Belangrijk om te weten

Op deze pagina leest u over: 

Via de pagina Over de Antonius Zorggroep vindt u informatie over de Cliëntenraad, Klachten
en kwaliteit en veiligheid.

Rechten en plichten

De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners zijn geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

De zorgverlener moet u in begrijpelijke taal informeren over:

 • uw ziekte of aandoening;
 • de aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek;
 • de gevolgen of de eventuele risico’s van behandeling of onderzoek;
 • andere behandelingsmogelijkheden;
 • vooruitzichten voor uw gezondheid;
 • de medicijnen en eventuele bijwerkingen.

Lees ook de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Voor meer informatie over uw rechten en plichten kunt u terecht in het Informatiecentrum. U vindt het Informatiecentrum in de centrale hal in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Telefoonnummer: 0515 - 48 82 86.

Dossier

Van alle patiënten die behandeld worden, worden persoonlijke en medische gegevens in een dossier bijgehouden. In dit dossier worden gegevens over uw gezondheid en uitgevoerde behandelingen en verzorging genoteerd. Het dossier wordt minimaal 15 jaar bewaard of langer, als dat voor uw behandeling nodig is.

Recht op inzage (het lezen van)

U hebt recht op inzage in uw dossier, als de privacy van een ander hierdoor niet beschadigd wordt. Wanneer u wilt, kunt u een kopie krijgen van uw dossier of een deel daarvan. Hiervoor mag een vergoeding gevraagd worden. Uw dossier opvragen? Onderaan deze pagina bij de veelgestelde vragen leest u hoe u dit kunt doen.

Recht op aanvullen, verbeteren en vernietigen

Wanneer u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier feitelijk niet goed zijn, kunt u de arts/hulpverlener vragen deze te verbeteren, te schrappen of een deel van uw dossier te vernietigen. U hebt het recht een eigen verklaring aan het dossier toe te voegen. Meer informatie over de geldende regels kunt u bij het Informatiecentrum krijgen.

Patiëntengegevens en privacy

Er zijn wettelijke regels opgesteld over het gebruik van privacy (gegevens). Zo mogen medewerkers binnen het ziekenhuis alleen die gegevens bekijken die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden nodig zijn. Het kan voor uw behandeling van groot belang zijn dat medebehandelaars, uw huisarts, apotheek en/of andere hulpverleners (elektronisch) informatie uitwisselen. Uw gegevens worden alleen aan iemand anders gegeven als u of uw wettelijk vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven. U kunt voor de uitwisseling tussen huisarts en apotheker toestemming geven via www.ikgeeftoestemming.nl. In een aantal gevallen worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek of landelijke registraties gegevens gebruikt. Zorgverzekeraars krijgen volgens wettelijke regels uw (behandel) gegevens.

Privacy

U hebt het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het zicht en het gehoor van anderen. Omdat het ziekenhuis ook een taak heeft in het opleiden van hulpverleners, kan het voorkomen dat er bij uw onderzoek en/ of behandeling een arts in opleiding en/of leerlingen en stagiaires betrokken zijn. Indien u hier geen prijs op stelt vragen wij u dit te laten weten.

Wel of niet reanimeren

Wel of niet reanimeren is een ingrijpende beslissing. Ook u kunt als patiënt voor deze beslissing komen te staan. Binnen het Antonius Ziekenhuis willen we, voor zover dat mogelijk is, rekening houden met de mening en wensen van onze patiënt op het gebied van wel of niet reanimeren. Daarom is het voor u en voor ons goed om het daar van te voren over te hebben nagedacht. De folder wel of niet reanimeren kan u daarbij helpen.

Terug naar boven

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Routebeschrijving
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Routebeschrijving
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Routebeschrijving