Zwangerschapshypertensie

U heeft wellicht zwangerschapshypertensie. Bij deze hoge bloeddruk kunnen de volgende complicaties bij u en uw kind optreden:

 • uw nieren en lever gaan tijdelijk slechter werken;
 • er ontstaan afwijkingen in de bloedstolling;
 • de bloedtoevoer naar de placenta neemt af, waardoor uw kind in groei achterblijft of de conditie achteruit gaat.

De kans op deze complicaties is meestal niet verhoogd bij een licht verhoogde bloeddruk (tot 90 mmHg). Dit neemt toe naarmate de bloeddruk hoger wordt (120 mmHg). Ook is van belang wanneer tijdens de zwangerschap de hypertensie optreedt. Tegen het einde van de zwangerschap is de kans op complicaties kleiner dan vroeg in de zwangerschap.

Soorten en ernst van hypertensie

Zwangerschapshypertensie is een hoge bloeddruk als gevolg van zwangerschap. Hier is sprake van als in de tweede helft van de zwangerschap hypertensie optreedt. De oorzaak is onbekend. Waarschijnlijk spelen de aanleg en ontwikkeling van de placenta in de eerste helft van de zwangerschap een rol.

Een ernstiger vorm van zwangerschapshypertensie wordt pre-eclampsie genoemd. Hierbij is er eiwitverlies in de urine of zijn er andere tekenen van tijdelijke orgaanbeschadiging.

Een zeer ernstige vorm is eclampsie. Hierbij ontstaan stuipen. Een speciale vorm van ernstige zwangerschapshypertensie is het HELLP-syndroom. Dit komt voor bij minder dan 2% van de vrouwen die voor de eerste keer zwanger zijn. In een volgende zwangerschap zijn deze ernstige vormen nog zeldzamer.

Hypertensie vóór de zwangerschap is chronische of pre-existente hypertensie. Ongeveer eenderde van de zwangeren met hoge bloeddruk heeft deze vorm van hypertensie. De huisarts of verloskundige adviseert dan de zwangerschapscontrole door de gynaecoloog te laten doen.

Wie loopt er risico bij hypertensie?

Zwangerschapshypertensie treedt vooral op tijdens de eerste zwangerschap. Bij lichte vormen verloopt een volgende zwangerschap doorgaans normaal. Bij een ernstige vorm bestaat in een volgende zwangerschap een grotere kans op het opnieuw optreden van de hypertensie. Het verloop is dan vaak minder ernstig.

Oorzaken

Bij de meeste vrouwen is niet duidelijk waardoor zwangerschapshypertensie optreedt. Er is een aantal redenen voor verhoogde kans op zwangerschapshypertensie:

 • bij een aantal ziekten: suikerziekte, vaat- en nierziekten, auto-immuunziekten of al eerder bestaande hoge bloeddruk;
 • bij een meerlingzwangerschap;
 • vermoedelijk spelen ook erfelijke factoren een rol; vrouwen die een moeder of zus hebben die een ernstige vorm van zwangerschapshypertensie hadden, hebben zelf 5 maal zoveel kans dit ook te krijgen; 
 • bij vrouwen met overgewicht.

Kan zwangerschapshypertensie voorkomen worden?

Voor gezonde vrouwen zijn geen zinvolle maatregelen bekend om zwangerschapshypertensie te voorkomen. Vroeger werd een zoutloos of zoutarm dieet geadviseerd. Inmiddels is gebleken dat het hiermee niet voorkomen kan worden. Ook in het geval van zwangerschapshypertensie is een zoutloos dieet niet zinvol. U mag dus een normale, dat wil zeggen matige hoeveelheid zout gebruiken.

Of rust zwangerschapshypertensie voorkomt, is nooit goed onderzocht. Bij een verhoogde bloeddruk adviseert de verloskundige of arts vaak rust zoals het verminderen of stoppen van werk of het regelen van extra hulp thuis.

Wanneer eerder bestaande ziekten van uzelf een rol spelen bij de hypertensie, kunt u medicijnen krijgen. 

Klachten en verschijnselen

Veel vrouwen met lichte zwangerschapshypertensie hebben geen klachten. Als de hypertensie ernstig is, komen meestal wel klachten voor:

 • hoofdpijn; soms treden hierbij gezichtsstoornissen op zoals vaag, lichtflitsen of sterretjes zien;
 • tintelingen in de vingers;
 • pijn of een knellend gevoel boven in de buik;
 • misselijkheid en braken;
 • het in korte tijd veel vocht vasthouden waardoor zwellingen ontstaan (oedeem van handen en de voeten komt ook voor bij zwangeren die geen hypertensie hebben en hoeft dus niet altijd zorgelijk te zijn).

Locatie

Vestiging Sneek Bolswarderbaan 1 Bevalling/vragen:0515 - 48 83 20 Routebeschrijving

Route in het ziekenhuis

Route 80 Verloskamers

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps