Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening van de hersenen. Hoe langer u dit heeft, hoe vervelender de klachten worden. Traagheid, stijfheid, beven en loopstoornissen zijn voorbeelden van klachten. Een duidelijke oorzaak van de ziekte van Parkinson is nog niet gevonden. De ziekte kan op alle leeftijden beginnen, maar ontstaat vaker bij een hogere leeftijd. Ongeveer 10% van de patiënten is jonger dan 45 jaar. De aandoening is niet te genezen of af te remmen. Er zijn wel verschillende medicijnen die een belangrijke verlichting kunnen geven van de klachten.

Parkinsonverschijnselen

Soms zijn er Parkinsonverschijnselen door andere oorzaken. We noemen dit Parkinsonismen of Parkinson varianten. Dit ontstaat bijvoorbeeld door doorbloedingsstoornissen (vasculair parkinsonisme), als bijwerking van bepaalde medicijnen, door MSA of PSP.

De behandeling

De behandeling bestaat vaak uit verschillende onderdelen. Medicijnen zijn erg belangrijk bij de behandeling. Hiermee kunnen de symptomen vaak sterk minder worden. Er zijn verschillende soorten medicijnen. Vooral na een aantal jaren gebruiken veel mensen verschillende medicijnen op meerdere momenten van de dag.

Bij een deel van de, veelal ernstig aangedane patiënten, wordt soms gekozen voor een behandeling waarbij continu via een pompje medicijnen worden toegediend. Dit kan via een infuus onderhuids worden gegeven ( Apomorfine pomp ) dan wel via een sonde waarbij de medicijnen rechtstreeks in de darmen terechtkomen ( Duodopa pomp, plaatsing van de sonde gebeurt in een ziekenhuis elders). Ten slotte bestaan er bepaalde operatieve mogelijkheden, waarbij bepaalde gebieden in de hersenen kunnen worden geactiveerd ( DBS, deep brain stimulation). Dit gebeurt via elektroden die een gespecialiseerd neurochirurg (na doorverwijzing naar een academisch ziekenhuis) via een klein gaatje in de schedel inbrengt.

De Parkinsonverpleegkundige

De neurologen werken op de polikliniek nauw samen met de Parkinsonverpleegkundige. De Parkinsonverpleegkundige ziet u naar wens een aantal keren per jaar, alléén of samen met de neuroloog. De Parkinsonverpleegkundige geeft informatie over de aandoening en behandeling en is verantwoordelijk voor de begeleiding en mede-coördinator van het behandelen. In bepaalde gevallen kan de Parkinsonverpleegkundige een huisbezoek afleggen. Bij tussentijdse problemen, bijvoorbeeld onverwachte bijwerkingen van medicatie, is zij telefonisch bereikbaar voor overleg. De Parkinsonverpleegkundige onderhoudt ook nauw contact met de thuiszorg en verpleging en verzorgenden van andere zorgcentra. Als patiënten opgenomen worden in de kliniek voor een ander specialisme, wil de Parkinsonverpleegkundige daar graag bij betrokken worden. Patiënten brengen de Parkinsonverpleegkundige bij voorkeur zelf van een ( geplande ) opname op de hoogte.

 

Sinds juli 2021 werkt Antonius met een integraal team Parkinson. Lees meer over hoe wij hiermee de zorgcontinuiteit waarborgen.

Start

Verwijzing door huisarts of specialist

Wanneer u last hebt van bevende en trillende armen en benen, gaat u naar uw huisarts. Als uw huisarts denkt dat u de ziekte van Parkinson heeft, krijgt u een verwijzing. 

Met het Zorgdomeinnummer, dat u in de verwijsbrief vindt, maakt u een afspraak. U ontvangt een afspraakbevestiging. U kunt bellen om een afspraak te maken, of op onze website een afspraak plannen.

Direct online een afspraak maken 


Neem naar uw afspraak het volgende mee:

 • een geldig legitimatiebewijs; 
 • uw Zorgpas / verzekeringsbewijs;
 • ziekenhuisstickers;
 • een actueel overzicht van al uw medicijnen. 
>

Afspraak bij de neuroloog

Tijdens de eerste afspraak maakt u kennis met de neuroloog. Om de diagnose te stellen, kijkt de neuroloog naar de symptomen. Hierbij wordt een lichamelijk onderzoek gedaan. Vaak wordt een CT- of MRI-scan van het hoofd gemaakt, vooral om eventuele andere oorzaken zo veel mogelijk uit te sluiten. Als de medicijnen ervoor zorgen dat de klachten afnemen, wordt de diagnose zekerder. Wanneer iemand weinig tot niets merkt van de medicijnen, kan het een parkinsonisme zijn.

Soms wordt een DAT-SPECT scan gemaakt.

>

Spreekuur verpleegkundige en/of Neuroloog

U neemt een actueel overzicht van uw medicijnen mee naar het bezoek. U kunt uw apotheek hierom vragen. Er wordt door ons vaak een vragenlijst gebruikt. Hiermee kunnen wij problemen in het dagelijks leven in beeld brengen. Alle aspecten van de ziekte van Parkinson worden hierin meegenomen. Dit zijn lichamelijke, mentale en sociale aspecten. De regelmatige controles met de Parkinsonverpleegkundige kunnen ruim 40 minuten duren. De neuroloog richt zich op de aandachtspunten die de Parkinsonverpleegkundige bij u ziet.

>

Samenwerking met verschillende therapeuten

Samenwerken met andere zorgverleners is erg belangrijk. Er wordt bijvoorbeeld samengewerkt met psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten die vaak bij het ParkinsonNetwerk zijn aangesloten. Dat betekent dat deze therapeuten een aanvullende scholing hebben gehad over de behandeling bij de ziekte van Parkinson. De Parkinsonverpleegkundige zorgt voor een goede afstemming van de zorg tussen de therapeuten waarmee wordt samengewerkt. De Parkinsonverpleegkundige en de neuroloog zijn voor u de belangrijkste aanspreekpunten.

>

Revalidatiearts/PRB

Zodra er meer beperkingen komen, kan u naar de revalidatiearts worden verwezen. De revalidatiearts onderzoekt u en adviseert over de behandeling. De behandeling richt zich op het optimaal omgaan met deze beperkingen. Het doel is een optimaal zelfstandig functioneren. Bij de revalidatie zijn vaak veel andere deskundigen betrokken zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers en gezondheidspsychologen.

>

Extra ondersteuning: patiënten- en partneravonden

De aandoening kan zorgen voor een aanpassing in het leven van Parkinsonpatiënten en dat van hun partner. Bijvoorbeeld op het gebied van:

 • bewegen
 • zelfredzaamheid
 • denken
 • stemming
 • emotie

Voor patiënten en hun partners die hier interesse in hebben, wordt ieder jaar een aantal bijeenkomsten gehouden. Dit wordt begeleid door een maatschappelijk werkende en een Parkinsonverpleegkundige. In deze bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan de orde en zorgt het voor lotgenotencontact.

Locatie

Vestiging Sneek Bolswarderbaan 1 0515 - 48 89 89 Routebeschrijving

Hoe snel word ik geholpen?

De huidige toegangstijd is 6 weken

Onze openingstijden

Vandaag open 8.30 uur tot 16.30 uur

Maandag 8.30 uur tot 16.30 uur

Dinsdag 8.30 uur tot 16.30 uur

Woensdag 8.30 uur tot 16.30 uur

Donderdag 8.30 uur tot 16.30 uur

Vrijdag 8.30 uur tot 16.30 uur

Alle openingstijden

Route in het ziekenhuis

Route 28

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps