Transmuraal

Transmurale samenwerking is essentieel om te kunnen komen tot kwalitatief hoogstaande en betaalbare zorg. Medische zorg vindt zoveel mogelijk plaats in de eerste lijn, daar waar nodig in de tweede lijn. Naast hoogwaardige ziekenhuis- en thuiszorg zet de Antonius Zorggroep zich in om de medische zorg in de eerste lijn waar mogelijk te ondersteunen. Dit wordt gedaan door het aanbieden van diagnostische middelen, functieonderzoek, specialistische kennis en snelle beschikbaarheid.

Ons werkgebied

Het werkgebied van de Antonius Zorggroep omvat Zuidwest Friesland en Noordoostpolder/Urk. Het werkgebied van Thuiszorg Zuidwest Friesland kunt u zien op de thuiszorgkaart.

Samenwerking

Goede samenwerking tussen eerste en tweede lijn in de regio (ziekenhuis, huisartsen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen) is essentieel om goede zorg aan de bevolking te kunnen bieden. De tijd dat instellingen en huisartsen individueel met patiëntenzorg bezig waren, ligt ver achter ons. Binnen het werkgebied van de Antonius Zorggroep is in de afgelopen jaren de meerwaarde van samenwerking duidelijk geworden en is het een gewaardeerd onderdeel van de zorg in de regio geworden.

Om de samenwerking verder uit te bouwen, is het Transmuraal Team gevormd om samenwerking in de regio en nieuwe zorginitiatieven te initiëren en onderhouden en om transmurale nascholing in de regio te organiseren.

Contactgegevens:
Tel.: 0515 - 48 82 24
E-mail: transmuraalteam@mijnantonius.nl

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps