Antonius sluit 2022 af met bescheiden plus

Antonius heeft het jaar 2022 afgesloten met een positief nettoresultaat van € 1,5 miljoen voor de stichting Antonius Zorggroep als geheel. Het operationeel resultaat, het resultaat gecorrigeerd voor de afschrijvingen en rentelasten, bedraagt € 10,6 miljoen versus € 8,8 miljoen over 2021. Naast de naweeën van COVID-19 had Antonius te lijden onder stijgende kosten en een hoog verzuim.

 

Toch is Antonius er in geslaagd het boekjaar 2022 met een bescheiden plus af te sluiten. ,,Gezien het turbulente jaar was dit financieel resultaat het maximaal haalbare. Ondanks deze omstandigheden zijn we er in geslaagd goede zorg te bieden en is de tevredenheid onder patiënten en cliënten onverminderd hoog”, zegt Sandra Timmermans van de Raad van Bestuur van Antonius. “Alle waardering voor onze medewerkers.”

 

De druk op de financiële situatie is ook in 2023 groot. Kosten zullen verder oplopen door de nieuwe CAO-ziekenhuizen en de nieuwe CAO-VVT waarover nu onderhandeld wordt. En daarnaast hebben we te maken met stijgende kosten voor materialen, energie en ICT en digitalisering. Ondanks de oplopende kosten investeert Antonius om toekomstbestendig te blijven. Voor 2023 en 2024 worden omvangrijke investeringen gedaan in de nieuwbouw en verduurzaming van het operatiecomplex in Sneek en in digitalisering van de zorg.

 

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps