mammapoli
8.4 135 waarderingen

Hulp en ondersteuning

Met hulp van naasten wordt meestal een manier gevonden om met de ingrijpende ervaring om te gaan. Soms lukt dit niet goed. U heeft bijvoorbeeld angst en paniek, langdurige somberheid of u piekert veel. Ook kunt u het moeilijk vinden met de mensen om u heen om te gaan.

 

Lotgenoten

Een lotgenoot kan veel steun en houvast geven. Een lotgenoot begrijpt precies hoe u zich voelt. Dit is vooral prettig wanneer u niet iemand hebt om mee te praten.

 

Psychosociaal team

Als u het moeilijk vindt met de situatie om te gaan, is het verstandig hulp van het psychosociaal team in te roepen. Dit team bestaat uit medisch maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en medische psychologen. Samen behandelen en begeleiden zij patiënten en hun naasten bij psychische en/of sociale problemen door ziekte en behandelingen. De begeleiding vindt één op één, met het gezin, of in een groep plaats.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over psychosociale begeleiding bij kanker, vraag dan gerust uw specialist, de verpleegkundig consulent mammacare of verpleegkundig consulent oncologie.

KuipersM
M.M. Kuipers Chirurg Aandachtsgebieden

algemene chirurgie; oncologische chirurgie; traumachirurgie; handchirurgie;

Borstkankervereniging Nederland (BVN)  heeft de criteria van de Monitor Borstkankerzorg aangescherpt. Ons ziekenhuis voldoet aan de normen die BVN stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Daarom zijn wij beloond met het roze lintje. Via de Monitor (www.monitorborstkanker.nl) zijn alle gegevens in te zien.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00