Belangrijke informatie over uw bezoek aan het ziekenhuis

Heeft u klachten die te maken kunnen hebben met het coronavirus (COVID-19) (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts)? Kom dan NIET naar het ziekenhuis voor een afspraak en/of bezoek. 

We vragen u alleen, dus zonder begeleider te komen naar uw afspraak in het ziekenhuis. Als een begeleider noodzakelijk is, neemt u van tevoren contact op met de afdeling/polikliniek waar u de afspraak hebt.

Lees meer

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar die een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of problemen met bewegingsvaardigheden hebben. Dit kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak.

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren.

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen.

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders. Zo kunt u uw kind steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

Hieronder leest u wat u ongeveer van de behandeling kunt verwachten.

Behandeling kinderfysiotherapie

1 - 2 weken

Verwijzing door uw arts

Uw arts verwijst u naar kinderfysiotherapie. Meestal is dit een kinderarts, revalidatiearts of de huisarts. Eventueel verwijst een orthopeed of chirurg u. Ook een consultatiebureauarts kan een verwijzing geven. In dat geval verwijzen we u naar een kindertherapeut van de afdeling fysiotherapie.

Neem naar uw afspraak het volgende mee:

 • een geldig legitimatiebewijs; 
 • uw Zorgpas / verzekeringsbewijs;
 • ziekenhuisstickers;
 • een actueel overzicht van al uw medicijnen. 
1 - 2 weken

Onderzoek en behandeling door de kinderfysiotherapeut

Na onderzoek stelt de kinderfysiotherapeut in overleg met u een behandelplan op en kan de behandeling starten.

Kinderen onder de 18 jaar zijn vaak vanuit de basisverzekering voor fysiotherapie verzekerd. We raden u aan om bij uw zorgverzekeraar te controleren in hoeverre uw kind voor fysiotherapie verzekerd is.

>

Opstellen behandelplan

Samen met uw behandelaar stelt u de behandeldoelen op.

>

De behandeling

Tijdens het eerste consult krijgt u adviezen om uw kind thuis zo goed mogelijk te begeleiden en stimuleren.

Als het nodig is spreken we vervolgbehandelingen af. Dit is onder andere afhankelijk van de diagnose en de gestelde doelen.

>

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u in de folders en bij veelgestelde vragen (aan de rechterkant van de pagina).

Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met het Antonius Ziekenhuis via 0515 - 48 81 70

Locatie

Vestiging Sneek Bolswarderbaan 1 0515 - 48 81 70 Routebeschrijving

Onze openingstijden

Vandaag geen spreekuur

Maandag 8.00 - 16.30

Dinsdag 8.00 - 16.30

Woensdag 8.00 - 16.30

Donderdag 8.00 - 16.30

Vrijdag 8.00 - 16.30

Alle openingstijden

Route in het ziekenhuis

Route 33

Veelgestelde vragen Fysiotherapie

Toon alle vragen

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps