mammapoli
8.4 142 waarderingen

Immunotherapie (Herceptin)

Als u borstkanker heeft, is de kans dat u HER2-positief bent ongeveer 15%. HER2-receptoren zijn dan verhoogd aanwezig op de borstkankercellen. Zij spelen een grote rol bij de groei ervan. Een HER2-positieve tumor wordt behandeld met HER2 antilichaamtherapie (Herceptin®). Dit vermindert de kans dat de ziekte terugkeert en er uitzaaiingen ontstaan.

 

Herceptin is beschikbaar voor de behandeling van uitgezaaide en niet-uitgezaaide (vroege) HER2-positieve borstkanker. De injectie met Herceptin® krijgt u in dagbehandeling, op de oncologische dagopname in Sneek of Emmeloord.

 

Onderstaand stappenplan beschrijft wat u ongeveer van de behandeling kunt verwachten.

>

Voor de behandeling

Onderzoek van weggenomen tumorweefsel met speciale testen stelt vast of u HER2-positief bent. In het laboratorium worden antilichamen tegen de HER2-receptoren geproduceerd. De antilichamen binden zich aan de HER2-receptor. De receptor wordt nu geblokkeerd zodat deze geen groeisignalen meer ontvangt en doorgeeft. De tumorcel kan zich dan niet meer delen, de groei van de tumor wordt geremd.

>

De behandeling

U krijgt Herceptin® eens in de 3 weken via een injectie onder de huid. Dit gebeurt op de oncologische dagbehandeling. U krijgt het middel langzaam toegediend. U blijft ongeveer twee uur op uw kamer voor als u eventueel allergisch bent voor het middel.

 

In principe wordt Herceptin® bij niet-uitgezaaide borstkanker gedurende 1 jaar gegeven.

De behandeling met Herceptin® vindt meestal plaats in combinatie met chemotherapie. Dit versterkt het effect van beide behandelingen. Als de tumor ook hormoongevoelig is, krijgt u na het afronden van de chemotherapie, hormoontherapie. Na de behandeling met chemotherapie wordt Herceptin® voortgezet.

>

Bijwerkingen

HER2 antilichamen richten zich specifiek op de aanwezige HER2-receptoren. Hierdoor worden bij de behandeling de meeste gezonde lichaamscellen niet aangetast. De behandeling wordt in het algemeen goed verdragen.

 

De bijwerkingen zijn bij antilichaamtherapie anders dan bij chemotherapie. De meeste bijwerkingen treden op tijdens of net na de eerste behandeling en duren kort. De meeste mensen hebben geen bijwerkingen.

 

De meest voorkomende bijwerkingen tijdens infusie geven een grieperig gevoel:

 

  • rillingen;
  • koorts;
  • hoofdpijn;
  • spierpijn;
  • gevoel van zwakte;
  • pijn op de borst.

 

Er kan een functieverslechtering van het hart optreden. Daarom vindt regelmatige controle van de hartfunctie plaats; aan de start en elke 3 maanden tijdens de behandeling. Deze uitslagen worden door de verpleegkundigen van afdeling met u besproken.

>

Follow up

Na de behandeling volgt een periode van nacontroles, de follow-up. De verpleegkundig consulent mammacare en de chirurg voeren deze controles uit op de polikliniek Chirurgie. Lees meer...

KuipersM
M.M. Kuipers Chirurg Aandachtsgebieden

algemene chirurgie; oncologische chirurgie; traumachirurgie; handchirurgie;

Borstkankervereniging Nederland (BVN)  heeft de criteria van de Monitor Borstkankerzorg aangescherpt. Ons ziekenhuis voldoet aan de normen die BVN stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Daarom zijn wij beloond met het roze lintje. Via de Monitor (www.monitorborstkanker.nl) zijn alle gegevens in te zien.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00