header info ouders

Rechten en plichten

Een onderzoek of behandeling kan alleen gedaan worden als u daar toestemming voor geeft. Deze toestemming hoeft niet altijd schriftelijk gegeven te worden. Het kan ook mondeling of stilzwijgend gegeven worden (bijvoorbeeld door aan een onderzoek deel te nemen). In alle gevallen geldt de gegeven toestemming voor de totale behandeling waarover u bent geïnformeerd. 

In het algemeen geeft u zelf toestemming voor het starten van uw behandeling. Voor uw kinderen gelden een aantal uitzonderingen:

  • Bij kinderen tot 12 jaar geven de ouder(s)/verzorger(s) (hierna: ouders) toestemming.
  • Bij kinderen tussen de 12 en 16 is toestemming nodig van zowel kind als ouder(s), bij verschil van mening zal de arts/hulpverlener in de meeste gevallen de beslissing van het kind volgen
  • Kinderen van 16 jaar en ouder zijn gelijkgesteld aan volwassenen. Zij geven zelf toestemming.
  • In spoedeisende situaties wordt toestemming voor behandeling aangenomen. Een duidelijke, door u ondertekende, schriftelijke wilsverklaring zal in deze gevallen gerespecteerd worden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de folder

'uw rechten en plichten als patiënt'.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00