Ergotherapie

Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren. Of om deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving. Als mensen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, dan kan ergotherapie nodig zijn.

De afdeling Ergotherapie bestaat uit een groep ergotherapeuten welke zowel klinisch als in de poliklinische revalidatie behandeling werken.

Ze zijn allemaal in dienst van Revalidatie Friesland en werken op detachering basis voor de klinische werkzaamheden binnen het Antonius ziekenhuis.

Zij werken hierbij nauw samen met de verschillende disciplines werkzaam binnen het ziekenhuis en hebben de medisch specialisten als hun verwijzers.

Ergotherapie tijdens de opname

Gang van zaken

Uw arts, verpleegkundige, één van de paramedici uit het multidisciplinaire team of uzelf signaleren en adviseren dat een ergotherapeutische behandeling of consult gewenst is. De verpleegkundige regelt bij de arts de aanvraag. De ergotherapeut bezoekt u dan op de afdeling. Later in het traject kan het ook zinvol zijn om op de afdeling ergotherapie te observeren. Op afspraak wordt u door patiëntentransport gebracht.

Ergotherapeutische behandeling

De ergotherapeutische behandeling wordt ingedeeld in een observatiefase en een behandelfase.

Binnen de klinische setting ligt vooral de nadruk op de observatie fase. Indien u langer bent opgenomen en de tijd het toelaat zullen wij starten met de behandeling.

Meerwaarde inzet ergotherapie:

 • Ergotherapie levert een bijdrage bij het inschatten van beperkingen door het motorisch en cognitief functioneren en het evalueren van de zelfredzaamheid aan de hand van dagelijkse activiteiten. Dit zijn activiteiten zoals wassen en aankleden, klaar maken van een maaltijd, bedienen van bed, telefoon, tablet. Wij proberen altijd aan te sluiten bij de activiteiten die u thuis weer wilt uitvoeren. Op de afdeling Ergotherapie is er dan ook een uitgebreide oefenkeuken en een houtbewerkingsruimte. Op deze wijze zijn de oefensituaties zo ‘echt’ mogelijk. Daarnaast is er een speciale ruimte voor ergotherapeutische handrevalidatie.
 • Ergotherapie speelt een rol bij het bepalen van een juiste vervolgsetting.
 • Ergotherapie levert een bijdrage aan het creëren van voorwaarden waardoor iemand naar huis kan. Het gaat hierbij om het regelen van voorzieningen en/of het instrueren van directbetrokkenen in de thuissituatie. Er zijn diverse hulpmiddelen die u kunt uitproberen in geval van blijvende problemen of handicap. De ergotherapeut adviseert u hierover.
 • Ergotherapie geeft arm/handfunctie training.
 • Ergotherapie maakt een start met het weer aanleren van dagelijks activiteiten zoals bijvoorbeeld je zelfstandig kunnen wassen en aankleden, weer een kopje koffie kunnen zetten, je hobby weer kunnen uitvoeren.
 • Ergotherapie geeft advies omtrent omgaan met vermoeidheid.

Ergotherapie na ontslag

Heeft u na ontslag nog verdere begeleiding nodig vanuit de ergotherapie, dan zijn er verschillende opties. De ergotherapeut zal samen met u kijken naar wat het meest aansluit bij u situatie.

Doorverwijzing naar:

 • Eerstelijns ergotherapeut als u weer met ontslag naar huis gaat.
 • Ergotherapie in een multidisciplinair team bij Revalidatie Friesland (klinisch of poliklinisch) of revalidatie in een verpleeghuishuis.

Meer informatie Ergotherapie

Uitgebreidere informatie vindt u op de website van Ergotherapie Nederland.

https://ergotherapie.nl/

Aanbevolen websites

www.hersenstichting.nl/?gclid=EAIaIQobChMIto77lsnR_wIVkdJ3Ch3DBwmNEAAYASAAEgIPZvD_BwE

www.hersenletsel.nl/?gclid=EAIaIQobChMIto77lsnR_wIVkdJ3Ch3DBwmNEAAYAiAAEgKiMvD_BwE

www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/beroerte?gclid=EAIaIQobChMIsabgvsnR_wIVhsbtCh0-HgHYEAAYAiAAEgKINfD_BwE

hersenz.nl/?gclid=EAIaIQobChMI_L223MnR_wIVuYKDBx1BlwmLEAAYASAAEgI2SPD_BwE

www.revalidatie-friesland.nl

www.patyna.nl

www.zorggroep-onl.nl/advies-en-behandelcentrum

www.dehoogstraat.nl/oefengids-oefengids-zelf-oefenen-na-cva-of-ander-hersenletsel-vernieuwd/

Locatie

Vestiging Sneek Bolswarderbaan 1 Routebeschrijving

Onze openingstijden

Vandaag open 8.00 - 16.30

Maandag 8.00 - 16.30

Dinsdag 8.00 - 16.30

Woensdag 8.00 - 16.30

Donderdag 8.00 - 16.30

Vrijdag 8.00 - 16.30

Alle openingstijden

Route in het ziekenhuis

33

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps