Missie en visie

Het beste uit twee werelden

Op weg naar 2022 combineren we het beste uit twee werelden. In het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan. Bekijk in deze video ons verhaal.

Screenshot video Ons verhaal

Dit doen we met een totaal zorgaanbod, afgestemd op een patiëntpad. Zo zorgen we dat we in geïntegreerde teams – in nauwe samenwerking met onze patiënten, cliënten, (keten) partners en verwijzers – kwalitatief hoogwaardige zorg aan onze patiënten en cliënten kunnen leveren.

"We gaan de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt organiseren, zodat zij zoveel mogelijk hun dagelijkse dingen kunnen blijven doen." Sandra Timmermans, Raad van Bestuur

Invulling koers 2022

Logo Koers AZG

Door nieuwe ontwikkelingen is het haalbaar om mensen vaker thuis te helpen. Bezoek van de verpleegkundige of medisch specialistische verpleging thuis, zelfzorg met ondersteunende technologie en telemonitoring op afstand met e-health zijn voorbeelden hiervan. Daarnaast zetten we in op ontwikkeling en innovatie om de kwaliteit en doelmatigheid van zowel de zorg in het ziekenhuis, als de zorg thuis te verbeteren. Met de programma’s Antonius Thuis, Zorglandschap en Voortdurend Verbeteren geven we mede invulling aan onze koers.

Onze kernwaarden

In de Koers 2022 gaan we uit van vier kernwaarden:

 • toegewijd
 • toegankelijk
 • samen sterk
 • vakmanschap

We leveren zorg vanuit ons hart, passend bij de patiënt/cliënt en haar omgeving. We werken samen aan succesvolle oplossingen voor onze patiënten en cliënten en creëren een werkomgeving waar mensen kunnen groeien en presteren. We voelen de verantwoordelijkheid voor bestendige zorg. Bekijk ons kompas in de PDF Kompas Koers 2022.

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps