Medische psychologie

Lichamelijke klachten, een ziekte of medische behandeling kan belastend zijn voor u en de mensen om u heen. Medische psychologie is het specialisme dat erop gericht is om de ‘last’ die met ziekte te maken heeft, draaglijker te maken. Uw specialist of huisarts heeft ook aandacht voor het psychosociaal welzijn. Bij kinderen en jongeren kunnen klachten, ziekte of medische behandeling de normale ontwikkeling of het functioneren beinvloeden. 

 

 

Hieronder leest u meer over het proces bij verwijzing naar een medisch psycholoog. 


De verwijzing kan bijvoorbeeld gericht zijn op: 

 • Omgaan met de gevolgen van ziekte, zoals kanker of diabetes
 • Leren omgaan met aanhoudende klachten zoals hoofdpijn, buikpijn of vermoeidheid
 • Ontdekken hoe spanning het lichaam beïnvloedt
 • Hulp om ingrijpende medische ervaringen in uw leven te integreren
 • Vaardigheden leren om medische handelingen beter aan te kunnen
 • De ontwikkeling van uw kind in kaart brengen als die anders loopt dan verwacht
 • Onderzoek naar de werking van de hersenen bij geheugenproblemen of een hersenaandoening
 • Het verbeteren van gezondheidsgedrag zoals het goed (in)nemen van medicatie, het volgen van een dieet en leefregels bij ziekte.

Informatie voor kinderen en jongeren en ouders/verzorger

Als jij of uw kind naar medische psychologie bent verwezen, betekent dit dat er samen met jou (en/of je ouders) bekeken wordt hoe jij lekkerder in je vel kan komen zitten. Hieronder vertellen wij meer over overige onderzoeken en behandelingen.

Meer informatie

Een afspraak maken

U hoeft zelf geen afspraak te maken, uw medisch specialist of huisarts meldt u aan. U ontvangt een e-mail met een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met een psycholoog. Als het om een verwijzing voor uw kind gaat, dan zal de psycholoog u als ouders een toestemmingsverklaring sturen die u moet ondertekenen. Nadat wij het ondertekende formulier ontvangen, volgt zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met een psycholoog. Voor dit gesprek ontvangen wij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (16-23 jaar) het liefst samen met hun ouders. Over huidige wachttijden leest u meer in de brief die u van ons ontvangt na aanmelding door medisch specialist of huisarts.

Neem naar uw afspraak het volgende mee:

 • een geldig identiteitsbewijs; 
 • uw zorgpas / verzekeringsbewijs;

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer 60 minuten en is bedoeld om helder te krijgen wat uw hulpvraag is. De psycholoog bekijkt samen met u wat er goed gaat, waar u tegenaan loopt en wat dit betekent voor uw leven. Ook gaat het over uw huidige leefsituatie en kan uw levensgeschiedenis ter sprake komen. De psycholoog zal u vervolgens uitleg en advies geven. U kunt verzocht worden om (digitaal) enkele vragenlijsten in te vullen. Uw partner mag meekomen naar dit gesprek, als u dat prettig vindt.

Kosten

Als u bent verwezen door een medisch specialist in het ziekenhuis worden er geen kosten voor Medische Psychologie in rekening gebracht. Het ziekenhuis levert namelijk totaalzorg die wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Als de huisarts verwezen heeft, valt medische psychologie onder ‘GGZ-zorg’. Het verschilt per verzekeraar en polis of u de kosten helemaal of grotendeels vergoed krijgt. Zoals voor alle specialistische zorg in het ziekenhuis geldt, wordt eerst het eigen risico aangesproken.

Maak kennis met team medische psychologie

Psychologisch onderzoek

Soms is er meer informatie nodig. Met behulp van psychologische tests en vragenlijsten krijgt de psycholoog een duidelijker beeld van uw sterke en zwakke kanten. Zo ontstaat er meer inzicht in hoe u met bepaalde situaties omgaat, of hoe de hersenen informatie verwerken.

Behandeling

Een psychologische behandeling helpt u doelgericht om grip op klachten te krijgen, zodat u meer controle over uw leven gaat ervaren. Behandelcontacten duren ongeveer 45 minuten. Een behandeling kan individueel of groepsgewijs worden aangeboden, en er kan gebruik gemaakt worden van online zorg (e-health).

Veelgebruikte behandelvormen:

 • ACT (acceptance en commitment therapie) leert u op flexibele manier omgaan met de obstakels die u in het leven tegenkomt. Ieder mens komt obstakels tegen, die afleiden van wat er echt toe doet. ACT helpt om weer aan het roer te gaan staan in uw eigen leven.
 • Adem- en ontspanningstherapie (AOT) helpt bij het bewust worden en leren hanteren van mentale en lichamelijke spanning en het herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging. Het hele lichaam kan daarvan profiteren.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT) leert u anders te denken en anders te doen. Het vermindert klachten en geeft handvatten waarmee u problemen in de toekomst beter aankunt.
 • EMDR wordt ingezet als klachten te maken hebben met herinneringen aan een ingrijpende gebeurtenis. Wij mensen ‘verwerken’ voortdurend wat we meemaken, en soms is daarbij extra hulp van buitenaf nodig.
 • Hypnotherapie leert u of je kind met gerichte aandacht de werking van uw lichaam te beïnvloeden.
 • Mindfulness helpt kinderen, jongeren en volwassenen aandacht te hebben voor alles wat in hun lijf en hoofd te ervaren is en dat toe te laten. Klik hier voor de informatiefolder over mindfulness voor kinderen van 4-12 jaar. Klik hier voor meer informatie over mindfulness voor jongeren van 12-19 jaar. 
 • Ouderbegeleiding biedt ouders handvatten bij klachtgedrag van hun kind.
 • Speltherapie helpt kinderen bij het ontdekken, uiten en omgaan met gevoelens of spanningen die hen en hun lichaam hinderen. 
 • Systeemtherapie betrekt naasten zoals een partner of gezinsleden, omdat een probleem nooit op zichzelf staat. 

Afspraak wijzigen

Een afspraak wijzigen of een vervolgafspraak maken kan via het secretariaat in Sneek. Telefoonnummer: 0515 - 48 83 51 (op werkdagen tussen 08:30 uur en 16:30 uur).

Meer informatie

Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Medische Psychologie van Antonius via 0515 - 48 83 51.

Links naar andere websites

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de volgende websites. Deze websites worden niet door ons gemaakt en zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie op deze websites.


Kwaliteitsstatuut  

Factsheet Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP)

 

Locatie

Vestiging Sneek Bolswarderbaan 1 0515 - 48 83 51 Routebeschrijving

Onze openingstijden

Vandaag geen spreekuur

Maandag 8.30 - 17.00 uur

Dinsdag 8.30 - 17.00 uur

Woensdag 8.30 - 17.00 uur

Donderdag 8.30 - 17.00 uur

Vrijdag 8.30 - 17.00 uur

Alle openingstijden

Route in het ziekenhuis

Zorgboulevard. Ingang 3D etage 1

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps