Neurologie
8.4 142 waarderingen

Beroerte (CVA)

Bij een beroerte (CVA/attaque) krijgt een bepaald gebied van de hersenen opeens te weinig of geen zuurstof. Een beroerte heeft twee verschijningsvormen: hersenbloeding of herseninfarct.

 

Herseninfarct

Een herseninfarct ontstaat door een verstopping van een slagader die naar de hersenen toegaat waardoor een deel van de hersenen geen suiker en zuurstof krijgt. Een langdurige verstopping kan leiden tot onherstelbare schade.

 

Hersenbloeding

Een hersenbloeding ontstaat door een scheur in een bloedvat.

Een bloeding in de hersenen (intracerebraal hematoom) kan verschillende oorzaken hebben. Voorbeelden zijn: een hoge bloeddruk (hypertensie), vaatafwijkingen of een hersentumor.

Bij bloedingen buiten de hersenen zit het bloed vaak in het gebied van de hersenvliezen (subdurale, subarachnoïdale en epidurale bloedingen). Deze bloedingen zijn vaak het gevolg van een ongeval of een uitstulping van een slagader (aneurysma) veroorzaakt door een zwakke plek in de vaatwand (aneurysma), leidt vaak tot een subarachnoïdale bloeding.

 

TIA

Behalve van een beroerte kan ook sprake zijn van een TIA (Transient Ischaemic Attack). Dit is een tijdelijke doorbloedingsstoornis in de hersenen. Een TIA lijkt op een beroerte, maar gaat weer snel voorbij, meestal binnen een half uur. TIA’s kunnen een voorteken zijn van een echte beroerte.


Hersenletseltrefpunt


Een CVA verandert veel in het leven van iemand die hierdoor getroffen wordt. Ook voor familie, vrienden en kennissen staat het leven op z’n kop. Voor hen organiseert het Antonius Ziekenhuis samen met de patiëntenvereniging Samen Verder en Noorderbrug een maandelijks Hersenletseltrefpunt in Sneek. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Hersenletseltrefpunt.

 

Meer informatie

De stappen bij 'Beroerte (CVA)'

Start

Herkennen beroerte

Met de FAST-test (Face Arm Speech Test) is een beroerte te herkennen.

 

Bij een of meerdere van de volgende signalen belt u direct 112:

 

Face (gezicht): Vraag aan de persoon om te lachen of de tanden te laten zien. Let op of de mond scheef staat of een mondhoek naar beneden hangt.

 

Arm: laat de persoon beide armen naar voren strekken en de binnenkant van de handen naar boven draaien. Kijk of een arm wegzakt. Vraag ook aan de persoon om de ogen te sluiten, dit vermijdt dat iemand zichzelf gaat corrigeren als een arm begint weg te zakken.

 

Speech (spraak): Laat de persoon een zin uitspreken. Ook kunt u de persoon vragen tot tien te tellen: wanneer hij/zij cijfers herhaalt, verkeerd uitspreekt of bij een bepaald cijfer blijft steken, kan dit het gevolg zijn van een beroerte.

>

Diagnose

Doet minimaal één van de verschijnselen van een beroerte zich voor, dan belt u 112 of de huisarts. Geef ook door aan 112 of de huisarts hoe laat de verschijnselen begonnen.
Als het een herseninfarct is en de arts kan op tijd in het ziekenhuis behandelen, dan kan hij een medicijn toedienen om het bloedstolsel op te lossen.

 

Na binnenkomst op de spoedeisende hulp volgt een onderzoek naar de oorzaak van uw klachten. Dit is bijna altijd een CT-scan. 

>

Opname

U wordt opgenomen op de Stroke Care Unit (SCU). Hier werken gespecialiseerde verpleegkundigen. Tijdens uw opname zullen de artsen en verpleegkundigen u zoveel mogelijk informeren over uw ziekte en behandeling.

 

Op de SCU wordt u intensief geobserveerd met behulp van een monitor. Er wordt gekeken naar:

 

 • hartritme
 • bloeddruk
 • temperatuur
 • zuurstofgehalte in het bloed
 • ademhalingsfrequentie

 

De verpleegkundige observatie is verder gericht op:

 

 • bewustzijn
 • verlammingsverschijnselen
 • slikmogelijkheden
 • spraakmogelijkheden

 

Als er zich veranderingen voordoen in uw toestand, worden deze, waar mogelijk, zo snel mogelijk behandeld.

>

Onderzoeken

In de dagen na een beroerte krijgt u een aantal vervolgonderzoeken om een mogelijke oorzaak vast te stellen.

Dit kunnen zijn:

 

 • Bloedonderzoek
 • Duplex halsvaten (vaatonderzoek)
 • Echo hart (hartfunctieonderzoek)
>

Behandeling

 

Naar aanleiding van de uitslagen kunnen maatregelen worden genomen, om de kans op herhaling van het CVA te verminderen. Behandelingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

 

 • bloedverdunners
 • bloeddrukverlagende middelen
 • cholesterolremmers

 

Als uw toestand het toelaat, stoppen we we na 48 uur met de intensieve observatie. U kunt dan overgeplaatst worden naar een andere kamer op de afdeling.

>

Revalidatie

Tijdens uw verblijf op de SCU wordt er een begin gemaakt met het revalideren. De fysiotherapeut begeleidt u met het bewegingspatroon. Een ergotherapeut zal zich meer richten op de alledaagse dingen (zoals wassen en aankleden). De logopedist observeert uw spraak en begripsfunctie. De verpleegkundigen zijn 24 uur per dag aanwezig. Zij zijn dan ook de spil in de zorg voor u. 

Uw toestand, de plannen voor behandelingen en de revalidatiemogelijkheden worden besproken in het Multidisciplinair overleg (MDO).

 

Het MDO bestaat uit: 

 

 • Neuroloog
 • Verpleegkundige
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Logopedist
 • Revalidatiearts
 • Maatschappelijk werkende
 • Verpleegkundige consulent neurologie
 • Activiteitenbegeleidster
>

Ontslag en herstel

Als uw toestand stabiel is en de onderzoeken zijn afgerond, kunt u het ziekenhuis verlaten. De ontslagmogelijkheden worden in het multidisciplinair overleg besproken.

 

Er zijn diverse mogelijkheden:

 

Naar huis


Zo nodig kunt u verder revalideren bij een fysiotherapeut bij u in de buurt of komt u in aanmerking voor PRB. Als u zonder extra zorg of behandeling naar huis gaat komt u voor verdere begeleiding naar de polikliniek van de neurologieconsulente.

U krijgt een afspraak mee bij ontslag.

 

Naar een revalidatiekliniek of revalidatie afdeling van een verpleeghuis


Als u nog verder behandeling, revalidatie en/of zorg nodig hebt, kunt u naar het centrum voor revalidatie, locatie Lyndenstein in Beetsterzwaag. Het is ook mogelijk dat u naar een revalidatie afdeling in het verpleeghuis Bloemkamp in Bolsward, Ielanen in Sneek, de Flecke in Joure of elders in Friesland gaat. Van daaruit wordt een passend natraject met u bekeken.

 

Opname in een verpleeghuis


Als u na een CVA langdurig verzorging nodig hebt en nog niet in staat bent om te revalideren, wordt in overleg met u een verblijfsplaats in een verpleeghuis aangevraagd. Het kan dat in de tussentijd uw toestand erg verbetert. Dan wordt de verpleeghuisplaats alsnog omgezet in een revalidatieplaats.

Boreas, Neuroloog
A.M.H.P. Boreas Neuroloog Aandachtsgebieden

Algemene neurologie Vasculaire neurologie Hoofdpijn

JMTH_Oen
J.M.T.H. Oen Neuroloog Aandachtsgebieden

Botulinetoxine behandeling Bewegingsstoornissen

gemma vonk
G.J.H. Vonk Neuroloog Aandachtsgebieden

Epilepsie Kinderneurologie

Sneek Emmeloord
Vestiging Sneek
Routebeschrijving Bolswarderbaan 1
0515 - 48 89 89
Route 28
Hoe snel word ik geholpen?
De huidige toegangstijd is 5 weken
Onze openingstijden
Vandaag geen spreekuur
Maandag 8.30 uur tot 16.30 uur Dinsdag 8.30 uur tot 16.30 uur Woensdag 8.30 uur tot 16.30 uur Donderdag 8.30 uur tot 16.30 uur Vrijdag 8.30 uur tot 16.30 uur
Zie alle openingstijden
Veelgestelde vragen
Heb ik een verwijsbrief nodig voor het maken van een afspraak bij de neuroloog?
Toon alle vragen
Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00