Kosten zorg thuis

Thuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben

De kosten van onze thuiszorg worden vergoed uit verschillende bronnen. Dit is afhankelijk van de soort zorg die u ontvangt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de wijkverpleging, langdurige zorg en hulp in de huishouding. Voor een vergoeding is het wel noodzakelijk dat u een indicatie of een beschikking heeft voor de zorg.
Bij de langdurige zorg en de hulp in de huishouding betaalt u voor de zorg die u thuis ontvangt een eigen bijdrage. 

Wijkverpleging

De wijkverpleging wordt vergoed uit uw zorgverzekering, indien u hiervoor een indicatie heeft. Voor deze zorg hoeft u niet bij te betalen. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. Ook het eigen risico van de zorgverzekering is niet van toepassing op de thuiszorg die wij u bieden.

Het is wel noodzakelijk dat uw zorgverzekeraar een contract met Antonius heeft gesloten. Als er geen contract is loopt u het risico dat u een deel van de kosten toch zelf moet betalen.

Bekijk het overzicht met de gecontracteerde zorgverzekeraars.  

Langdurige zorg

Bent u vanwege een ziekte of aandoening blijvend aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht, dan wordt de zorg vergoed vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Meestal betreft dit zorg in een instelling, maar deze zorg kan ook thuis worden geboden.
Voor de zorg die wordt vergoed vanuit de WLZ hebt u een indicatie besluit nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). 

Uiteraard kunnen wij u helpen bij het aanvragen van een indicatie.

Voor de zorg thuis betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan  is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De eigen bijdrage wordt berekend en in rekening gebracht door het CAK (Centraal administratiekantoor). Cliënten die jonger zijn dan 18 jaar, hoeven geen eigen bijdrage voor zorg uit de WLZ te betalen.

Meer informatie kunt u vinden op de website ciz.nl of het hetcak.nl.

Persoonsgebonden budget

Als u een Persoonsgebonden budget (PGB) heeft, bespreekt u de zorginhoud met uw wijkverpleegkundige. De zorg die wij verlenen uit een PGB wordt door Antonius gedeclareerd bij de zorgverzekeraar (bij een PGB voor wijkverpleging) of bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) als het gaat om een PGB voor WLZ-zorg.

 

Meer informatie over het PGB vindt u op de website regelhulp van de overheid.

Geen indicatie?

Heeft u geen indicatie voor een vergoeding van thuiszorg uit de zorgverzekering of de WLZ? En wilt u toch thuiszorg ontvangen?

Uiteraard is dit mogelijk. In dat geval betaalt u de kosten van de thuiszorg zelf. In overleg werken we graag een offerte voor u uit. Hiervoor kunt u contact opnemen met het zorgteam bij u in de buurt of onze afdeling zorgbemiddeling, telefoon: 0515 46 11 63 of e-mail: zorgbemiddeling@mijnantonius.nl.

 

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps