Klantbeleving, uw mening telt!

Wij willen de kwaliteit van onze zorg blijven verbeteren. Klantbeleving speelt daarbij een belangrijke rol. Om te weten wat er speelt doen we regelmatig onderzoek naar de beleving van onze patiënten en cliënten. Denk daarbij aan vragen over onderwerpen als informatievoorziening, bejegening, wachttijden of bijvoorbeeld het eten en drinken in het ziekenhuis. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Zorgfocuz.

Resultaten 2023

In 2023 hebben ruim 11.000 patiënten de vragenlijsten ingevuld. Op de vraag of men het Antonius zou aanbevelen bij andere mensen met dezelfde ziekte of gezondheidsklachten geeft 97% van de deelnemende patiënten een 7 of hoger. Overall zijn onze patiënten dus zeer tevreden. Hier zijn we trots op!

Toch zijn er ook verbeterpunten. Hieronder lichten we drie onderwerpen toe, namelijk opname in het ziekenhuis, polikliniekbezoek en de ervaring van thuiszorg. U krijgt een beeld van de feedback, maar ook wat we doen met die feedback.

Dagopname in het ziekenhuis

In totaal gaven 867 patiënten in 2023 feedback over hun dagopname in het ziekenhuis. 97% van de patiënten geeft een 7 of hoger als antwoord op de vraag of men het Antonius zou aanbevelen bij andere mensen met dezelfde ziekte of gezondheidsklachten.

Een verbeterpunt is de communicatie. Een klein deel van de patiënten was minder tevreden over het advies hoe zij thuis met de ziekte of klachten om moeten gaan. Antonius besteed veel aandacht aan het verbeteren van de informatievoorziening aan patiënten. Zo worden er bijvoorbeeld naast folders ook meer filmpjes ontwikkeld.

Bezoek aan een polikliniek

Van 4284 patiënten kregen we feedback over hun bezoek aan een polikliniek. Op de vraag of men het Antonius zou aanbevelen bij andere mensen met dezelfde ziekte of gezondheidsklachten geeft 95% van de deelnemende patiënten een 7 of hoger.

Ook bij de poliklinieken zijn er verbeterpunten op het gebied van communicatie. Een klein deel van de patiënten wist niet precies wat ze konden verwachten of was minder tevreden over het advies hoe zij thuis met de ziekte of klachten om moeten gaan.

Daarnaast is de telefonische bereikbaarheid op enkele afdelingen een reden voor ontevredenheid. Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid voor de afdelingen waar het om gaat staat hoog op de agenda bij het management en gaat steeds beter.

Thuiszorg

Binnen de thuiszorg is in 2023 een cliëntervaringsonderzoek afgenomen, 205 cliënten hebben hier aan meegedaan. Dat de cliënten de thuiszorg erg waarderen is terug te zien in de cijfers. 97% geeft  een 7 of hoger als antwoord op de vraag of men dit ziekenhuis zou aanbevelen bij andere mensen met dezelfde ziekte of gezondheidsklachten, waarvan 59% een 10 geeft.

Verbeteren op basis van klantbeleving

Met de feedback van onze patiënten en cliënten blijven we onze zorg steeds verbeteren. We bespreken de resultaten per afdeling elk kwartaal in een kwaliteitsoverleg en bekijken samen waar verbeteringen mogelijk zijn. De resultaten we ook bij de ontwikkeling van onze diensten en producten, zoals het aanbod van zorg thuis in plaats van in het ziekenhuis.

Zelf uw mening geven?

Patiënten ontvangen per email een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek naar de klantbeleving. Bent u ook patiënt en of cliënt bij Antonius en wilt u ook meedoen? Dat kan via de onderstaande vragenlijsten.

Vragenlijsten

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps