Team Thuisbegeleiding

Soms zijn er situaties in het dagelijks leven waardoor speciale hulp en begeleiding nodig is. Vaak is dit tijdelijk. Onze thuisbegeleiders bieden thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, handreikingen en hulp om weer grip te krijgen op het leven. Samen kijken we waar de hulp zich op kan richten, waarna we er op een praktische wijze invulling aan geven. We gaan uit van eigen kracht; dat wat zelf kan, zelf blijven doen.

We werken samen doelgericht aan een blijvende oplossing. De begeleiding richt zich vaak op het aanbrengen van structuur en dagritme op verschillende levensgebieden, zoals zelfzorg, wonen, werken, financiën en het vergroten van het sociaal netwerk. Ook wordt er ondersteuning geboden bij het onderhouden van contact met andere betrokken instanties.

Voor wie is thuisbegeleiding?

Thuisbegeleiding is er voor iedereen: van 0 tot 100 jaar, alleen of voor een gezin. Thuisbegeleiding helpt om de touwtjes van het eigen leven weer terug te krijgen én vast te houden. Thuisbegeleiding richt zich op verschillende (levens)gebieden, zoals zelfzorg, wonen, verwerking, verslaving, werk en dagbesteding, financiën, vergroten van een sociaal netwerk en ondersteuning in contacten met instanties. We geven praktische hulp bij taken op het gebied van het dagelijks leven. Als het nodig is worden er taken van u overgenomen.

De begeleiding richt zich onder andere op:

 • Het aanbrengen en vasthouden van structuur;
 • De organisatie van het huishouden;
 • Ondersteuning bij het doen van de administratie;
 • Opvoedingsondersteuning;
 • Ontlasten van een mantelzorger;
 • Versterken van eigen kracht en terugkrijgen van eigen regie.

Probleem oplossen door oplossingsgericht werken

Thuisbegeleiders gebruiken verschillende methodieken en hebben een intensieve samenwerking met andere hulpverleners. We werken systeemgericht en passen onze bezoeken aan op uw wensen. We werken samen met u aan leer- en veranderingsprocessen. We kijken met u naar mogelijkheden op sociaal, emotioneel en praktisch gebied en versterken en vergroten uw eigen kracht en zelfredzaamheid.

Aanvragen Thuisbegeleiding 

U kunt een aanvraag doen bij het sociaal wijkteam/gebiedsteam van uw gemeente. Dit team komt bij u langs en beoordeelt samen met u of Thuisbegeleiding wordt ingezet. Het sociaal wijkteam/gebiedsteam regelt dit verder met de medewerkers van het team Thuisbegeleiding.

Wilt u meer weten?

Wilt u of iemand anders in uw omgeving gebruik maken van de Thuisbegeleiding of meer informatie, vult u dan het formulier in, of bel met de coördinatoren van Team Thuisbegeleiding. Telefonisch van maandag tot en met donderdag van 8:00 - 17:00 uur en op vrijdag van 8:30 - 12:00 uur te bereiken op telefoonnummer: 0515 - 46 13 60. Of per email: thuisbegeleiding@mijnantonius.nl
Hier vindt u de folder Thuisbegeleiding.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps