Sint Jozeffonds

Wat doet Stichting Sint Jozeffonds?

Stichting Sint Jozeffonds is een steunstichting van Antonius, ons ziekenhuis en onze thuiszorg. Met uw gift, erfstelling of donatie kunnen wij extra voorzieningen realiseren en stimuleren wij  welzijn en gezondheid in de regio. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inzet een eHealth-toepassing, de ambulanceboot of de renovatie van het Hospice. Het geld wordt besteed aan zaken die niet uit de reguliere zorgmiddelen betaald kunnen worden. Dat is heel fijn want de middelen die wij als organisatie ontvangen zijn beperkt.

Wilt u een bijdrage leveren aan de steunstichting?

Als u een bijdrage wilt leveren dan kan dat. Wij zijn daar heel dankbaar voor. Dankzij uw bijdrage kan de steunstichting veel mooie dingen doen voor onze patiënten in het ziekenhuis, cliënten in de thuiszorg en inwoners in de regio.

Uw donatie gaat volledig naar de projecten en is aftrekbaar van de belasting. Het bankrekeningnummer van de steunstichting is: Rabobank Zuidwest Friesland, Banknummer: NL42RABO0101367597, BIC: RABONL2U, t.n.v. Stichting Sint Jozeffonds.

Sint Jozeffonds opnemen in uw testament

Wilt u ons ook in de toekomst steunen, dan kunt u ervoor kiezen om dit goede doel, stichting Sint Jozeffonds in uw testament op te laten opnemen. Een testament laat u opmaken bij een notaris. Hiermee bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. In uw testament kunt u kiezen uit twee vormen: een legaat of een erfstelling. Als iemand iets erft als erfgenaam of legataris, wordt daarover belasting geheven. Dit heet erfbelasting. Maar goede doelen (met ANBI-status) hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor hun doelstelling.

 Legaat

 • Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij. Een legaat aan een goed doel moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is het goede doel benoemd als legataris in het testament.

 Erfstelling

 • Een deel (percentage) van uw nalatenschap is bestemd voor het goede doel. Wanneer u nalaat aan de Stichting Sint Jozeffonds komt uw nalatenschap (legaat of erfstelling) volledig ten goede aan dit doel. Als ANBI-instelling zijn wij vrijgesteld van successierechten.

Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling van de stichting op te laten nemen: Stichting Sint Jozeffonds, statutair gevestigd te Sneek, KvK-nummer 41000515.

Wilt u meer informatie over nalaten aan stichting Sint Jozeffonds? Neem hiervoor contact op met Petra Huiskamp (0515-488220, p.huiskamp@mijnantonius.nl) of informeer bij uw notaris.

Het bestuur

Het bestuur beoordeelt welke nieuwe aanvragen worden gerealiseerd en besluit voor welke projecten actief geld wordt ingezet. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar.

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Bestuurssamenstelling

 • De heer R.L. Kamman (voorzitter)
 • Mevrouw M.C.F van Balen-Uijen (penningmeester)
 • De heer A. Meijerman (secretaris)
 • Mevrouw A.G.M. Loomans
 • De heer M.W. Banning
 • De heer P.S. Kahn

ANBI-status
De stichting Sint Jozeffonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de stichting als erkend goed doel geen belasting betaalt over uw gift.

Geschiedenis

Het Sint Jozeffonds bestond oorspronkelijk uit twee steunstichtingen, te weten de stichting Sint Jozeffonds, gelieerd aan het ziekenhuis, en de stichting tot steun Thuiszorg Zuidwest Friesland, gelieerd aan de thuiszorg. De eerstgenoemde stichting is in 1921 opgericht en de tweede in 2002. Beide steunstichtingen zijn destijds opgericht om bijdragen vanuit subsidies, donaties, erfstellingen, legaten en schenkingen op een maatschappelijk verantwoorde wijze onder te kunnen brengen. Per 1 januari 2012 zijn de beide stichtingen verenigd en gaan sindsdien verder als Stichting Sint Jozeffonds.

Jaarrekening

Hier vindt u de jaarreking van het Sint Jozeffonds.

Aanvragen en toezeggingen afgelopen 5 jaar

In de afgelopen 5 jaar hebben onder andere onderstaande aanvragen een bijdrage gekregen:

 • Teleconsultatie;
 • Uitbouw vrijwilligersnetwerk;
 • Website;
 • Veiligheid op het water;
 • Zonne-energie;
 • Helihaven.

De bestuurders krijgen geen betaling of vergoeding.

Beleidslijn

Per jaar tot een max. van € 100.000 te besteden aan algemeen regionaal gerelateerde zorgdoeleinden.

 1. De aanvraag moet gerelateerd aan zorg zijn (inclusief diensten ziekenhuis en thuiszorg)
 2. Verbondenheid tonen met de regio Zuidwest-Friesland en/of de Noordoostpolder.
 3. Een reguliere adequate financiering ontbreekt.
 4. Het betreft een incidentele aanvraag.
 5. De omvang van het gevraagde past binnen het gestelde kader.
 • Stichting Sint Jozeffonds
 • Postadres: Bolswarderbaan 1, 8601 ZK  Sneek
 • Tel.nr.: 0515 - 48 88 88 
 • RISN: 34.50.867
 • KvK nummer: 41000515

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps