Cliëntenraad Antonius

Als u in het ziekenhuis terechtkomt of thuis te maken krijgt met zorg, mag u ervan uitgaan dat u de beste zorg krijgt. De Cliëntenraad speelt een belangrijke rol als het gaat om de kwaliteit van de patiëntenzorg. Wij vinden het belangrijk dat cliënten, patiënten en hun naasten meepraten over de zorg en het beleid van Antonius.

Waarom een Cliëntenraad? 

Het doel van de Cliëntenraad is het versterken van de positie van de cliënt. De Cliëntenraad wil u een stem geven. Daarnaast is het ook verplicht. In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is sinds 1996 geregeld dat ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties een cliëntenraad moeten hebben. 

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad praat, vanuit de ervaring van patiënten en cliënten, mee over verschillende (beleids)zaken. Ook adviseert de raad over het beleid, de begroting en de jaarrekening, maar ook over zaken als voeding, veiligheid en hygiëne en patiëntenzorg. Om goed te kunnen adviseren, praat de Cliëntenraad met patiënten en cliënten, belangenverenigingen, patiëntenorganisaties, ouderenorganisaties en met de bestuurders zelf. De leden van de raad zijn niet in dienst van Antonius, maar zijn volledig onafhankelijk. Ze vertegenwoordigen iedereen die te maken krijgt met Antonius.

 

Bekijk hier het jaarverslag 2020

 

Speerpunten 2020

Ieder jaar stelt de Cliëntenraad een werkplan met speerpunten op. De speerpunten voor 2020 zijn:

 1. Zorg op de juiste plek: thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet;
 2. Aandacht voor eHealth: zorg wordt toegankelijker en patiënten krijgen meer zelf-regie;
 3. Kwaliteit en Veiligheid;
 4. Veranderende wetgeving per 1 juli 2020;
 5. Zichtbaarheid van de Cliëntenraad: profileren op de website en bij Antoniuscolleges;

De Cliëntenraad focust zich dit jaar extra op ontwikkeling van de patiëntpaden.
Samen met de Raad van Bestuur zet de Cliëntenraad zich in om de kwaliteit en veiligheid met betrekking tot de reguliere zorg te bewaken. Daarbij wordt rekening gehouden met alle ontwikkelingen rondom COVID-19.

Heeft u ideeën of suggesties? Laat het ons weten!

De Cliëntenraad wil graag weten hoe u de zorg van Antonius heeft ervaren. Bent u tevreden? Heeft u tips voor de zorgverlening of voor de Cliëntenraad? We horen het graag van u. U kunt uw suggesties online doorgeven, of u kunt ons een brief of e-mail sturen. Samen maken we de zorg nog beter!  

 

Cliëntenraad Antonius 
Postbus 20.000 
8600 BA Sneek

E-mail: clientenraad@antoniuszorggroep.nl

Individuele klachten

De Cliëntenraad kan u niet helpen bij individuele klachten over een afdeling of medewerker van Antonius . Als u een klacht heeft kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris, mw. M. Twickler. 

Ideeën of suggesties voor de Cliëntenraad

*
Vul hier niets in a.u.b.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8601 ZK  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps