Prenatale diagnostiek

Als de uitslag van de combinatietest een verhoogde kans geeft, kan een vervolgonderzoek zekerheid bieden. Dit prenatale onderzoek bestaat uit een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Soms wordt ook uitgebreid echoscopisch onderzoek gedaan.

Bent u 18 weken zwanger of 36 jaar of ouder dan kunt u dit vervolgonderzoek zonder tussenkomst van de combinatietest laten verrichten.

De vlokkentest of vruchtwaterpunctie vindt plaats in het MCL, UMCG of Isala klinieken.

Onderstaand stappenplan geeft kort weer wat u van het vervolgonderzoek kunt verwachten. 

De stappen bij 'Prenatale diagnostiek'

Start

Verwijzing vervolgonderzoek

U ontvangt een verwijzing voor een 20-weken echo. U maakt hiervoor zelf een afspraak bij het MCL, het UMCG of Isala klinieken.

>

Voorbereiding

Bij de vruchtwaterpunctie en vlokkentest bestaat een kleine kans op een miskraam als gevolg van het onderzoek. Dit komt voor bij 3 tot 5 van de 1000 onderzoeken. De kans hierop is iets groter bij de vlokkentest dan bij de vruchtwaterpunctie. 
Het is van belang dat u zich bewust bent van dit risico.

>

Het onderzoek

Vlokkentest
De vlokkentest vindt rond de 11e week van uw zwangerschap plaats. De test wordt via de baarmoedermond uitgevoerd. Aan de rand van de vruchtzak zitten vlokken. Hieruit kunnen de chromosomen van uw baby worden bepaald. Met een dun slangetje worden vlokken via de baarmoedermond opgezogen en onderzocht.

Vruchtwaterpunctie
De vruchtwaterpunctie vindt meestal plaats rond de 16e zwangerschapsweek. De arts neemt met een dunne naald via uw buikwand vruchtwater af. U voelt alleen de prik van de naald. Dit is vergelijkbaar met een prik voor bloedafname. Door onderzoek van het afgenomen vruchtwater worden eventuele chromosoomafwijkingen vastgesteld.

1 - 3 weken

De uitslag

De uitslag van de vlokkentest is na ongeveer 10 dagen bekend. De uitslag van de vruchtwaterpunctie krijgt u na ongeveer 3 weken.

Als de uitslag afwijkingen vertoont, bespreekt de arts de consequenties daarvan uitvoerig met u.

>

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u in de folders aan de rechterzijde van de pagina.

Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met de polikliniek Verloskunde via nummer 0515 - 48 89 83 of kijk bij veelgestelde vragen.

Locatie

Vestiging Sneek Bolswarderbaan 1 Bevalling/vragen:0515 - 48 83 20 Routebeschrijving

Route in het ziekenhuis

Route 80 Verloskamers

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps