Vruchtbaarheidsonderzoek

Als een vrouw regelmatig seks heeft zonder bescherming, is de kans op zwangerschap binnen 1 jaar ongeveer 80 %. Deze kans wordt kleiner met het stijgen van de leeftijd. In elke menstruatiecyclus is de kans 10 tot 15% en het grootst rond de eisprong. De eisprong vindt rond 14 dagen voor menstruatie plaats.

1 op de 6 stellen heeft problemen met vruchtbaarheid. Van de stellen die kinderen willen, krijgen ongeveer 1 op de 20 stellen geen kinderen.

U wordt naar de gynaecoloog verwezen voor vruchtbaarheidsonderzoek als:

 • u na ongeveer 1 jaar onbeschermd vrijen niet zwanger bent;
 • niet iedere maand menstrueert maar wel een kinderwens heeft.

De gynaecoloog zoekt naar mogelijke oorzaken. De oorzaak voor het uitblijven van de zwangerschap is gelijk verdeeld over de vrouw, de man en een oorzaak bij beiden. Bij 10 % van de paren wordt geen oorzaak gevonden. De gynaecoloog kan een behandeling voorstellen.

Emoties

Een vruchtbaarheidsprobleem brengt veel emoties met zich mee. Iets wat eerst vanzelfsprekend leek, zwanger worden, wordt een proces van hoop, wanhoop en keuzes maken. Het raakt alle aspecten van het leven; met wie praat u er erover? Hoe regelt u eventuele afspraken op uw werk? Wat doet het met uw relatie en uzelf?

Het kan helpen contact te zoeken met lotgenoten via een landelijke patiëntenvereniging voor paren met vruchtbaarheidsproblemen: 

 • Freya biedt veel informatie en komt op voor uw belangen. U vindt specifieke informatie over de verschillende klinieken op hun fertiliteitsmonitor.

Onderstaand stappenplan beschrijft wat u van de onderzoeken kunt verwachten.

De stappen bij 'Vruchtbaarheidsonderzoek'

Start

Vruchtbaarheid

Uw huisarts verwijst u naar de gynaecoloog omdat u een kinderwens heeft en het niet lukt om zwanger te worden.  De gynaecoloog doet dan een vruchtbaarheidsonderzoek (oriënterend fertiliteitsonderzoek, ofwel OFO). Dit bestaat uit verschillende onderzoeken:

 • cyclusanalyse;
 • semenanalyse;
 • baarmoederfoto;
 • diagnostische laparoscopie;
 • bloedonderzoek.
>

Verwijzing

Uw huisarts of verloskundige verwijst u naar de gynaecoloog voor een vruchtbaarheidsonderzoek. Met het zorgdomeinnummer in de verwijsbrief maakt u een afspraak: 

 • telefonisch;
 • direct via de website.

U ontvangt daarna een afspraakbevestiging.

 

Direct online een afspraak maken

 

Neem naar uw afspraak het volgende mee:

 • geldig legitimatiebewijs; 
 • zorgpas/verzekeringsbewijs;
 • ziekenhuisstickers;
 • actueel overzicht van uw medicijnen.
>

Voorbereiding

Omdat het onderzoek uit meerdere deelonderzoeken bestaat, bezoekt u regelmatig de polikliniek. Vaak moet een afspraak op korte termijn gemaakt worden.

U belt de polikliniek gynaecologie op nummer 0515 - 48 89 83:

 • ma t/m do: 9.00 - 11.30 uur en 13.30 - 15.00 uur; 
 • vrijdag: 9.00 - 11.30 uur. 

Het fertiliteitsspreekuur is van 14.30 tot 16.30 uur en wordt gehouden door de fertiliteitsverpleegkundige. Soms moet u naar de gynaecoloog. Uw eigen gynaecoloog blijft uw hoofdbehandelaar.

Voor het OFO onderzoek wordt u als paar ingeschreven. U wordt beiden behandeld.

>

Eerste bezoek

Wij adviseren om het eerste bezoek samen met uw partner te doen. U heeft eerst een afspraak met een fertiliteitsverpleegkundige en aansluitend met uw gynaecoloog. De fertiliteitsverpleegkundige stelt vragen aan de hand van een vragenlijst. Zo krijgen we een indruk van wat de oorzaak voor het uitblijven van de zwangerschap kan zijn. Daarnaast krijgt u uitleg over de eerste onderzoeken en kunt u vragen stellen.

De gynaecoloog doet gynaecologisch onderzoek naar uw baarmoeder en eierstokken. Dit gebeurt met:

 • inwendig onderzoek;
 • vaginale echo;
 • een speculum onderzoek.

Meestal wordt gestart worden met het oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO).

>

Het onderzoek

Het OFO zijn de eerste onderzoeken. We bekijken of er problemen zijn met de eicelrijping, het sperma of de doorgankelijkheid van de eileiders. Soms is dit onderzoek of een deel daarvan al bij de huisarts gedaan. Onderdelen hiervan doen we soms nog een keer om een beter beeld te krijgen.

Het OFO bestaat uit een aantal onderzoeken:

 • Cyclusanalyse;
 • Semenanalyse;
 • Baarmoederfoto;
 • Diagnostische laparascopie;
 • Bloedonderzoek.
>

Cyclusanalyse

Met een inwendige echoscopie worden uw baarmoeder en eierstokken in beeld gebracht. De gynaecoloog beoordeelt of er in de eerste cyclushelft een eiblaasje (follikel) aanwezig is. De inwendige echoscopie moet soms enkele keren in de cyclus herhaald worden.

 

In de tweede helft van de cyclus wordt gecontroleerd of u een ovulatie heeft gehad. Dit doen we door middel van bloedonderzoek. De hoeveelheid van het hormoon progesteron in uw lichaam toont dit aan.

>

Semenanalyse

Het sperma (semen) van uw partner wordt onderzocht op aanwezigheid van voldoende zaadcellen, of ze goed bewegen en hoe ze eruit zien. Voor dit onderzoek maakt u een afspraak bij de receptie van het klinisch chemisch laboratorium (route 65). U krijgt dan een informatiefolder, aanvraagformulier, kunststofpotje en een afspraak.

>

Baarmoederfoto

Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde. Contrastvloeistof wordt door uw baarmoederholte en eileiders gespoten om afwijkingen op te sporen en te bekijken of de eileiders doorgankelijk zijn. Hiervoor wordt een kleine katheter in uw baarmoederholte gebracht.

>

Diagnostische laparoscopie

Een kijkoperatie vindt plaats als:

 • de arts vermoedt dat de eileiders niet doorgankelijk zijn;
 • er verklevingen in het kleine bekken zijn;
 • er geen oorzaken gevonden zijn voor het uitblijven van een zwangerschap.

Het is een vrij eenvoudige ingreep via dagopname. U krijgt hiervoor algehele narcose. Tijdens de ingreep worden uw inwendige geslachtsorganen en de doorgankelijkheid van de eileiders onderzocht.

>

Bloedonderzoek

Op cyclus dag 3 (de derde dag van uw menstruatie vanaf de dag dat er helderrood bloedverlies is) kan bloed worden afgenomen. Valt deze dag op zondag dan moet u op maandag bloed laten prikken. Valt deze dag op een zaterdag en is uw priklocatie gesloten, dan moet u op vrijdag bloed laten prikken. Bekijk hier de openingstijden en locaties voor het bloedprikken. 

 

Het doel van het bloedonderzoek is een indruk krijgen van de hormonen in het lichaam. Daarnaast onderzoeken we aanwezigheid van antistoffen tegen Chlamydia. Dit is een geslachtsziekte (SOA) die invloed kan hebben op de eileiders. Soms worden extra hormonen bepaald als u een onregelmatige cyclus of zelden een menstruatie heeft.

>

De uitslag

Alle uitslagen van het OFO-onderzoek worden besproken in ons team. De gynaecoloog bespreekt tijdens een afspraak de uitslag met u. Naar aanleiding van de uitslagen en uw persoonlijke omstandigheden stelt de gynaecoloog een diagnose. Tevens ontvangt u een prognose over uw zwangerschapskans.

 

Het doel van de onderzoeken is paren op te sporen waar behandeling de kans op zwangerschap vergroot. De behandeling wordt dan ook gestart. Soms worden geen afwijkingen gevonden en is de kans op spontane zwangerschap hoog. Men wacht dan eerst af voordat een behandeling start.

>

Meer informatie

Uw levensstijl is van invloed op uw vruchtbaarheid. Voorbeelden van een negatieve invloed zijn roken, alcohol, drugs en een ongezond gewicht. Een verkeerde levensstijl kan in soms leiden tot (tijdelijke) onvruchtbaarheid. De fertiliteitsverpleegkundige begeleidt u dan bij het aanpassen van uw levensstijl.

 

Neemt u in afwachting van een zwangerschap dagelijks een tabletje foliumzuur van 0,4 mg. Het is wetenschappelijk aangetoond dat dit bij zwangerschap de kans op het krijgen van een kind met een open ruggetje met de helft verkleint.

Meer informatie

Vruchtbaarheidsonderzoeken kunnen emotioneel zwaar zijn. U kunt met vragen altijd terecht bij de gynaecoloog en de fertiliteitsverpleegkundige.

Uitgebreide informatie vindt u in de folders aan de rechterzijde van de pagina.

 

Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met de polikliniek Verloskunde via nummer 0515 - 48 89 83 of kijk bij veelgestelde vragen.

Locatie

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps