Antonius Ontwikkelingsfonds

AOF_2.jpg

In Nederland is goede zorg de gewoonste zaak van de wereld. In ontwikkelingslanden is dit echter helemaal niet het geval. Er is vaak geen geld voor goede ziekenhuizen en medische apparatuur. Het Antonius Ontwikkelingsfonds is opgericht om gezondheidsprojecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen.

Dit gebeurt op verschillende manieren:

 1. Langdurige hulp aan ziekenhuizen of zorginstellingen.
 2. Eenmalige bijdragen aan kleinschalige initiatieven.
 3. Door medische spullen naar ontwikkelingslanden te sturen.

Het Antonius Ontwikkelingsfonds wordt gesteund door maandelijkse donaties, o.a. van medewerkers van Antonius en door eenmalige donaties (van patiënten, cliënten of van een afdeling of maatschap van Antonius). Af en toe organiseert het AOF een grote actie, zoals een kunstveiling, waarmee geld wordt ingezameld.

In 1994 is in Sneek het nieuwe ziekenhuisgebouw geopend, voorzien van alle medische faciliteiten. Toen ontstond, onder het motto "wij een ziekenhuis, zij een ziekenhuis" de wens om iets te doen voor mensen in ontwikkelingslanden. De Mwambani-werkgroep werd opgericht en bood tot 2005 hulp aan het Mwambani Ziekenhuis in Tanzania. De werkgroep is in 2008 omgevormd tot Antonius Ontwikkelingsfonds. Het fonds wordt gevuld door bijdragen van medewerkers van Antonius en giften.

Op deze pagina staan de laatste projecten die het AOF steunt of heeft gesteund. 

 

Het AOF heeft een ANBI-status. De leden van het bestuur en van de werkgroep ontvangen geen salaris of reisvergoedingen en verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Fiscaal nummer: 8211.13.999

Jaarverslag 2023

Hieronder kunt u het jaarverslag en het financieel jaarverslag van 2023 lezen. 

Intentieverklaring

Antonius, de VMS (Vereniging Medische Staf) en het AOF zijn op 1 december 2019 een samenwerking voor 5 jaar aangegaan met als doel om de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden structureel te verbeteren, door concrete gezondheidszorgprojecten te gaan ondersteunen.

Hiervoor worden in gezamenlijk overleg gezondheidszorgprojecten geselecteerd, die gedurende langere tijd zullen worden ondersteund.

Uitgangspunt is een structurele verbetering van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, waarbij de focus met name op kennisoverdracht is gericht. Het AOF is bereid gedurende 5 jaar financiële ondersteuning beschikbaar te stellen, waardoor de zelfredzaamheid kan worden bevorderd.

De VMS is bereid om haar leden op te roepen een actieve bijdrage te leveren aan de uitvoering van gezondheidszorgprojecten in ontwikkelingslanden, waarbij kennisoverdracht prioriteit heeft.

 

Meer informatie over het ontwikkelingsfonds kunt u in de folder van het AOF lezen.

Missiepost in de provincie Rivercess in Liberia, project Maternity House

Het doel is het uitbreiden van de verloskundige zorg met een opvanghuis voor moeder en kind direct na de bevalling.

Momenteel bestaat de missiepost uit een kliniek, een school en een kerk. De post wordt geleid door een Liberiaans team bestaande uit een algemeen directeur, hoofd van de school, hoofd van de kerk en hoofd van de kliniek. Zij dragen verantwoordelijkheid af aan de United Liberian Inland Church en worden ondersteund door een stichting waar Jacob Kiefte (gipsverbandmeester Antonius) e.a. deel van uitmaken.

De overheid wil dat alle zwangere vrouwen in een kliniek bevallen en daarna enige tijd worden opgevangen om begeleiding en instructie te krijgen voor een goed verloop van de zorg voor moeder en kind. Dit is met name in het binnenland belangrijk, omdat veel vrouwen nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden thuis bevallen met vaak sterfte van moeder en kind tot gevolg.

Er wordt een huis gebouwd naast de bestaande kliniek met een oppervlakte van 100 m2 bestaande uit vier kamers, twee badkamers met toilet en een buitenkeuken.

Momenteel is de fundering gelegd en staan de muren al en wordt begonnen met de dakconstructie. Het project moet klaar zijn voor mei 2020, omdat dan het regenseizoen begint.

 

Werkreis naar Sint VIncentius ziekenhuis in Paramaribo

In Suriname zijn urinewegstenen een veel voorkomende aandoening. Wegens de huidige economische omstandigheden zijn de ziekenhuizen ter plaatse slechts in heel beperkte mate of regelmatig niet in staat om up to date urologische behandeling te bieden bij gebrek aan middelen om deugdelijk endoscopisch materiaal aan te schaffen, een verborgen en groot probleem in de samenleving.

In het kader van het AOF-project Werkvakantie met zakgeld zijn Evert Barten, uroloog Antonius, verbonden aan en bestuurslid van stichting Urosur, en Amanda Boomsma, operatieassistent Antonius, in oktober 2019 op werkreis naar Paramaribo geweest.

Reisdoel was het Sint Vincentius ziekenhuis in Paramaribo, ten behoeve van het overhandigen, installeren en in gebruik nemen van urologisch instrumentarium, gedoneerd door het AOF en ons ziekenhuis. Een ander doel was het instrueren en coachen van operatie- en sterilisatiepersoneel om te kunnen werken met het materiaal en het materiaal in goede staat te

houden.  

 

 

Contact

Wilt u meer informatie over een project of het AOF steunen/donateur worden, neem dan contact op.


Stichting Antonius Ontwikkelingsfonds (AOF)
Postbus 20000
8600 BA Sneek

E: aof@mijnantonius.nl

IBAN: NL32 ASNB 8804 3592 34

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps