Missie en visie

Missie: Waarom bestaan wij?

Het organiseren en leveren van betrokken en kwalitatief hoogwaardige zorg, thuis en in het ziekenhuis. Wij zijn hét thuiszorgziekenhuis!

Visie: Wat is de stip op de horizon?

 1. Een sterk basisziekenhuis staat centraal met kosteneffectieve, laag- en midden complexe zorg: dit is en blijft core business en is topprioriteit. Het gaat om sterke basis zorg, geleverd vanuit ziekenhuis en thuiszorg in sterke verbinding met de omgeving. Kosteneffectieve zorg betekent zorg wat in kosten maximaal op het gemiddelde niveau ligt van Nederland. Het ziekenhuis zal in een regionaal professioneel netwerk in de regio functioneren om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen.
 2. Beschikbaarheidsfuncties zoals verloskunde, spoedzorg en intensive care blijven onderdeel van onze zorg, maar zullen zeker de demografie en het profiel van het ziekenhuis volgen en naar verwachting in omvang en volume kleiner worden.
 3. Bestaande speerpunten zoals de samenwerking met huisartsen, andere zorgaanbieders alsook het begrip thuiszorgziekenhuis kristalliseren verder uit en verdiepen zich naar innovatieve chronische zorgconcepten in de regio. Wij volgen daarbij de voorwaarden vanuit de eerste lijn en andere aanbieders en waken voor een regionale waarborg van kwaliteit.

Kernwaarden: Waarvoor staan wij?

Wij zijn er voor de inwoners van de regio Zuidwest Friesland, de Noordoostpolder en op Urk. Patiënten in het ziekenhuis en cliënten van de thuiszorg zien wij als de klanten van de Antonius Zorggroep. Daarnaast beschouwen wij ook de naaste familie, de mantelzorgers, de bezoekers van een opgenomen patiënt, de huisartsen, de zorgverzekeraar, het zorgkantoor en de gemeenten als klant.

De kernwaarden geven richting aan het dagelijks handelen van iedere medewerker van de Antonius Zorggroep. Bij wijze van spreken moet iedere activiteit die plaatsvindt binnen de organisatie aan deze waarden getoetst kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van een beleidsnotitie, of aan het verrichten van een onderzoek.

De kernwaarden zijn samengevat:

 • Waarborgen van kwaliteit en veiligheid
 • Open en transparante communicatie
 • Vriendelijk en respectvolle bejegening
 • Werken aan samenhang in de zorg
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen in een gezonde Zorggroep

Kernkwaliteiten: Waarin zijn wij onderscheidend?

De Antonius Zorggroep wil zich onderscheiden door de combinatie ziekenhuis en thuiszorg uit te nutten. Niet alleen in de manier waarop ze haar klanten tegemoet treedt, maar ook in de prestaties die voor klanten worden geleverd. De Antonius Zorggroep heeft in de afgelopen jaren laten zien zich te onderscheiden op basis van een vijftal kernkwaliteiten, te weten:

 • Thuiszorgziekenhuis: sterk in care en cure
 • Kwaliteit & Veiligheid als uitgangspunt
 • Zeer betrokken zorg
 • Samen met de regio, de zorg slimmer organiseren
 • Bijzondere samenwerkingsvormen

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Routebeschrijving
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Routebeschrijving
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Routebeschrijving