Klantbeleving, uw mening telt!

Wij willen de kwaliteit van onze zorg blijven verbeteren. Klantbeleving speelt daarbij een belangrijke rol. Om te weten wat er speelt doen we regelmatig onderzoek naar de beleving van onze patiënten en cliënten. Denk daarbij aan vragen over onderwerpen als informatievoorziening, bejegening, wachttijden of bijvoorbeeld het eten en drinken in het ziekenhuis. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Zorgfocuz.

Resultaten 2021

In 2021 hebben ruim 8000 patiënten de vragenlijsten ingevuld. Zij gaven ons gemiddeld een rapportcijfer van 8,7. Dit is gelijk aan het gemiddelde rapportcijfer in 2020 en 2019. Overall zijn onze patiënten dus zeer tevreden. Toch zijn er ook verbeterpunten. Hieronder lichten we drie onderwerpen toe, namelijk opname in het ziekenhuis, polikliniekbezoek en de ervaring van thuiszorg. U krijgt een beeld van de feedback, maar ook wat we doen met die feedback.

Opname in het ziekenhuis

In totaal gaven 4408 patiënten in 2021 feedback over hun opname in het ziekenhuis. Gemiddeld gaven zij ons ziekenhuis een 8,9 als rapportcijfer. Het contact met medewerkers op de afdeling werd als heel positief ervaren. Patiënten geven aan dat medewerkers voldoende tijd voor hun nemen, duidelijke uitleg geven en de patiënt de mogelijkheid geven om vragen te stellen. Verder stellen medewerkers de patiënt op hun gemak en tonen begrip voor de situatie. Dit geldt ook voor het contact met de specialisten. Een klein deel van de patiënten vond dat de afspraken bij verschillende afdelingen soms wat tijd betreft niet goed op elkaar aansloten en dat de informatie tussen afdelingen niet altijd goed gedeeld werd waardoor patiënten opnieuw hetzelfde moesten vertellen.

Bezoek aan een polikliniek

Van 3782 patiënten kregen we feedback over hun bezoek aan een polikliniek. Gemiddeld gaven zij hun bezoek aan ons ziekenhuis een 8,5 als rapportcijfer. Naast diverse positieve reacties zijn ook hier verbetersuggesties. Een klein deel van de patiënten was bijvoorbeeld minder tevreden over het advies hoe zij thuis met de ziekte of klachten om moeten gaan. Antonius besteed veel aandacht aan het verbeteren van de informatievoorziening aan patiënten. Zo worden er bijvoorbeeld naast folders ook meer filmpjes ontwikkeld.

Thuiszorg

Afgelopen jaar is binnen de thuiszorg het cliëntervaringsonderzoek afgenomen bij de cliënten. Dat de cliënten de thuiszorg erg waarderen, is terug te zien in de cijfers, er werd maar liefst een 8,9 gescoord! In 2020 was dit een 8,7 en in 2018 een 8,5. In eerdere jaren werden alleen de resultaten op clusterniveau teruggekoppeld. Deze keer is er voor gekozen om ook per unit de resultaten terug te kunnen zien. 

Het cijfer voor de gehele thuiszorg is een 8,9

Voor de units;

Bolsward                                          8.6
Joure                                                8,6
Lemmer                                           9,3
Midsúdwest                                      8,7        
Sneek 1                                           9,2
Sneek 2                                           9,2
Workum                                           8,7

Daarnaast geeft 92% van de deelnemende cliënten aan dat zij thuiszorg van Antonius zouden aanbevelen bij andere mensen. Op de vraag welk cijfer de cliënten geven aan hun kwaliteit van leven, daarin geven de meeste cliënten hun leven een 7 of een 8.

Verbeteren op basis van klantbeleving

Met de feedback van onze patiënten en cliënten blijven we onze zorg steeds verbeteren. We bespreken de resultaten per afdeling elk kwartaal in een kwaliteitsoverleg en bekijken samen waar verbeteringen mogelijk zijn. De resultaten gebruiken we ook bij de ontwikkeling van nieuwe patiëntpaden vanuit het programma Antonius Thuis.

Zelf uw mening geven?

Patiënten ontvangen per email een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek naar de klantbeleving. Bent u ook patiënt en of cliënt bij Antonius en wilt u ook meedoen? Dat kan via de onderstaande vragenlijsten.

Vragenlijsten

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps