Longafdeling
8.4 136 waarderingen

Over Longgeneeskunde

Welkom bij de afdeling Longgeneeskunde van het Antonius Ziekenhuis. U komt bij de polikliniek Longgeneeskunde terecht omdat u longklachten heeft. Een longarts is een deskundige op het gebied van ziekten van de luchtwegen; de longen, de longvliezen en de ademhaling. Een longarts onderzoekt of u bijvoorbeeld allergisch bent of dat er sprake is van een longziekte. Na eventueel aanvullend onderzoek stelt de arts de diagnose en stemt de behandeling met u af.

 

De longartsen van het Antonius Ziekenhuis werken in de maatschap Friese Longartsen. Longartsen uit diverse ziekenhuizen in Friesland zijn hierbij aangesloten. Zij werken nauw samen en zetten hun specialisme in waar dat nodig is. Hierdoor is de zorg voor u als patiënt optimaal.

 

Klachten

Uw huisarts verwijst u door naar Longgeneeskunde met aanhoudende klachten van benauwdheid, kortademigheid en/of hoesten. Deze klachten kunnen voortkomen uit:

  • een allergische aandoening;
  • een ernstiger aandoening zoals longembolie, longkanker, longontsteking of COPD.
  • bijwerking van medicijnen;
  • stress/spanning; 

 

Meer informatie

Heeft u vragen over een onderzoek of behandeling? Neem dan gerust contact op met uw behandelend specialist via het algemene nummer van de polikliniek Longgeneeskunde: 0515 - 48 89 87.

 

Stoppen met roken

Wilt u stoppen met roken? De medewerkers van de 'stoppen met roken poli' begeleiden u. Deze begeleiding is gericht op uw persoonlijke situatie.

 

dr hoekstra
R. Hoekstra Longarts Aandachtsgebieden

Interstitiele longaandoeningen

dr roeloefs
P.M.M. Roelofs Longarts Aandachtsgebieden

Slaapapneu Longcirculatie Management & organisatie

dr zandsteeg
A.M.G. Zandsteeg Longarts Aandachtsgebieden

Algemeen longarts met bijzondere interesse voor: Longoncologie Infectieziekten & TBC Longrevalidatie

Sneek Emmeloord
Vestiging Sneek
Routebeschrijving Bolswarderbaan 1
0515 - 48 89 87
Route 7
Hoe snel word ik geholpen?
De huidige toegangstijd is 4 weken
Onze openingstijden
Vandaag geen spreekuur
Maandag 8.00 uur tot 17.00 uur. Dinsdag 8.00 uur tot 17.00 uur. Woensdag 8.00 uur tot 17.00 uur. Donderdag 8.00 uur tot 17.00 uur. Vrijdag 8.00 uur tot 17.00 uur.
Zie alle openingstijden
Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00