Privacy AVG

Privacy statement website Antonius 

Binnen Antonius hechten we veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze patiënten zo goed mogelijk te beschermen, dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u patiënt bij ons bent (of als uw kind patiënt bij ons is), verwerken we de persoonsgegevens van u (of uw kind). Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG), voorschrijft. Meer informatie over het gebruik van het portaal vindt u op de pagina mijnantonius-veilig-gebruiken.

Lees hier ons volledige privacy statement.

 

Website 

Maar ook als u onze website bezoekt, verwerken we persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen leest u hieronder.

Als u de mijnantonius.nl bezoekt verwerken we een beperkt aantal persoonsgegevens van u. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als we daar een goede reden voor hebben, ofwel een wettelijke grondslag in de zin van de AVG. Meestal is die goede reden het uitvoeren van een overeenkomst. Dus als u een contactformulier invult, gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen, u aan te melden of om uw vraag te beantwoorden.

Voorwaarden

 • Antonius gaat zorgvuldig om met uw informatie. De e-mailadressen en overige (persoons)gegevens die Antonius via mijnantonius.nl ontvangt, worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden nooit aan personen buiten deze organisatie voor welk doel dan ook ter beschikking gesteld. 
 • mijnantonius.nl is alleen via een SSL beveiligde verbinding te bereiken. De gegevens van webformulieren vanuit mijnantonius.nl worden verzonden over een beveiligde verbinding (SSL). Dat betekent dat ingevulde gegevens dus versleuteld worden verstuurd, en niet door derden kunnen worden gelezen.
 • Antonius bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt via de website niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.
 • Toepasselijkheid; In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Antonius en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de website.
 • Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Antonius op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Antonius adviseert bezoekers het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.
   

U en uw dossier

Van alle patiënten die behandeld worden, worden persoonlijke en medische gegevens in een dossier bijgehouden. In dit dossier worden gegevens over uw gezondheid en uitgevoerde behandelingen en verzorging genoteerd. Het dossier wordt minimaal 20 jaar bewaard of langer, als dat voor uw behandeling nodig is.

Recht op inzage (het lezen van)

U hebt recht op inzage in uw medisch dossier, als de privacy van een ander hierdoor niet beschadigd wordt. Wanneer u wilt, kunt u een kopie krijgen van uw dossier of een deel daarvan. U kunt dit schriftelijk opvragen bij de klachtenfunctionaris of bij de polikliniek waar u onder behandeling bent. U kunt uw aanvraag sturen naar:

Antonius t.a.v. <naam polikliniek> of <klachtenfunctionaris>
Postbus 20.000
8600 BA Sneek 

Bij uw aanvraag moet u een kopie toevoegen van uw geldige identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs moet ook bekend zijn bij de polikliniek waar u onder behandeling bent (of bent geweest).

Recht op aanvullen, verbeteren en vernietigen

Wanneer u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier feitelijk niet goed zijn, kunt u de arts/hulpverlener vragen deze te verbeteren, te schrappen of een deel van uw dossier te vernietigen. U hebt het recht een eigen verklaring aan het dossier toe te voegen. Meer informatie over de geldende regels kunt u bij het Informatiecentrum krijgen.

Cookiebeleid Antonius 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, uit cookies worden herleid. Meer over onze cookies

Functionaris Gegevensbescherming

Om privacy de aandacht te geven die het verdient, heeft Antonius een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Voor vragen kunt u contact opnemen via fg@mijnantonius.nl.

Meer informatie over de AVG

Zie informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy te waarborgen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Disclaimer

De vorm en inhoud van deze website is door Antonius met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Indien onderdelen van deze website niet werken of de gegevens op deze website onjuist, onvolledig en/of verouderd zijn, is Antonius hiervoor niet aansprakelijk.
Bezoekers en/of gebruikers van www.mijnantonius.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Antonius aangeboden informatie. Antonius is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie afkomstig van deze website.

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 25 mei 2018

 

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps