Vaatrisicopoli

U kunt verwezen worden naar de Vaatrisicopoli via de huisarts of een specialist van het ziekenhuis.  

Omdat u:

 • een verhoogde kans heeft op hart- en vaatziekten;
 • al een hart- en/of vaatziekte heeft;
 • onder behandeling bent vanwege overgewicht/obesitas.

Veel voorkomende hart- en vaatziekten zijn een hartinfarct, TIA of herseninfarct en een vernauwing in de beenvaten.

Risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten

 • roken;
 • te hoge bloeddruk;
 • te hoog cholesterol;
 • overgewicht/obesitas;
 • suikerziekte (DM);
 • reuma (RA);
 • te weinig beweging;
 • overmatig alcohol gebruik;
 • stress.

Niet beïnvloedbare risicofactoren

 • erfelijkheid;
 • leeftijd;
 • geslacht.

Om de risicofactoren in kaart te brengen, wordt een afspraak gemaakt bij een vasculaire internist. Het streven is om ook tegelijk een combinatie afspraak te maken met de vasculair verpleegkundige. De behandeling van de risicofactoren en het aanpassen van de leefstijl, kan de kans op het krijgen of verergeren van hart- en vaatziekten sterk verminderen.  

Meer informatie vaatrisicopoli

Voor uw vragen over uw behandeling en begeleiding van de internist en de vasculair verpleegkundige kunt u bellen met de vasculair verpleegkundige. Zij kan uw vraag beantwoorden en wanneer nodig de vraag voorleggen aan de internist.

U kunt ook terecht voor het wijzigen van een afspraak.

 • De vasculair verpleegkundige is telefonisch bereikbaar op 0515 - 48 85 91: maandag van 9.00 tot 16.00 uur, dinsdag 9.00 tot 12.00 uur,  donderdag 9.00 tot 16.00 uur.
 • Bij geen gehoor of de voicemail, kunt u bellen met het secretariaat van interne geneeskunde: 0515 - 48 89 84 op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur

Behandeling Vaatrisicopoli

1-2 weken

Verwijzing door huisarts of specialist

Krijgt u een verwijzing van uw huisarts? Met het Zorgdomeinnummer, dat u in de verwijsbrief vindt, maakt u een afspraak. U ontvangt een afspraakbevestiging. U kunt bellen om een afspraak te maken, of op onze website een afspraak plannen.

Direct online een afspraak maken 

Verwijzing via specialist van het ziekenhuis:
U wordt verwezen naar de balie van interne geneeskunde, of u wordt gebeld door de secretaresse vasculair verpleegkundige van de poli interne geneeskunde.

Neem naar uw afspraak het volgende mee:

 • een geldig legitimatiebewijs; 
 • uw Zorgpas / verzekeringsbewijs;
 • ziekenhuisstickers;
 • een actueel overzicht van al uw medicijnen. 
1 week

Voorbereiding voor de eerste afspraak

U krijgt een pakket per post of via mijnantonius.nl 

Het pakket bestaat uit: 

 • vragenlijst met retourenvelop of een digitale vragenlijst;
 • informatiefolder Vaatrisicopoli;
 • informatiefolder aanwijzingen voor urineonderzoek;
 • aanvraagformulier voor bloed- en urineonderzoek;

Waar moet u op letten:

 • de vragenlijst moet één week voor de afspraak ingevuld en teruggestuurd worden of ingevuld zijn via mijnantonius.nl;
 • één week voor de afspraak bij de internist, laat u  bloed- en urineonderzoek uitvoeren. Bij de eerste afspraak zijn de uitslagen hiervan bekend.
>

Wat neemt u mee naar de afspraak bij de internist

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u de volgende zaken mee:

 • een geldig identiteitsbewijs;
 • heeft u al naamstickers ontvangen bij een eerder bezoek aan het ziekenhuis? Neem ze dan mee;
 • doosje(s) van uw medicijnen of een actueel medicatieoverzicht;
 • we adviseren u gemakkelijk zittende kleding te dragen.
1-3 weken

Eerste afspraak bij de internist

Voor het bezoek aan de internist, wordt 15 minuten lang uw bloeddruk gemeten. Daarna bezoekt u de internist. De internist stelt een aantal vragen, doet lichamelijk onderzoek en laat een hartfilmpje maken. Met de resultaten brengt de internist uw risicofactoren voor hart- en vaatziekten in kaart. Als het nodig is zal er een behandeling gestart worden met medicijnen en worden er leefstijladviezen gegeven. Aansluitend volgt een afspraak bij de vasculair verpleegkundige, of de internist verwijst u nog door naar de vasculair verpleegkundige. Zij zal u aanvullende informatie en begeleiding geven.

2-6 weken

Afspraak bij de vasculair verpleegkundige

Tijdens dit bezoek geeft de vasculair verpleegkundige informatie over:

 • hart- en vaatziekten, de oorzaken en gevolgen;
 • de risicofactoren voor hart- en vaatziekten;
 • medicijnen;
 • uw behandeltraject.

De vasculair verpleegkundige kan u begeleiden bij:

 • het aanpassen/veranderen van uw eet- en bewegingsgewoonten;
 • het bereiken van een zo goed mogelijk gewicht;
 • het gebruik van medicijnen;
 • eventueel stoppen met roken.

Ook wordt samen met u een cardiovasculaire risicopas ingevuld. Hierin worden de bloeddruk, lengte, gewicht, medicijngebruik, de laboratorium uitslagen en de streefwaarden voor u ingevuld.

Het is de bedoeling is dat u deze risicopas bij u draagt. Ook neemt u de pas mee tijdens de bezoeken aan de internist en vasculair verpleegkundige.

Wanneer het nodig is zal ook de bloeddruk in de benen worden gemeten en/of wordt er nog een hartfilmpje gemaakt.

De vasculair verpleegkundige bespreekt de verkregen gegevens en bevindingen met de internist. Telefonisch of via een e-consult zal met u worden besproken hoe de verdere behandeling/begeleiding zal zijn.

Wanneer er geen vervolgafspraak nodig is, wordt u terugverwezen naar uw huisarts.

2-12 weken

Vervolgafspraak bij internist en/of vasculair verpleegkundige

Tijdens deze afspraak worden de effecten van de behandeling besproken. Het kan zijn dat de bloeddruk weer 15 minuten gemeten wordt.

De uitslagen van de onderzoeken en het laboratoriumonderzoek, worden met u besproken. Uw leefstijl en therapietrouw worden ook opnieuw besproken. De cardiovasculaire risicopas wordt samen met u verder ingevuld. Als het nodig is, wordt er een vervolgconsult gepland bij de internist en/of de vasculair verpleegkundige.

Wanneer er geen vervolgafspraak meer nodig is, wordt u terug verwezen naar uw huisarts.

>

Telefonische afspraak

De internist kan met u een afspraak via de telefoon plannen voor:

 • de uitslagen van de onderzoeken
 • de voortgang van de behandeling

De vasculair verpleegkundige kan u in een e-consult informeren of ze kan een telefonische afspraak plannen voor:

 • de voortgang van de begeleiding
 • de uitslagen van laboratoriumonderzoek
 • begeleiding bij het stoppen met roken

Wanneer er geen vervolgafspraak en telefonische afspraken meer nodig zijn, wordt u terug verwezen naar uw huisarts.

>

Telefonische bereikbaarheid

Voor vragen over behandeling en begeleiding van de internist en de vasculair verpleegkundige, kunt u bellen. De vasculair verpleegkundige kan de vraag beantwoorden en eventueel de vraag voorleggen aan de internist.

U kunt ook bellen voor het veranderen van een afspraak.

Telefoonnummer: 0515 - 48 85 91. Bereikbaar op: 

 • Maandag van 9.00 tot 16.00 uur
 • Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
 • Donderdag 9.00 tot 16.00 uur

Bij geen gehoor, belt u het secretariaat van interne geneeskunde: Telefoonnummer: 0515 - 48 89 84, op werkdagen van 08:30 uur – 16:30 uur.

Locatie

Vestiging Sneek Bolswarderbaan 1 0515 - 48 85 91 Routebeschrijving

Onze openingstijden

Vandaag geen spreekuur

Maandag 9.00 tot 16.00 uur

Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur

Donderdag 9.00 tot 16.00 uur

Alle openingstijden

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps