Thuisbegeleiding

Soms zijn er situaties in het dagelijks leven waardoor speciale hulp en begeleiding nodig is. Vaak is dit tijdelijk. Onze medewerkers van Team Thuisbegeleiding bieden thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, handreikingen en hulp om weer grip te krijgen op het leven. Samen kijken we waar de hulp zich op kan richten, waarna we er op een praktische wijze invulling aan geven. We gaan uit van eigen kracht; dat wat zelf kan, zelf blijven doen. Zo werken we samen doelgericht naar een blijvende oplossing. De begeleiding richt zich vaak op het aanbrengen van structuur en dagritme op verschillende levensgebieden, zoals zelfzorg, wonen, werken, financiën en het vergroten van het sociaal netwerk.

Voor wie is thuisbegeleiding?

Thuisbegeleiding is er voor iedereen: van 0 tot 100 jaar. Het kan zijn dat het u tijdelijk of een langere periode niet lukt om weer grip op het leven te krijgen, of dat u niet veel sociale contacten heeft die u kunnen helpen. Dit komt door bijvoorbeeld psychiatrische, psychosociale of geriatrische problemen. Thuisbegeleiding kan u dan helpen.

De begeleiding

Thuisbegeleiding richt zich op verschillende (levens)gebieden, zoals zelfzorg, wonen, verwerking, verslaving, werk en dagbesteding, financiën, vergroten van een sociaal netwerk en ondersteuning in contacten met instanties. We geven praktische hulp bij taken op het gebied van het dagelijks leven. Als het nodig is worden er taken van u overgenomen.

De begeleiding richt zich op:

 • Het aanbrengen en vasthouden van structuur;
 • De organisatie van het huishouden;
 • Ondersteuning bij het doen van de administratie;
 • Opvoedingsondersteuning;
 • Ontlasten van een mantelzorger;
 • Versterken van eigen kracht en terugkrijgen van eigen regie.

Thuisbegeleiders voor thuisbegeleiding

Thuisbegeleiders gebruiken verschillende methodieken en hebben een intensieve samenwerking met andere hulpverleners, zoals de psychiatrische afdeling van Antonius (PAAZ).

We werken systeemgericht en passen onze bezoeken aan op uw wensen. We werken samen met u aan leer- en veranderingsprocessen. We kijken met u naar mogelijkheden op sociaal, emotioneel en praktisch gebied en versterken en vergroten uw eigen kracht en zelfredzaamheid.

 

Video Interactie ondersteuning (VIO)

Bij Video Interactie Ondersteuning maken we een korte video-opname bij u thuis. Bijvoorbeeld van een eetmoment samen met uw kinderen. Door het terugkijken van de video ziet u wat er goed gaat in de interactie. Vervolgens stimuleren en breiden we dit positieve gedrag uit.

Naast inzet bij gezinnen wordt VIO ook gebruikt bij (dementerende) ouderen. Het is dan een hulpmiddel om te kijken hoe het zelfstandig thuis wonen gaat om daarna goede ondersteuning te kunnen bieden.

Verwijsindex 0-23 jaar

Team Thuisbegeleiding werkt met de landelijke verwijsindex. De verwijsindex zorgt ervoor dat beroepskrachten, die met kinderen van 0-23 jaar werken, met elkaar in contact komen. Samen kijken we naar de beste aanpak voor het kind of de jongere.

Aanvragen Thuisbegeleiding

U kunt een aanvraag doen bij het sociaal wijkteam/gebiedsteam van uw gemeente. Dit team komt bij u langs en beoordeelt samen met u of Thuisbegeleiding wordt ingezet. Het sociaal wijkteam/gebiedsteam regelt dit verder met de medewerkers van het team Thuisbegeleiding.

Bereikbaarheid

Wilt u of iemand anders in uw omgeving gebruik maken van de Thuisbegeleiding of meer informatie, vult u dan het formulier in, of bel met de coördinatoren van Team Thuisbegeleiding.

De coördinatoren van Team Thuisbegeleiding zijn elke werkdag van 08.30 uur – 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer: 0515 - 46 13 60. Of per email: thuisbegeleiding@mijnantonius.nl

Meer informatie

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps