Inseminatie (IUI)

Intra-uteriene inseminatie (IUI) is een behandeling bij paren waarvan de man verminderde zaadkwaliteiten heeft:

 • te weinig zaadcellen of onvoldoende bewegelijkheid van de zaadcellen;
 • de man vertoont een afweerreactie tegen zijn eigen sperma. Hij maakt dan antilichamen tegen de zaadcellen waardoor deze vastklitten en minder goed bewegen.

IUI is ook effectief bij paren waar zowel bij de vrouw als de man geen oorzaak voor het uitblijven van de zwangerschap is gevonden, of bij mannen met licht verminderde zaadkwaliteiten. Naast de IUI wordt dan vaak milde ovariële hyperstimulatie (MOH) uitgevoerd.

IUI werkt niet goed als de man erg weinig zaadcellen of de vrouw afgesloten eileiders heeft.

De behandeling vindt plaats in ons ziekenhuis, locatie Sneek. Voor behandeling met KID wordt u verwezen naar een kliniek die deze methode aanbiedt.

Onderstaande stappen beschrijven wat u van inseminatie kunt verwachten.

De stappen bij 'Inseminatie (IUI)'

Start

Verwijzing

Uw gynaecoloog adviseert een afspraak te maken voor inseminatie (IUI). Met het zorgdomeinnummer in de verwijsbrief maakt u een afspraak: 

 • telefonisch;
 • direct via de website.

U ontvangt daarna een afspraakbevestiging.

Direct online een afspraak maken

Neem naar uw afspraak het volgende mee:

 • geldig legitimatiebewijs; 
 • zorgpas/verzekeringsbewijs;
 • ziekenhuisstickers;
 • actueel overzicht van uw medicijnen.
>

De behandeling

De procedure bij intra-uteriene inseminatie (IUI) bestaat uit 2 stappen.

Sperma

Eerst wordt het sperma bewerkt in het laboratorium. Het wordt op een speciale wijze gewassen. Alleen de goed bewegende zaadcellen blijven over, zonder andere bestanddelen. Deze worden op het juiste tijdstip met een slangetje in uw baarmoederholte gebracht, dichter bij de vrijgekomen eicellen.

Bij normale omstandigheden wordt bij IUI gebruik gemaakt van het sperma van de partner. Bij kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID) wordt gebruik gemaakt van gescreende spermamonsters van donors. KID wordt toegepast bij:

 • de afwezigheid van zaadcellen;
 • de afwezigheid van een mannelijke partner;
 • paren die IVF-ICSI afwijzen;
 • paren waar IVF-ICSI niet tot een zwangerschap heeft geleid.

Bevruchting

De eicel wordt daarna op natuurlijke wijze bevrucht in het voortplantingskanaal. Het is daarom belangrijk dat er een redelijke spermakwaliteit aanwezig is en de eileiders doorgankelijk zijn. Het beste resultaat wordt bereikt als de inseminatie plaatsvindt rond het tijdstip van de eisprong. Dit kan de eigen natuurlijke eisprong zijn. Het optimale tijdstip voor IUI wordt bepaald door het echoscopisch vervolgen van de eicelrijping of een ovulatietest in de urine, 1 tot 2 maal per dag.

IUI behandeling met milde ovariële hyperstimulatie

Als de IUI wordt uitgevoerd in combinatie met een milde ovariële hyperstimulatie, krijgt u hormooninjecties om meerdere (2 tot 3) eicellen te rijpen. Dit verhoogt de kans op een doorgaande zwangerschap. De kans op een meerlingzwangerschap wordt ook verhoogd.

U krijgt een hormoonpreparaat om de eisprong op te wekken. Daarna wordt de IUI uitgevoerd. Er worden regelmatig echoscopische controles uitgevoerd. Als de kans op een meerling te groot lijkt, kan de behandelingscyclus worden gestopt.

>

Risico's en succes

IUI kent weinig risico’s. In combinatie met milde ovariële hyperstimulatie is er een risico op overstimulatie. Er rijpen dan teveel eicellen waardoor lichamelijke klachten en/of een meerlingzwangerschap kan ontstaan. Goede controle is daarom belangrijk. Als de gynaecoloog vreest dat dit gaat gebeuren, kan de behandeling worden gestaakt zodat er geen eisprong optreedt. Er wordt dan geen IUI uitgevoerd en seksueel contact wordt ontraden.

Kans op zwangerschap

De zwangerschapskans na IUI eventueel aangevuld met milde ovariële hyperstimulatie is van veel factoren afhankelijk, zoals:

 • de oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid;
 • of de behandeling gecombineerd wordt met IUI;
 • welke medicijnen hierbij worden gebruikt.

Als IUI wordt uitgevoerd wegens verminderde zaadkwaliteiten, is de kans op zwangerschap gemiddeld 10% per cyclus. Dit is iets lager dan bij onbegrepen subfertiliteit of licht verminderde zaadkwaliteiten. Bij deze laatste is dit 10 tot 15% per cyclus. De kans op zwangerschap na 6 behandelcycli kan oplopen tot 40 tot 50%. Dit betekent dat bij ongeveer de helft van de paren die herhaalde IUI-behandeling ondergaan, een zwangerschap ontstaat.

Meestal worden 3 behandelcycli uitgevoerd. Daarna wordt de balans opgemaakt. Als de behandeling goed verloopt, krijgt u in totaal 6 behandelcycli.

Andere methoden zoals IVF of IVF-ICSI worden aangeboden als:

 • de zaadkwaliteiten na bewerking tegenvallen;
 • de eicelrijping niet optimaal verloopt;
 • 6 behandelcycli niet tot een zwangerschap hebben geleid.
>

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u in de folders aan de rechterzijde van de pagina.

Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met de polikliniek Verloskunde via nummer 0515 - 48 89 83 of kijk bij veelgestelde vragen

 

Locatie

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps