mammapoli
8.4 135 waarderingen

Risicofactoren borstkanker

Tot nu toe is niet bekend waarom iemand borstkanker krijgt. Wel weten we dat er een aantal factoren zijn, die de kans op het krijgen van borstkanker vergroten, de zogenoemde risicofactoren. 

 

Leeftijd

Borstkanker kan op elke leeftijd voorkomen, maar de kans hierop neemt met het ouder worden toe. Driekwart van de vrouwen die borstkanker krijgt, is ouder dan 50 jaar. Bij jonge vrouwen tussen 20 en 30 jaar is het percentage een heel stuk lager.

 

Vroege menstruatie en late menopauze

Begint de menstruatie rond het twaalfde jaar, dan is het risico op borstkanker hoger dan wanneer deze pas na het veertiende jaar begon. Een vroege menopauze, rond 45 jaar, geeft minder kans op borstkanker dan een late menopauze (vanaf 55 jaar). Vrouwen bij wie op jonge leeftijd de eierstokken zijn weggehaald, hebben een verlaagde kans op borstkanker.

 

Erfelijkheid

Afwijkingen in bepaalde genen verhogen het risico op borstkanker (en eierstokkanker).

 

Eerder een gezwel in de borst

Vrouwen die al een keer borstkanker hebben gehad, lopen meer kans op het weer krijgen van borstkanker. Sommige goedaardige borstaandoeningen kunnen het risico op borstkanker ook verhogen.

 

Kinderen

Vrouwen zonder kinderen en vrouwen die pas na hun 35e hun eerste kind krijgen, hebben een tweemaal zo grote kans op het krijgen van borstkanker dan vrouwen die op jonge leeftijd kinderen krijgen.

 

Hormoonsubstitutie (HST) na de overgang

Vrouwen die tijdens en na de overgang veel klachten hebben en hiervoor oestrogeenvervangende medicijnen gebruiken, hebben een verhoogde kans op borstkanker. Bij gebruik van zowel oestrogeen en progestageen is het risico hoger. Hierbij is de duur van de behandeling belangrijk, want het risico neemt af op het moment dat het gebruik van hormonen korter heeft geduurd of al gestopt is. Vijf jaar na beëindiging is er geen verhoogd risico meer.

 

De anticonceptiepil

Vrouwen die de pil slikken lopen meer kans op het krijgen van borstkanker, dan vrouwen die dit niet doen. Het risico is het hoogst wanneer hier voor het twintigste levensjaar mee wordt begonnen. Na het stoppen met de pil neemt het risico in de loop der tijd steeds meer af. Tien jaar na de stopdatum is er geen verhoogd risico meer.

 

Alcohol

Alcohol kan het oestrogeengehalte van het bloed gedurende langere tijd hoog houden. Daarom hebben vrouwen die veel alcohol drinken meer kans op borstkanker. Bij één glas per dag is het risico nauwelijks verhoogd, maar bij twee tot vijf glazen per dag is het risico ongeveer anderhalf keer zo groot.

 

Overgewicht

Vrouwen die te zwaar zijn, lopen meer risico. Dat komt omdat vetcellen oestrogeen aanmaken. Dit proces vindt ook in de borsten plaats, omdat borsten voor een groot deel uit vetweefsel bestaan. Vrouwen die 25% of meer boven het normale gewicht zijn, hebben meer kans op borstkanker.

 

Meer informatie

KuipersM
M.M. Kuipers Chirurg Aandachtsgebieden

algemene chirurgie; oncologische chirurgie; traumachirurgie; handchirurgie;

Borstkankervereniging Nederland (BVN)  heeft de criteria van de Monitor Borstkankerzorg aangescherpt. Ons ziekenhuis voldoet aan de normen die BVN stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Daarom zijn wij beloond met het roze lintje. Via de Monitor (www.monitorborstkanker.nl) zijn alle gegevens in te zien.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00