Buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap is een zwangerschap die meestal in de eileider zit. U kunt klachten hebben als vaginaal bloedverlies en/of lichte tot hevige buikpijn.

Wat is een buitenbaarmoederlijke zwangerschap?

Een bevruchte eicel komt na ongeveer 4 tot 5 dagen in de baarmoederholte en nestelt zich daar. Als dit buiten de baarmoederholte gebeurt, ontstaat een buitenbaarmoederlijke zwangerschap (extra uteriene graviditeit ofwel EUG). Dit gebeurt in minder dan 1 op de 100 zwangerschappen.

De meeste EUG’s ontstaan in de eileider. Een klein percentage nestelt zich elders. In zeer zeldzame gevallen is er sprake van een tweelingzwangerschap waarbij een vrucht zich heeft ingenesteld in de baarmoeder en één daarbuiten.

Klachten

In het begin heeft u wellicht geen klachten. Later kunt u vaginaal bloedverlies hebben en/of pijn aan één kant of onderin uw buik krijgen. De klachten lijken op een abnormale of late menstruatie of doen denken aan een miskraam. Ze treden meestal op tussen de 5e en de 12e week van de zwangerschap. 

Een ernstige situatie ontstaat als de eileider scheurt. Vaak ontstaat dan plotseling hevige buikpijn met schouderpijn en loze aandrang. Dit komt door het bloed in de buikholte. Ook kunnen dan verschijnselen van shock ontstaan zoals misselijkheid, braken, snelle pols, transpireren en flauwvallen.

Oorzaken

Een van de belangrijkste oorzaken van een EUG is beschadiging van de eileider(s) door:

 • een ontsteking aan de eileider, bijvoorbeeld door chlamydia of gonorroe;
 • een eerdere EUG;
 • een eerdere operatie aan de eileider.

Na langdurige onvruchtbaarheid, IVF-behandeling en bij DES-dochters is de kans op een EUG groter. Dit geldt ook bij verklevingen in de buikholte na een eerdere buikoperatie zoals een blindedarmontsteking of endometriose. Vrouwen die zwanger zijn na sterilisatie of met een spiraal, hebben een verhoogde kans dat de zwangerschap een EUG is.

Behandeling

De behandeling van de EUG is afhankelijk van uw klachten en de waarde van het zwangerschapshormoon in uw bloed. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • afwachten;
 • een operatie aan de eileiders;
 • behandeling met medicijnen.

Een nieuwe zwangerschap na de behandeling

Voor een nieuwe zwangerschap adviseert de arts minstens één menstruatie af te wachten. Na behandeling met medicijnen is het beter om de eerste 3 maanden niet zwanger te raken.

Als u bij een nieuwe zwangerschap ongeveer 2 weken over tijd bent, maakt de arts een vroege vaginale echo. De arts kijkt dan waar de bevruchte eicel zich heeft genesteld.

Soms ziet de arts geen duidelijke zwangerschap of alleen vocht in de buik. De waarde van het zwangerschapshormoon in uw bloed (hCG hormoon) wordt dan bepaald. Is deze waarde hoog, dan is de kans op een EUG groot. Is de waarde laag en heeft u weinig klachten, dan kan worden afgewacht. De kans op een EUG blijft echter aanwezig. Daarna volgt poliklinische controle met herhaling van het bloedonderzoek en/of de vaginale echo.

Wanneer de waarde van het hCG hormoon in het bloed daalt, blijkt daaruit dat de EUG vanzelf oplost. Het zwangerschapshormoon wordt gecontroleerd tot het niet meer aantoonbaar is. Wanneer het hCG hormoon dezelfde waarde houdt of stijgt, terwijl met de echo nog steeds geen zwangerschap in de baarmoeder wordt gezien, dan is de kans op een EUG groot.

Het risico dat de innesteling weer buiten de baarmoeder plaatsvindt, is 15 tot 20 procent hoger. Is een eileider verwijderd en de andere eileider beschadigd, dan is de kans op een spontane zwangerschap klein. De arts adviseert u dan eventueel IVF. Ook bij IVF kan echter een EUG ontstaan.

Emotionele aspecten

Een EUG is lichamelijk en psychisch vaak een zware belasting. Niet alleen is uw zwangerschap verloren gegaan, het is misschien ook moeilijker opnieuw zwanger te raken. Bij een behandeling met medicijnen en een eileider sparende operatie daalt de waarde van het hCG hormoon soms maar langzaam. De periode van onzekerheid duurt dan langer.

U vindt steun bij lotgenoten, waaronder Stichting Freya; een patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek:

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u in de folders aan de rechterzijde van de pagina.

Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met de polikliniek Verloskunde via nummer 0515 - 48 89 83 of kijk bij veelgestelde vragen.

Locatie

Vestiging Sneek Bolswarderbaan 1 Bevalling/vragen:0515 - 48 83 20 Routebeschrijving

Route in het ziekenhuis

Route 80 Verloskamers

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps