Cardiologie
8.3 92 waarderingen

Röntgenonderzoek

Uw arts heeft u doorverwezen voor een thoraxfoto. Dit is een röntgenfoto van uw borstholte, met behulp van radiografische straling gemaakt. De straling dringt door weefsels heen maar niet bij elk weefsel even gemakkelijk. Juist van de doorgelaten straling wordt een afbeelding gemaakt.

De thoraxfoto toont:

  • de vorm en grootte van uw hart en een deel van uw aortaboog;
  • eventueel vocht in uw longen, een teken van hartfalen;
  • calciumconcetraties, wat kan wijzen op slagaderverkalking. 

Tijdens het onderzoek staat u rechtop tussen de röntgenbuis en de plaat die de straling opvangt. De laborant vraagt u de adem in te houden en maakt de foto. Meestal gebeurt dit daarna nogmaals, ditmaal van de zijkant.

Het onderzoek duurt een paar minuten en is pijnloos. Het risico van röntgenstraling is door het geringe aantal onderzoeken klein. Bij zwangere vrouwen werkt men liever zo min mogelijk met straling vanwege het verhoogde risico bij de ongeboren vrucht.

Het röntgenonderzoek vindt plaats op de polikliniek Radiologie en Nucleaire geneeskunde.

Lees de stappen die beschrijven wat u verder van het onderzoek kunt verwachten.

Sneek Emmeloord
Vestiging Sneek
Routebeschrijving Bolswarderbaan 1
0515 - 48 89 80
Route 9
Hoe snel word ik geholpen?
De huidige toegangstijd is 2 weken
Onze openingstijden
Vandaag open 8.30 - 16.30 uur
Maandag 8.30 - 16.30 uur Dinsdag 8.30 - 16.30 uur Woensdag 8.30 - 16.30 uur Donderdag 8.30 - 16.30 uur Vrijdag 8.30 - 16.30 uur
Zie alle openingstijden
Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00