

 

Update: 20-12-2017 16:55

UZOVI code Naam Contract 2018
0101 N.V. Univé Zorg Ja
0104 Delta Lloyd Zorgverzekering N.V. Ja
0201 OHRA Ziektekostenverzekering N.V. Ja
0211 FBTO Zorgverzekeringen N.V. Ja
0212 Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht Ja
0736 NV Zorgverzekeraar UMC Ja
3311 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. Ja
3313 Interpolis Zorgverzekeringen NV Ja
3314 OZF Zorgverzekeringen N.V. Ja
3329 Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV Ja
3330 Aevitae (NV VGZ Cares) Ja
3334 IZA-VNG Ja
3343 ONVZ Ziektekostenverzekeraar Ja
7032 Eno Zorgverzekeraar N.V. Ja
7053 OHRA Zorgverzekeringen N.V. Ja
7084 De Friesland Zorgverzekeraar N.V. Ja
7085 OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA Ja
7095 VGZ Zorgverzekeraar N.V. Ja
7119 OWM CZ Groep Zorgverzekeraar ua Ja
8956 Aevitae (VGZ) Ja
8958 Aevitae (Avéro Achmea) Ja
8960 Nedasco BV / Caresco BV (Avéro Achmea) Ja
8971 IAK Volmacht B.V. (Avéro Achmea) Ja
8995 Caresco (NV VGZ Cares) Ja
9015 VGZ voor de zorg N.V. Ja
9664 Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, Delta Lloyd en OHRA Ja
9991 OWM CZ groep U.A. Buitenlandse verzekerden Ja
3332 Menzis Zorgverzekeraar N.V. Ja
3333 Anderzorg N.V. Ja
3328 Aevitae (ASR Ziektekosten) Ja
3336 Ditzo Zorgverzekering Ja
8959 Caresco BV (ASR Ziektekosten) Ja
8973 IAK Volmacht B.V. (ASR Ziektekosten) Ja
9018 De Amersfoortse Ja
3344 inTwente Zorgverzekeraar Ja
7029 Zorgverzekeraar DSW UA Ja
7037 OWM Stad Holland Zorgverzekeraar UA Ja
3353 Besured Nee, geen contract
3353 Promovendum Nee, geen contract
3353 National Academic Nee, geen contract

 

 Bekijk tabel zorgverzekeraars Antonius ziekenhuis

Veelgestelde vragen

Wat is jullie werkgebied?
Kom ik na een operatie in het ziekenhuis in aanmerking voor thuiszorg?
Toon alle vragen

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • Postbus 20000  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Routebeschrijving
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • Postbus 20.000  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Routebeschrijving
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • Postbus 20.000  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Routebeschrijving
Welkom
Graag bieden wij u een prettige én veilige website. Onze website gebruikt cookies om correct te kunnen functioneren. De noodzakelijke en statistische cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Wilt u een optimaal werkende website? Lees meer over onze noodzakelijke en statistische cookies.
 • Essentieel