Gyneacologie
8.4 141 waarderingen

Behandeling gynaecologische kanker

De afdeling Gynaecologische oncologie behandelt kwaadaardige gezwellen in vrouwelijke geslachtsorganen. Deze vorm van kanker komt in verschillende vrouwelijke geslachtsorganen voor. Er zijn afhankelijk van het type kanker diverse behandelingen mogelijk. U kunt behandeld worden aan:

 

 • vulvakanker (uitwendige geslachtsorganen);
 • vaginakanker (schede);
 • baarmoederhalskanker (cervix);
 • baarmoederkanker (corpus);
 • eileiderkanker (tuba);
 • eierstokkanker (ovarium).

 

Daarnaast zijn er zeldzame vormen van kwaadaardige afwijkingen. Goedaardige en kwaadaardige gezwellen van de borst worden in Nederland door de chirurg behandeld. Het meest voorkomend zijn baarmoeder- en eierstokkanker. Baarmoederhalskanker komt minder voor mede dankzij het Bevolkingsonderzoek (het uitstrijkje). Tegenwoordig worden meisjes gevaccineerd tegen een aantal types van het HPV (Humaan Papilloma Virus). Dit leidt op termijn hopelijk ook tot een afname van het aantal gevallen van baarmoederhalskanker.

 

Diagnose en behandeling van gynaecologische kanker vindt plaats in overleg met kankerdeskundigen in het UMCG en het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF) in Leeuwarden. Voor een aantal behandelingen ontvangt u een verwijzing naar het UMCG.

 

Hieronder worden de soorten kanker en behandelingen toegelicht.

De stappen bij 'Behandeling gynaecologische kanker'

Start

Vulvakanker

Onderzoek naar vulvakanker vindt in het Antonius Ziekenhuis plaats. U ontvangt voor alle behandelingen een verwijzing naar het UMCG.

 

Bij vulvakanker gaat het vaak om een slecht genezende wond (zweer) van de clitoris of de schaamlippen. Soms heeft u hiervoor al een tijdje een goedaardige huidaandoening (Lichen Sclerosus).

 

Uw huisarts verwijst u door met een slecht genezende wond aan de vulva. Eerst verricht de arts poliklinisch een biopsie. Na bevestiging van de diagnose door de patholoog ontvangt u een verwijzing naar het UMCG. Een voorstadium van kanker kan soms met lasertherapie worden behandeld. Is het kanker, dan vindt een operatieve behandeling plaats. Indien nodig volgt radiotherapie (bestralingen). De nacontroles zijn meestal weer in het Antonius Ziekenhuis.

>

Vaginakanker

Vaginakanker is erg zeldzaam. Het komt voor bij dochters van vrouwen die in hun zwangerschap het DES-hormoon gebruikt hebben. De kanker wordt meestal ontdekt bij DES-controles of bij toeval.

 

Door middel van een biopsie kan de arts de diagnose bevestigen. Voor de behandeling ontvangt u een verwijzing naar het UMCG. Het gaat hierbij meestal om een operatieve ingreep.

 

>

Baarmoederhalskanker

Het uitstrijkje van uw baarmoederhals is afwijkend. In de meeste gevallen betekent dit een ontsteking of voorstadium van een kwaadaardig gezwel. Er is wellicht sprake van baarmoederhalskanker. De gynaecoloog stelt baarmoederhalskanker vast door middel van een colposcopie met biopt.

 

Colposcopie

Bij een colposcopie kijkt de gynaecoloog met behulp van een eendebek (spreider) in uw baarmoedermond. Daarna wordt uw baarmoedermond en baarmoederhals met een soort microscoop onderzocht. De gynaecoloog verwijdert eventuele afwijkingen. U krijgt hiervoor plaatselijke verdoving. Dit wordt opgestuurd naar de patholoog in Leeuwarden.

 

Behandeling

In de meeste gevallen gaat het om een voorstadium van baarmoederhalskanker. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 

 • de afwijking is geheel verwijderd; u krijgt de eerste jaren na de diagnose extra uitstrijkjes ter controle;
 • de afwijking is niet geheel verwijderd; er vindt een 2e ingreep plaats;
 • er is baarmoederhalskanker vastgesteld; meestal volgt een CT-scan van de buik en borstkas. Voor verdere behandeling ontvangt u een verwijzing naar het UMCG.
>

Baarmoederkanker

Baarmoederkanker komt meestal voor na de menopauze. Risicofactoren voor het krijgen van baarmoederkanker zijn overgewicht, suikerziekte en langdurige blootstelling aan oestrogene hormonen.

 

Symptomen

Vaginaal bloedverlies na de overgang en soms buikpijnklachten zijn symptomen die kunnen duiden op baarmoederkanker. Het is ook mogelijk dat een uitstrijkje een afwijking in de baarmoederholte aangeeft.

 

Onderzoek

Uw arts verwijst u met genoemde klachten naar een gynaecoloog. U wordt onderzocht met behulp van een spreider (eendebek). Ook krijgt u een vaginaal echoscopisch onderzoek. Weefselonderzoek is nodig voor het stellen van de juiste diagnose. De uitslag van het weefselonderzoek duurt meestal 5 werkdagen. Heeft u baarmoederkanker, dan wordt een röntgenfoto of CT-scan van uw borstkast gemaakt.

 

Behandeling

De behandeling bestaat uit het operatief verwijderen van baarmoeder en eierstokken. Dit gebeurt bij voorkeur door middel van een kijkbuisoperatie (laparoscopie). Deze ingreep vindt in het Antonius Ziekenhuis plaats. Er is een risico dat de ingreep als open buikoperatie moet worden voortgezet. Dit is een gevolg van onvoorziene omstandigheden zoals bloedingen of verklevingen. Deze komen ook tegelijk voor.

 

Afhankelijk van het stadium van de kanker volgt eventueel nog een nabehandeling. Dit zijn bestralingen (radiotherapie) of chemokuren. De radiotherapie vindt plaats in het RIF (Radiotherapeutisch Instituut Friesland). De chemokuren worden in het Antonius Ziekenhuis toegediend.


Nacontroles vinden nog enige jaren plaats, in het Antonius Ziekenhuis.

>

Eileider- en eierstokkanker

Eileiderkanker en eierstokkanker lijken op elkaar. De ziekte komt vooral voor vanaf 50 jaar, maar kan ook op jongere leeftijd voorkomen (vanaf 25 jaar). Bij vrouwen jonger dan 50 is vaker sprake van een familiair verhoogd risico. Dit komt door de aanwezigheid van bepaalde genencombinaties. U ontvangt dan een verwijzing naar de afdeling Klinische Genetica in het UMCG voor genetisch advies.

 

Symptomen

Kanker van de eierstok of eileider kent weinig typische klachten. In de gevorderde stadia is vaak sprake van een bolle buik, benauwdheidklachten en buikpijn.

 

Onderzoek

Voor het stellen van de diagnose eileider- of eierstokkanker vinden verschillende onderzoeken plaats:

 

 • gynaecologisch onderzoek;
 • vaginaal echoscopisch onderzoek;
 • bloedonderzoek;
 • een CT-scan van buik en borstkast;
 • soms afname en onderzoek van buikvocht of vocht uit de borstkast.

 

Behandeling

Het type behandeling hangt af van het stadium van de eileider- of eierstokkanker:

 

 • bij een vroeg stadium vindt een buikoperatie plaats, eventueel gevolgd door chemokuren;
 • bij een gevorderd stadium wordt overlegd met specialisten uit het UMCG. Het advies kan een operatie met aansluitend chemokuren zijn. Of om te beginnen met chemokuren. Na 3 kuren volgt eventueel een operatie.

 

U ontvangt altijd een behandeladvies dat het beste past bij uw situatie. Na de behandeling krijgt u enkele jaren poliklinische controle.

>

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u in de folders aan de rechterzijde van de pagina. Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling via 0515 - 48 89 83 of kijk bij veelgestelde vragen.

jeroen van de riet (1)
J.E. van de Riet Gynaecoloog Aandachtsgebieden

Laparoscopie (kijkoperatie in de buik), hysteroscopie (kijkoperatie in de baarmoeder), oncologie

SChukken
T. Schukken Gynaecoloog Aandachtsgebieden

Oncologie, minimaal invasieve chirurgie, laparoscopie (kijkoperatie in de buik), vulva afwijkingen

Wortelboer
M.J.M. Wortelboer Gynaecoloog Aandachtsgebieden

Fertiliteit, (vruchtbaarheidsproblematiek), bekkenbodemproblemen, kindergynaecologie

Sneek Emmeloord
Vestiging Sneek
Routebeschrijving Bolswarderbaan 1
0515 - 48 89 83
Route 81
Hoe snel word ik geholpen?
De huidige toegangstijd is 1 week
Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00