Longfunctie onderzoek

Op de polikliniek Longgeneeskunde doet men onder andere longfunctieonderzoek. Bij dit onderzoek maakt de longfunctielaborant gebruik van een meetapparaat dat uw ademhaling registreert. 

Er zijn verschillende longfunctieonderzoeken:

 • spirometrie, bodybox en diffusie;
 • ergometrie (inspannings- of fietstest);
 • histamine- en metacholineprovocatietest;
 • overige longfunctie-onderzoeken;
 • aanvullende onderzoeken 

Longfunctieonderzoek wordt meestal niet als benauwend of pijnlijk ervaren.

Onderstaand stappenplan beschrijft wat u verder van het onderzoek kunt verwachten.

2 - 6 weken

Verwijzing door huisarts of specialist

Wanneer u last hebt van benauwdheid, hoesten, ademhalingsproblemen of vieze slijmen, gaat u naar uw huisarts. Als uw huisarts denkt dat uw longen onderzocht moeten worden, krijgt u een verwijzing. 

De longfunctieanalist belt u om een afspraak voor het onderzoek te maken. Tijdens dit gesprek wordt ook een afspraak gemaakt voor een longfoto en bloedonderzoek. Om de resultaten van het onderzoek met u te kunnen bespreken wordt er een afspraak gemaakt bij een van de longartsen.

Neem naar uw afspraak het volgende mee:

 • een geldig legitimatiebewijs; 
 • uw Zorgpas / verzekeringsbewijs;
 • ziekenhuisstickers;
 • een actueel overzicht van al uw medicijnen.
>

Voorbereiding op het onderzoek

De longarts kan vaststellen dat u een histamine provocatietest moet doen. Bij dit onderzoek wordt de gevoeligheid van uw luchtwegen gemeten. Als u deze test moet dan, dan kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met een innemen van bepaalde medicijnen. Sommige medicijnen hebben namelijk invloed op de uitslag van deze test.

10 minuten

Spirometrie

Als u als nieuwe patiënt bij de longarts komt, krijgt u in de meeste gevallen voor het  bezoek aan de longarts een spirometrie. Bij dit onderzoek wordt bepaald hoeveel lucht u kunt verplaatsen. Hiervoor moet u gewoon in- en uitademen via een mondstuk. Ook moet u een paar keer heel krachtig uitblazen. Op die manier wordt bepaald hoe snel u uit kunt ademen.

De longarts kan na het eerste polibezoek aanvullend longfunctieonderzoek aanvragen, zoals:

 • spirometrie + reversibilitei;
 • Diffusie;
 • Bodybox;
 • Histamineprovocatietest;
 • Ergometrie;
 • overige longfunctieonderzoeken.
>

Het longfunctieonderzoek

Bij longfunctieonderzoek wordt uw ademhaling gemeten met een longfunctieapparaat. U ademt hierbij via een mondstuk dat aan dit apparaat verbonden is. Op uw neus krijgt u een neusklem die de beide neusgaten dichthoudt, zodat u alleen door uw mond kunt ademen.

1 week

Histamine provocatietest

De longarts kan een histamine provocatietest aanvragen. Bij dit onderzoek wordt gemeten hoe gevoelig uw luchtwegen zijn. Hierbij wordt de stof histamine gebruikt. Histamine kan prikkelend werken op de luchtwegen. De stof is verder onschadelijk voor uw lichaam.

U krijgt een mondstuk in uw mond, waaraan een meetapparaat verbonden is. Op uw neus komt een neusklem, zodat u alleen via de mond kunt ademhalen. De analist(e) vraagt u om diep in te ademen en zo krachtig mogelijk helemaal uit te ademen. Zo wordt de luchtwegdoorgankelijkheid  gemeten (spirometrie). Daarna laat de analist(e) wat waterdamp het mondstuk binnenkomen. In die waterdamp is een bepaalde hoeveelheid histamine opgelost. U inhaleert en daarna wordt de longfunctie weer gemeten. Zolang de longfunctie redelijk goed blijft, wordt dit herhaald. Bij elke inhalatie wordt er iets meer histamine in de waterdamp opgelost.

Als uw luchtwegdoorgankelijkheid door het inhaleren voor meer dan 20% daalt, stopt u met inhaleren en krijgt u luchtwegverruimende medicatie geïnhaleerd. Ongeveer 15 minuten na het inhaleren van de luchtwegverruimende medicatie wordt nogmaals de luchtwegdoorgankelijkheid gemeten. Het onderzoek is ten einde wanneer de spirometrie op de uitgangswaarde is teruggekeerd.

>

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u uw medicijnen weer gebruiken zoals u gewend was. Het onderzoek duurt 30 tot 60 minuten.

>

Uitslag

De longarts bespreekt de uitslag van de onderzoeken met u bij uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek. Heeft u vragen of wilt u de afspraak verzetten? Neem dan contact op met de polikliniek Longfunctie via telefoonnummer 0515 - 48 83 47.

Locatie

Vestiging Sneek Bolswarderbaan 1 0515 - 48 89 87. Routebeschrijving

Hoe snel word ik geholpen?

De huidige toegangstijd is 12 weken

Onze openingstijden

Vandaag geen spreekuur

Maandag 8.00-17.00 uur.

Dinsdag 8.00-17.00 uur.

Woensdag 8.00-17.00 uur.

Donderdag 8.00-17.00 uur.

Vrijdag 8.00-17.00 uur.

Alle openingstijden

Route in het ziekenhuis

Route 6

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps