Hoge bloeddruk

Bij iedere zwangerschapscontrole wordt uw bloeddruk gemeten. Soms is er sprake van een hoge bloeddruk (hypertensie).

Vanaf een onderdruk van 90 tot 95 is er kans op complicaties. Extra controle wordt dan geadviseerd. Als er aanwijzingen zijn van mogelijke complicaties of de onderdruk 95 of hoger wordt, vindt overleg met de gynaecoloog plaats.

De bijbehorende onderzoeken en controles vinden plaats op de polikliniek Verloskunde van ons ziekenhuis. 

Onderstaande stappen beschrijven wat u bij een hoge bloeddruk kunt verwachten.

De stappen bij 'Hoge bloeddruk'

Start

Verwijzing

Uw huisarts of verloskundige verwijst u door voor extra onderzoek in verband met een verhoogde bloeddruk. Met het zorgdomeinnummer in de verwijsbrief maakt u een afspraak: 

 • telefonisch;
 • direct via de website.

U ontvangt daarna een afspraakbevestiging.

Direct online een afspraak maken

Neem naar uw afspraak het volgende mee:

 • geldig legitimatiebewijs; 
 • zorgpas/verzekeringsbewijs;
 • ziekenhuisstickers;
 • actueel overzicht van uw medicijnen.
>

Voorbereiding

Bij iedere zwangerschapscontrole wordt uw bloeddruk gemeten. U krijgt een band om uw bovenarm die wordt opgeblazen. De band is via een slangetje verbonden met de bloeddrukmeter. Terwijl de lucht de band uitloopt, luistert de verloskundige of arts met de stethoscoop in de elleboogplooi naar kloppende tonen van de slagader. Op de bloeddrukmeter wordt de bovendruk en onderdruk afgelezen.

De bloeddruk kan wisselen: bij angst of inspanning kan deze hoger zijn. Bij sommige vrouwen stijgt de bloeddruk tijdens het spreekuur, soms ook door de bloeddrukmeting zelf. Dit is normaal.

Als uw bloeddruk in de 2e helft van de zwangerschap verhoogd is, vindt na korte tijd opnieuw controle plaats. Als de onderdruk ook dan verhoogd is, kan sprake zijn van zwangerschapshypertensie. U krijgt dan extra controles op de polikliniek Verloskunde.

>

Het onderzoek

De gynaecoloog verricht bloedonderzoek op het aantal bloedplaatjes en het functioneren van uw lever en nieren. Het eiwit in de urine zegt ook iets over de ernst van de hypertensie.

Uw gewicht wordt gecontroleerd om te kijken of u veel vocht vasthoudt (oedeem). Dit verzamelt zich meestal in de onderbenen, u kunt dan putjes in de benen drukken die maar langzaam verdwijnen. Soms zwellen als gevolg van oedeem ook uw gezicht en handen op.

Voor beoordeling van de conditie van uw baby gaat de gynaecoloog de grootte van uw baarmoeder na en schat of uw baby groot genoeg is voor de duur van de zwangerschap. Echoscopisch onderzoek geeft hier ook informatie over op basis van de hoeveelheid vruchtwater.

Bij een ernstige vorm van hypertensie meet men soms tijdens het echoscopisch onderzoek de doorstroming van de bloedvaten in de navelstreng (Doppler-onderzoek). Vaak wordt ook een hartfilmpje van de baby gemaakt (CTG).

>

De uitslag

Hoe uw zwangerschap verder wordt begeleid, hangt af van de uitslagen van het onderzoek. Als de bevindingen meevallen, gaat u terug naar uw verloskundige of huisarts. In andere gevallen neemt de gynaecoloog de begeleiding over.

Wanneer opname?
Poliklinische controles zijn voldoende als:

 • u geen klachten heeft;
 • uw bloeddruk slechts matig verhoogd is (onder 100 mmHg);
 • er geen eiwit in de urine wordt gevonden;
 • uw bloeduitslagen normaal zijn;
 • de baby normaal van grootte lijkt en goed beweegt.

De kans op complicaties voor u en de baby is dan klein. Opname in het ziekenhuis of bloeddrukverlagende medicijnen zijn dan niet nodig. Wel moet u geregeld terugkomen voor controle.

Als de hypertensie ernstiger wordt, kan alsnog een ziekenhuisopname volgen. De gynaecoloog herhaalt bij elke controle de verschillende onderzoeken. Krijgt u tussen de controles door meer of nieuwe klachten of voelt u minder leven, neem dan contact op met de polikliniek Verloskunde.

Opname wordt geadviseerd bij:

 • klachten;
 • ernstige zwangerschapshypertensie (hoger dan 100 mmHg);
 • eiwit in de urine;
 • afwijkende bloeduitslagen;
 • een duidelijke groeiachterstand van de baby;
 • andere complicaties.

Het doel van de ziekenhuisopname is bewaking van uw gezondheid en die van uw baby. In het ziekenhuis wordt dan ook regelmatig gevraagd of u klachten heeft. De bloeddruk wordt meerdere malen per dag gemeten en bloed- en urineonderzoek vindt regelmatig plaats.

Ook de conditie van de baby wordt in de gaten gehouden. Leven voelen is een belangrijk teken. Vaak maakt de verpleegkundige dagelijks een CTG en wordt echoscopisch onderzoek herhaald. Soms blijkt na enkele dagen dat de ernst van de zwangerschapshypertensie meevalt, zodat u weer naar huis kunt. In ernstiger gevallen blijft u langer opgenomen, vaak tot na de bevalling.

In het ziekenhuis wordt bedrust geadviseerd. Meestal mag u wel uit bed om naar de wc te gaan of te douchen. Ernstige zwangerschapshypertensie kan echter niet genezen door bedrust.

Afhankelijk van de situatie krijgt u een vervolgafspraak op korte termijn of bespreekt de gynaecoloog alle uitslagen al tijdens het eerste bezoek met u. In dat geval kan het enige uren duren voordat alle gegevens bekend zijn. Bij ernstige hypertensie wordt u direct opgenomen.

Veel vrouwen met zwangerschapshypertensie voelen zich niet ziek. Medicijnen kunnen bijwerkingen geven maar worden doorgaans goed verdragen. Toch is een opname vaak een moeilijke tijd van wachten, spanning, onzekerheid en ongerustheid. Het is daarom belangrijk dat u aan artsen en verpleegkundigen uitleg vraagt over uw toestand en de verwachtingen. Ook zij kunnen echter niet voorspellen wat er zal gebeuren: dat is afhankelijk van de ontwikkeling van de hypertensie, uw klachten en de conditie van uw baby.

>

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u in de folders aan de rechterzijde van de pagina.

Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met de polikliniek Verloskunde via nummer 0515 - 48 89 83 of kijk bij veelgestelde vragen.

Locatie

Vestiging Sneek Bolswarderbaan 1 Bevalling/vragen:0515 - 48 83 20 Routebeschrijving

Route in het ziekenhuis

Route 80 Verloskamers

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps