MBIC

MIBC

De MIBC (Medisch Institutionele Beoordelings Commissie) is een adviescommissie voor de Raad van Bestuur van het Antonius Ziekenhuis. De commissie is werkzaam in het belang van een optimale bescherming van de organisatie en patiënten die deelnemen, aan medisch wetenschappelijk onderzoek.

De commissie beoordeelt de haalbaarheid en de aanvaardbaarheid van protocollen en amendementen die reeds goedgekeurd zijn door een (in de zin van de WMO) erkende medisch-ethische commissie.

De commissie vergadert één maal per maand en beoordeelt de nieuwe aanvragen voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt regelmatig de onderzoeker uitgenodigd om een toelichting te geven.

De commissie bestaat uit:

  • Dr. M. Duyvendak (voorzitter) - ziekenhuisapotheker
  • E.P.M. Roos - uroloog
  • Dr. G.J. Veldhuis - internist
  • R. Hoekstra - longarts
  • A. Oomen - cardioloog
  • Dr. E.N. Griep - reumatoloog
  • mw. D. de Boer - ambtelijk secretaris                                             

 

Documenten

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

Smoelenboek

In het smoelenboek vindt u alle informatie over de specialisten en consulenten van de Antonius Zorggroep, daarnaast vindt u een overzicht van werkzame huisartsen in het werkgebied van de Antonius Zorggroep. 

 

Bekijk het smoelenboek

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00