Antonius Zorgbemiddeling

Een verblijf in het ziekenhuis proberen we voor u zo kort en zo aangenaam mogelijk te maken. Soms is na thuiskomst aanvullende zorg nodig, zodat u thuis verder herstelt. Het kan ook zo zijn dat u opname in een specialistische zorgomgeving nodig heeft. Antonius Zorgbemiddeling kan ervoor zorgen dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. De afdelingsverpleegkundige zal in overleg met u Antonius Zorgbemiddeling inschakelen.

Wat regelt Antonius Zorgbemiddeling voor u?

Wij weten de weg in de wereld van de zorg en kunnen voor u bemiddelen in:

 • Persoonlijke verzorging, verpleging of medisch technische zorg;
 • Medisch specialistische verpleging thuis. Deze behandeling wordt onder verantwoordelijkheid van de specialist uit het ziekenhuis bij u thuis gegeven;
 • Hulp in de huishouding;
 • Thuisbegeleiding;
 • Opname in verpleeghuis of verzorgingshuis;
 • Opname op een revalidatieafdeling van een verpleeghuis;
 • Kortdurende opname in een verzorgingshuis;
 • Dagverzorging of dagbehandeling;
 • Opname in een hospice (dit is een instelling die zorg verleent aan terminale patiënten).

Indien u zorg na ontslag nodig heeft, zorgt de afdelingsverpleegkundige voor een verpleegkundige overdracht. U krijgt deze mee om aan de eventueel andere zorginstelling te geven.

Uw huisarts wordt door de specialist op de hoogte gebracht.

Zorgbemiddeling: direct bij opname regelen

Bij een ziekenhuisopname of een poliklinisch bezoek kunt u zelf aangeven of u na verblijf in het ziekenhuis, thuis hulp nodig heeft. Het is handig om dit alvast voor de opname te bespreken. Dit is uiteraard bij een spoedopname niet mogelijk. Dan bespreekt de verpleegkundige zo snel mogelijk na de opnamedag de zorg met u.

Allereerst bekijkt u samen met de verpleegkundige of familie en vrienden de gewenste zorg kunnen bieden. Lukt dit niet of niet volledig, dan schakelt zij de consulente van Antonius Zorgbemiddeling in.

Zorg na ontslag

Antonius Zorgbemiddeling kan de volgende soorten zorg voor u regelen:

Hulp in de Huishouding

Voor hulp in de huishouding, heeft u een indicatie nodig van uw gemeente. De consulente van Antonius Zorgbemiddeling zorgt ervoor dat het aanvraagformulier bij het WMO-loket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van uw gemeente terecht komt. Gaat de gemeente akkoord, dan krijgt u bericht van de organisatie die u heeft gekozen.

Indicatie

Voor langdurige zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis kan de consulente van Antonius Zorgbemiddeling een indicatie aanvragen bij het Centrum voor indicatiestelling Zorg (CIZ). Krijgt u deze CIZ-indicatie toegewezen, dan kunt u worden opgenomen in het huis van uw keuze, als daar plaats. Dit is op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Voor thuiszorg is geen indicatie van het CIZ nodig, de wijkverpleegkundige in uw wijk, dorp of buurt bepaalt in overleg met u welke zorg nodig is. De consulente van Antonius Zorgbemiddeling zorgt voor de overdracht van ziekenhuis naar thuiszorg.

Thuiszorg

Een verzorgende of verpleegkundige komt bij u thuis om u te verzorgen of om medisch-technische handelingen te doen. Bijvoorbeeld:

 • Hulp bij dagelijkse verzorging, zoals wassen en aankleden;
 • Wondbehandeling;
 • Toedienen van medicijnen;
 • Aanbrengen van een infuus;
 • Geven van sondevoeding.

 

Verzorgingshuis of verpleeghuis

Soms kunt u na een ziekenhuisopname niet meteen naar huis. Bijvoorbeeld omdat u nog niet voldoende hersteld bent, of omdat familie of vrienden u niet thuis kunnen verzorgen. Tijdelijke verzorging in een andere zorginstelling kan dan uitkomst bieden. Antonius Zorgbemiddeling heeft zicht op de mogelijkheden en probeert u te plaatsen in de instelling van uw voorkeur. Lukt dit niet, dan zoeken ze in overleg met u naar een andere passende plek. 

Voor sommige revalidatieprogramma’s is geen vrije keuze van verpleeghuis. U bent dan aangewezen op het huis dat uw revalidatieprogramma biedt. De afdeling Zorgbemiddeling kan u hier meer informatie over geven.

Eigen bijdrage

Met een geldige indicatie, heeft u recht op zorg. Hiervoor betaalt u meestal een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen. Deze bijdragen zijn landelijk vastgesteld. Aan de hand van uw persoonlijke situatie, bepaalt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de hoogte van uw bijdrage. Voor vragen kunt u bellen met het CAK op tel. 0800-1925. U kunt ook www.hetcak.nl raadplegen.

Zorg zonder indicatie

Heeft u geen indicatie, dan kunt u zorg particulier inkopen. De consulenten van Antonius Zorgbemiddeling kunnen u hierbij adviseren.

Meer weten?

U kunt contact opnemen met een van de consulenten van Antonius Zorgbemiddeling. Bel, mail of bezoek ons in de centrale hal op de begane grond van het ziekenhuis in Sneek.

(0515) - 46 11 63 (op werkdagen, van 08.30 uur tot 17.30 uur)
zorgbemiddeling@mijnantonius.nl

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps