Klantbeleving, uw mening telt!

Wij willen de kwaliteit van onze zorg blijven verbeteren. Klantbeleving speelt daarbij een belangrijke rol. Om te weten wat er speelt doen we regelmatig onderzoek naar de beleving van onze patiënten en cliënten. Denk daarbij aan vragen over onderwerpen als informatievoorziening, bejegening, wachttijden of bijvoorbeeld het eten en drinken in het ziekenhuis. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Zorgfocuz.

Resultaten 2020

In de eerste helft van 2020 hebben bijna 3000 patiënten de vragenlijst ingevuld. Zij gaven ons gemiddeld een rapportcijfer van 8,7. Dit is gelijk aan het gemiddelde rapportcijfer in 2019. Overall zijn onze patiënten dus zeer tevreden. Toch zijn er ook verbeterpunten. Hieronder lichten we drie onderwerpen toe, namelijk opname in het ziekenhuis,  polikliniekbezoek en de ervaring van thuiszorg. U krijgt een beeld van de feedback, maar ook wat we doen met die feedback.

Opname in het ziekenhuis

In totaal gaven 693 patiënten in de eerste helft van 2020 feedback over hun opname in het ziekenhuis. Gemiddeld gaven zij het Antonius ziekenhuis een 8,9 als rapportcijfer. Het contact met medewerkers op de afdeling werd als heel positief ervaren. Patiënten geven aan dat medewerkers voldoende tijd voor hun nemen, duidelijke uitleg geven en de patiënt de mogelijkheid geven om vragen te stellen. Verder stellen medewerkers de patiënt op hun gemak en tonen begrip voor de situatie. Dit geldt ook voor het contact met de specialisten. Een klein deel van de patiënten vond dat de afspraken bij verschillende afdelingen soms wat tijd betreft niet goed op elkaar aansloten en dat de informatie tussen afdelingen niet altijd goed gedeeld werd waardoor patiënten opnieuw hetzelfde moesten vertellen

Bezoek aan een polikliniek

Van 1238 patiënten kregen we feedback over hun bezoek aan een polikliniek. Gemiddeld gaven zij het Antonius ziekenhuis een 8,6 als rapportcijfer. Naast diverse positieve reacties zijn ook hier verbetersuggesties. Een klein deel van de patiënten was bijvoorbeeld minder tevreden over het advies hoe zij thuis met de ziekte of klachten om moeten gaan. Antonius Ziekenhuis besteed veel aandacht aan het verbeteren van de informatievoorziening aan patiënten. Zo worden er bijvoorbeeld naast folders ook meer filmpjes ontwikkeld

Thuiszorg

Eind mei 2020 (tijdens de corona-crisis) hebben we de ervaringen van 116 cliënten mogen ontvangen. Zij gaven de thuiszorg gemiddeld een 8,7 als rapportcijfer. Dit was in 2019 was dit een 8,8 en in 2018 een 8,5. Cliënten zijn heel tevreden over de bejegening en de deskundigheid van de medewerkers. Daarnaast geeft 99% van de deelnemende cliënten aan dat zij de Antonius Zorggroep zouden aanbevelen bij andere mensen. Sommige cliënten geven aan dat het voor hen belangrijk is om zorg te krijgen van vaste zorgverleners die op een de afgesproken tijd komen. We houden hier zo veel mogelijk rekening mee bij het plannen van de routes.

Verbeteren op basis van klantbeleving

Met de feedback van onze patiënten en cliënten blijven we onze zorg steeds verbeteren. We bespreken de resultaten per afdeling elk kwartaal in een kwaliteitsoverleg en bekijken samen waar verbeteringen mogelijk zijn. De resultaten gebruiken we ook bij de ontwikkeling van nieuwe patiëntpaden vanuit het programma Antonius Thuis.

Zelf uw mening geven?

Patiënten ontvangen per email een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek naar de klantbeleving. Bent u ook patiënt en of cliënt bij de Antonius Zorggroep en wilt u ook meedoen? Dat kan via de onderstaande vragenlijsten.

Vragenlijsten

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps