Belangrijk om te weten

Belangrijk om te weten

 

Rechten en plichten

De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners zijn geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

De zorgverlener moet u in begrijpelijke taal informeren over:

  • uw ziekte of aandoening;
  • de aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek;
  • de gevolgen of de eventuele risico’s van behandeling of onderzoek;
  • andere behandelingsmogelijkheden;
  • vooruitzichten voor uw gezondheid;
  • de medicijnen en eventuele bijwerkingen.

 

Terug naar boven

 

Dossier

Van alle patiënten die behandeld worden, worden persoonlijke en medische gegevens in een dossier bijgehouden. In dit dossier worden gegevens over uw gezondheid en uitgevoerde behandelingen en verzorging genoteerd. Het dossier wordt minimaal 15 jaar bewaard of langer, als dat voor uw behandeling nodig is. 

Recht op inzage (het lezen van)

U hebt recht op inzage in uw dossier, als de privacy van een ander hierdoor niet beschadigd wordt. Wanneer u wilt, kunt u een kopie krijgen van uw dossier of een deel daarvan. Hiervoor mag een vergoeding gevraagd worden.

Recht op aanvullen, verbeteren en vernietigen

Wanneer u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier feitelijk niet goed zijn, kunt u de arts/hulpverlener vragen deze te verbeteren, te schrappen of een deel van uw dossier te vernietigen. U hebt het recht een eigen verklaring aan het dossier toe te voegen. Meer informatie over de geldende regels kunt u bij het Informatiecentrum krijgen.

 

Terug naar boven

 

Patiëntengegevens en privacy

Er zijn wettelijke regels opgesteld over het gebruik van privacy (gegevens). Zo mogen medewerkers binnen het ziekenhuis alleen die gegevens bekijken die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden nodig zijn. Het kan voor uw behandeling van groot belang zijn dat medebehandelaars, uw huisarts, apotheek en/of andere hulpverleners (elektronisch) informatie uitwisselen. Uw gegevens worden alleen aan iemand anders gegeven als u of uw wettelijk vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven. U kunt voor de uitwisseling tussen huisarts en apotheker toestemming geven via www.ikgeeftoestemming.nl. In een aantal gevallen worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek of landelijke registraties gegevens gebruikt. Zorgverzekeraars krijgen volgens wettelijke regels uw (behandel) gegevens.

 

Terug naar boven

 

Privacy

U hebt het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het zicht en het gehoor van anderen. Omdat het ziekenhuis ook een taak heeft in het opleiden van hulpverleners, kan het voorkomen dat er bij uw onderzoek en/ of behandeling een arts in opleiding en/of leerlingen en stagiaires betrokken zijn. Indien u hier geen prijs op stelt vragen wij u dit te laten weten.

 

Terug naar boven

 

Wel of niet reanimeren

Wel of niet reanimeren is een ingrijpende beslissing. Ook u kunt als patiënt voor deze beslissing komen te staan. Binnen het Antonius Ziekenhuis willen we, voor zover dat mogelijk is, rekening houden met de mening en wensen van onze patiënt op het gebied van wel of niet reanimeren. Daarom is het voor u en voor ons goed om het daar van te voren over te hebben nagedacht. Onderstaande folder kan u daarbij helpen.

 

Terug naar boven

 

Klachten

Als u niet tevreden bent over onze zorg of dienstverlening, uw behandeling of onderzoek of de manier waarop u te woord bent gestaan, twijfel dan niet om hierover te klagen. 


Zie de folder: 'Klachten? Niet wachten'

 

Terug naar boven

 

Meer informatie

Lees de folder: ‘Uw rechten en plichten als patiënt’

Voor meer informatie over uw rechten en plichten kunt u terecht in het Informatiecentrum. U vindt het Informatiecentrum in de centrale hal in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Telefoonnummer: 0515 - 48 82 86.

  

Terug naar boven

Veelgestelde vragen
Kan ik gebruik maken van Wi-Fi in het ziekenhuis?
Heb ik altijd een verwijzing nodig van mijn huisarts?
Mag ik roken in het ziekenhuis?
Ik wil graag mijn medisch dossier opvragen. Waar kan ik terecht?
Wat zijn de wachttijden en de toegangstijden van het ziekenhuis?
Ik ben slecht ter been. Kan ik voor de deur parkeren?
Kan ik in het ziekenhuis geld pinnen?
Is het mogelijk om 's avonds een afspraak te maken op de poli?
Mag ik mijn huisdier meenemen naar het ziekenhuis?
Is het mogelijk 's avonds een afspraak te maken bij Radiologie?
Toon alle vragen

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00