Transmuraal

Transmurale samenwerking is essentieel om te kunnen komen tot kwalitatief hoogstaande en betaalbare zorg. Medische zorg vindt zoveel mogelijk plaats in de eerste lijn, daar waar nodig in de tweede lijn. Naast hoogwaardige ziekenhuis- en thuiszorg zet de Antonius Zorggroep zich in om de medische zorg in de eerste lijn waar mogelijk te ondersteunen. Dit wordt gedaan door het aanbieden van diagnostische middelen, functieonderzoek, specialistische kennis en snelle beschikbaarheid.

Ons werkgebied

Het werkgebied van de Antonius Zorggroep omvat Zuidwest Friesland en Noordoostpolder/Urk. Het werkgebied van Thuiszorg Zuidwest Friesland kunt u zien op de thuiszorgkaart.

Samenwerking

Goede samenwerking tussen eerste en tweede lijn in de regio (ziekenhuis, huisartsen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen) is essentieel om goede zorg aan de bevolking te kunnen bieden. De tijd dat instellingen en huisartsen individueel met patiëntenzorg bezig waren, ligt ver achter ons. Binnen het werkgebied van de Antonius Zorggroep is in de afgelopen jaren de meerwaarde van samenwerking duidelijk geworden en is het een gewaardeerd onderdeel van de zorg in de regio geworden.

Transmuraal coördinator

Om de samenwerking verder uit te bouwen, hebben de regionale huisartsen en de Antonius Zorggroep in het verleden een transmuraal coördinator aangesteld om samenwerking in de regio en nieuwe zorginitiatieven te initiëren en onderhouden en om transmurale nascholing in de regio te organiseren.

Na vertrek van de transmuraal coördinator begin dit jaar wordt onderzocht hoe de invulling van deze taken anders vorm te geven.

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps